Právna poradňa - Advokát Bános

Právna poradňa - Advokát Bános

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS pôsobí v advokácii od roku 2008. Zaoberá sa najmä rodinným, občianskym a trestným právom. Jeho advokátska kancelária má pobočky v Bratislave, Galante, Žiline, Trenčíne, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch. Má veľmi veľmi silný vzťah k rodinnému právu, najmä k problematike žien pred rozvodom ako aj po ňom, resp. k riešeniu pomerov nezaopatrených detí (zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, výživné, vymáhanie výživného, úprava styku rodičov k maloletým deťom), z tohto dôvodu začal v roku 2011 v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono poskytovať bezplatné právne služby občianskemu združeniu Mamám Slovenska. Advokát je autorom publikácie Zákon o rodine - Veľký komentár.

Spolocne dieta a dlh

Otázka používateľa: 

Ake su prava otca

DObrý večer,chcem sa spýtať,moj brat mal priateľku maju spolu syna,ktoreho ma velmi rad a spolu zobrali uver,uver je na nej a on je rucitel.Vacsia cast sla na bratove vydavky,ktore su aj zdokladovane.(Dlhy,nebankovky...)dohodli sa ze jej bude splacat ten dlh,no mal problemy s alkoholom,nechcel sa liecit a nedaval jej peniaze.Nechcel si priznat,ze je chorý,narobil si zbytocne problemy,pokusal si par krat ublížiť,Az to skoncilo tak,ze sa ocitol na psychiatrii,vela k tomuto jeho zdravotnemu stavu prispelo priatelkyno spravanie.Nezili v spolocnej domacnosti a maleho videl viacmenej cez vikendy.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

čo sa týka zabezpečenia záväzku prostredníctvom ručenia, treba uviesť, že v zmysle Občianskeho zákonníka ručiteľ (Váš brat) je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník (bývalá priateľka Vášho brata), hoci bol na to veriteľom písomne vyzvaný. Pokiaľ je viac ručiteľov, každý z nich ručí za záväzok vo výške uvedenej vo vyhlásení ručiteľa. Ďalej platí, že ručiteľ ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi, teda následne má možnosť v rámci regresného nároku požadovať od dlžníka veriteľovi poskytnuté plnenia. Ak dlžník dobrovoľne plnenie nevráti, ručiteľ má možnosť obrátiť sa na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Bývalá priateľka nemôže len tak svojvoľne obmedziť styk dieťaťa s otcom. Len súd môže takto rozhodnúť, pokiaľ je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd vtedy obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom. Pokiaľ matka dieťaťa bude svojvoľne brániť v styku otca s dieťaťom, potom Váš brat má možnosť obrátiť sa na súd s návrhom, aby súd upravil rodičovské práva a povinnosti a rozhodol o styku a osobnej starostlivosti. Predtým však odporúčam obrátiť sa na advokáta, ktorý môže bratovi poskytnúť bližšie informácie, nakoľko každý jeden prípad je individuálny.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

kedy podať návrh na zvýšenie výživného II.

Otázka používateľa: 

Daniela

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď na otázku zo 14.2.2017 a mám doplňujúcu otázku, či môžem podať návrh na zvýšenie výživného už v apríli, keď bude isté, že syn je prijatý na strednú školu. Alebo či až v septembri, keď na ňu nastúpi?
​Ďakujem.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

nakoľko súd pri rozhodnutí o výživnom vychádza z aktuálneho stavu, potom odporúčam podať návrh na zvýšenie výživného až vtedy, keď už budete mať možnosť preukázať v konaní zvýšené výdavky na deti, nakoľko Vaše tvrdenia budete musieť preukázať v konaní pred súdom s hodnovernými dôkazmi, napr. bločkami za nákupy alebo potvrdením o tom, koľko platíte mesačne za internát a pod. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

Pravomoci ZŠ o informaciach o detoch

Otázka používateľa: 

Tina

Dobrý deň, viackrát som vás žiadala o radu a bola som veľmi spokojná s vašou odpoveďou, nakoľko mi veľmi pomohla. Preto sa na vašu poradňu obraciam znova s prosbou o radu a uvádzam základne fakty :

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň, 

nakoľko uvádzate, že Vaše maloleté dcéry sú súdom zverené do Vašej osobnej starostlivosti, pričom uvádzate, že máte zároveň tieto zastupovať a spravovať ich majetok, nebude potrebné k zápisu dieťaťa do základnej školy za takýchto podmienok potrebná prítomnosť oboch rodičov. Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, v zásade by som Vám neodporúčal brániť otcovi v prístupe k informáciám o prospechu Vašich dcér v škole, pokiaľ prejavuje o svoje deti záujem, nemali by ste mu toto právo odpierať, nakoľko zákon vždy hľadí na najlepší záujem dieťaťa, no zároven priznáva rodičom nielen povinnosti ale i práva. Pokiaľ by Váš exmanžel napríklad v budúcnosti opätovne žiadal o úpravu styku, prípadne Vy by ste žiadali napríklad zvýšenie výživného, určite by vo Váš prospech nesvedčila skutočnosť, že ste otcovi svojich detí odmietli poskytovať o nich informácie.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

kedy podať návrh na zvýšenie výživného

Otázka používateľa: 

Daniela

Dobrý deň, riadne výživné 90€ a 70€ bolo určené, keď mali deti 8 a 4 roky.

Odpovedá: 

advokát BÁNOS

Dobrý deň,

súd pri rozhodovaní o zvýšení výživného sa musí zaoberať všetkými skutočnosťami, ale o zmene výšky výživného sa rozhodne len ak sa pomery účastníkov zmenia významne. Súd pri rozhodovaní o výživnom vždy sleduje najlepší záujem dieťaťa. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Taktiež súd pri zvýšení výživného na dieťa prihliadne nielen na príjem povinného rodiča, ale aj na príjmy osôb, ktoré žijú s povinným rodičom v spoločnej domácnosti, v tomto prípade by prihliadal aj na príjem súčasnej manželky Vášho bývalého manžela. Ďalej, súd pri rozhodovaní o výživnom neberie do úvahy len príjmy ktoré povinný preukáže, ale posudzujú sa i jeho majetkové pomery. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný, teda otec, vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu. Výšku výživného teda ovplyvňuje nielen výška platu povinného rodiča, teda otca Vašich detí ale najmä odôvodnené potreby detí, ich zdravotný stav, vek, štúdium, atď. To,či súd potom rozhodne o zvýšení výživné nie je možné vopred povedať, závisí to od viacerých skutočností a od aktuálneho stavu, lebo každý prípad je individuálny, takéto zvýšenie však možno predpokladať. Pokiaľ podáte návrh na zvýšenie, potom v konaní bude treba preukázať, že sa zmenili pomery na strane Vašich detí, nakoľko syn nastúpi na športovú internátnu školu a z toho dôvodu stúpajú aj Vaše výdavky. Upozorňujem Vás, že súd vychádza vždy z aktuálneho stavu. Z Vášho návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate úpravy výšky výživného z akých dôvodov a v akom rozsahu. V návrhu na súd uveďte Váš návrh výšky výživného, ktorú má platiť otec Vašich detí po zvýšení výživného. Bude potrebné starostlivo odkladať a preukázať všetky doklady preukazujúce Vaše výdavky na deti a na domácnosť ako aj Váš príjem.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

priezvisko dietata

Otázka používateľa: 

sesa

Dobry den...chcem sa opytat : v roku 2014 sa mi narodil syn,ktoreho mam s ex priatelom.kedze som bola len chvilu po rozvode,tak otcom dietata,bol pisany ex manzel.priezvisko ma maly po mne.ex priatel nas opustil ked mal maly dva mesiace,bo potreboval "klud",tak siel spat k rodicom.az teraz sa konecne urcilo otcovstvo.len nastava problem v priezvisku.otec dietata chce aby maly bol po nom.ja zas,aby maly mal obe priezviska(co sa asi neda),alebo mu ostalo po mne,kedze maly si nan uz navykol a mam syna aj z manzelstva.o oboch sa staram sama.kedze sa asi nedohodneme,tak to rozhodne sud

Odpovedá: 

advokát BÁNOS

Dobrý deň,

podľa aktuálnej právnej úpravy nie je možné, aby dieťa malo dve priezviská. Zmenu priezviska povoľuje príslušný okresný úrad na základe predloženej žiadosti o zmene priezviska a preukázaním súhlasu oboch rodičov dieťaťa, na základe čoho potom matrika vykoná zmenu priezviska. Pokiaľ ale jeden z rodičov so zmenou priezviska nesúhlasí, musí ten, kto zmenu priezviska žiada podať návrh na súd o nahradenie súhlasu druhého rodiča pri zmene priezviska dieťaťa. Súd bude posudzovať, či existujú dôvody na zmenu priezviska dieťaťa, či je takáto zmena v záujme maloletého, a tiež či sa rodič požadujúci zmenu priezviska o dieťa stará a pod. Priezvisko matky či otca nie je nijakým spôsobom uprednostňované. Pokiaľ súd dospeje k záveru, že zmena priezviska je v záujme dieťaťa, súd rozhodnutím súhlas druhého rodiča nahradí. Pokiaľ by teda Váš exmanžel trval na zmene priezviska dieťaťa, musel by sám podať návrh na súd o nahradenie Vášho súhlasu, ktorému však súd nemusí vyhovieť.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

neplatnosť výpovede

Otázka používateľa: 

Danielapa

Dobrý deň,

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

samotná skutočnosť, že zamestnávateľ vykonáva zmenu organizácie práce tým, že presúva svoju činnosť do iného mesta ešte nemusí zakladať dôvod výpovede, avšak v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) bod 2 : Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.Pokiaľ bol tento skutkový stav zachovaný a výpoveď daná zamestnávateľom spĺňala obsahové náležitosti, zrejme s podaním žaloby na súd nebudete úspešná. V tomto prípade totiž prebieha náročné dokazovanie skutočností a najmä pokiaľ ide o súkromnú firmu, je potrebné mať na zreteli, že pracovnoprávny vzťah je založení na dobrovoľnosti a rovnosti účastníkov tohto vzťahu. To znamená, že pokiaľ bola daná výpoveď zo zákonných dôvodov a v zákonom predpísanej forme, zamestnávateľ má právo výberu svojich zamestnancov. Výpoveď musí byť písomná, doručená a musí v nej byť vymedzený dôvod výpovede tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom. Následne pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby. Predpokladám, že vo Vašej otázke ste narážali na to, že ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď na základe toho, že  sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, nesmie počas dvoch mesiacov znovu uzatvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca. Avšak to, že sa zamestnanec premiestňuje neznamená, že sa toto pracovné miesto ruší, preto nemožno z tohto dôvodu hovoriť o neplatnosti výpovede.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

rozvod a výživné

Otázka používateľa: 

Mia

Dobrý deň mám otázku. manžel sa 8.1. 2017 odo mňa a môjho syna odsťahoval k priateľke s tým, že vraj podal žiadosť o rozvod a dohodli sme sa aj na sume. K dnešnému dňu mi ešte nič zo súdu nedošlo a on ani neplatí na malú.Obávam sa, že kým nás rozvedú potrvá to ešte nejaký ten mesiac. čo som pozerala aj vzory návrhov na rozvod, všade je rozsudok, že otec má platiť výživné až od právoplatnosti rozsudku. Chcem sa opýtať ak nás rozvedú trebars až v apríli a ten rozsudok nadobudne právoplatnosť napríklad koncom apríla, môžem žiadať na súde aj výživné za tie mesiace od 8.1.

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,

pokiaľ ste v rozvodovom konaní, ale Váš manžel neplatí výživné na svoje dieťa a odsťahoval sa zo spoločnej domácnosti, odporúčam podať na okresný súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. V zmysle Civilného mimosporového poriadku neodkladným opatrením môže súd nariadiť platiť výživné v nevyhnutnej miere. Predmetný návrh však musíte dôkladne odovodniť. Pokiaľ ste ešte nedostala zo súdu návrh na rozvod, ktorý podal Váš manžel, môžete zavolať do infocentra príslušného okresného súdu, kde Vám môžu poskytovať informácie, či ste účastníčkou rozvodového konania. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Zdieranie bankou

Otázka používateľa: 

Júlia

Dobrý deň,

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň, 
 
určite by som Vám odporúčala skontrolovať si dôkladne svoju úverovú zmluvu ešte raz, prípadne prejsť si ju s advokátom, aby ste zistili, či táto neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky. Odporúčam Vám preštudovať si aj jeden z posledných článkov na našom blogu, ktorý sa venuje presne tejto oblasti 
 
Neprijateľné podmienky totiž môžu mať za následok to, že Vaša zmluva môže byť minimálne čiastočne neplatná, čo Vám môže zmeniť situáciu. Medzi hlavné neprijateľné podmienky, ktoré môžu súvisieť práve s Vašim prípadom patria neprimerane vysoké administratívne poplatky, ďalej povinnosť spotrebiteľa uniesť dôkazné bremeno, neprimeraná sankcia za nesplnenie svojho záväzku. Toto všetko sú neprijateľné zmluvné podmienky, nakoľko zákon hľadí na spotrebiteľa ako na tú slabšiu stranu, jeho postavenie sa neustále posilňuje. Ak Vaša zmluva bude obsahovať niektorú z týchto podmienok, určite sa neváhajte obrátiť priamo na súd so žalobou o neplatnosť.
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Rozvod-majetok

Otázka používateľa: 

Jozef

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň, 
pokiaľ Vaša otázka smeruje k postupu vyporiadania BSM počas rozvodového konania, tak v tom prípade Vás upozorňujem, že BSM ako také zanikne až právoplatným rozhodnutím o rozvode manželstva. V zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 platí, že:  Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. V zmysle uvedeného môžete svoje majetkové pomery vyporiadať budˇ dohodou, alebo pokiaľ to nebude možné, na návrh buď Váš alebo Vašej manželky rozhodne o vyporiadaní súd. 
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch
 

Exkúcia z r. 2003

Otázka používateľa: 

Stano

Dobry deň, pán Bános,

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

súd správne konštatoval, že premlčacia doba sa vzťahuje na uplatnenie práva. V rámci premlčacej lehoty zrejme oprávnený z nesplatenej pohľadávky využil svoje právo exekučne ju vymáhať. Exekučný poriadok nestanovuje lehotu, resp. neohraničuje obdobie, v rámci ktorého možno nesplatené pohľadávky exekučne vymáhať. Z tohto dôvodu je možné, aby od Vás exekútor vymáhal aj nesplatenú pohľadávku z roku 2003. Pokiaľ sa domnievate, že exekútor nepostupoval podľa zákona, v dôsledku čoho ste sa možno dozvedeli o exekúcií začatej v roku 2003 až teraz, môžete zaslať Slovenskej komore exekútorov sťažnosť na konkrétneho exekútora. Voči exekúcií sa môžete brániť podaním návrhu na odklad exekúcie alebo podaním návrhu na zastavenie exekúcie. Podľa Exekučného poriadku, na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Súd môže exekúciu zastaviť na návrh alebo aj bez návrhu v prípade naplnenia podmienok ustanovených v Exekučnom poriadku, t.j. ak: a) sa exekúcia začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným, b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie, d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona, e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu, f)po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané, g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať, h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, j) pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom, k) rozhodol, že majetok štátu podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu alebo na plnenie verejnoprospešného účelu alebo že majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na vykonávanie jej činností a plnenie jej úloh, l) je výkon exekučného titulu v rozpore s verejným poriadkom, m) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo vydané v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Natália

Otázka používateľa: 

Hrobové miesto

Prajem pekný deň pán advokát, cca okolo 16-17. január 2017 som poslala otázku v ktorej som potrebovala poradiť ohľadne hrobového miesta. Rada by som sa informovala, či Vám prišla, nakoľko som v poradni odpoveď zatiaľ nenašla.

S pozdravom Natália

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

áno, otázku evidujem, preposielam odpoveď na ňu.

Podľa zákona o pohrebníctve, tak ako uvádzate, právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, pričom platiteľ nájmu sa nestáva vlastníkom tohto miesta. Hrobové miesto teda nemôže byť predmetom dedenia. Súrodenci Vašej svokry tak nemajú žiadne práva z hrobového miesta. Jedine v prípade úmrtia nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. Zákon o pohrebníctve však neupravuje, kto je oprávnený rozhodovať výbere hrobového miesta, na ktoré bude pozostalý uložený. Táto záležitosť je predmetom dohody pozostalých alebo toho, kto pohreb obstaral. Pozostalí nie sú ani povinní vyplatiť ,,z hrobového miesta“ príbuzných, ktorí nesúhlasia s miestom, kde bude pozostalý uložený.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

Vyjadrenie s k odvolaniu oprávneného

Otázka používateľa: 

Lacko_33

Príjemný deň,

dovoľte, aby som Vás prvorade pozdravil a opýtal sa vo veci odvolaniu sa oprávneného voči zamietnutej exekúcie.

Oprávnený podal na Okrasný súd v xxx v marci 2015 žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe rozhodcovského rozsudku z roku 2014. Súd túto žiadosť zamietol v novembri 2015. V decembri 2015 podal oprávnený odvolanie proti tomuto rozsudku. V januári 2017 som dostal z Okresnúeho súdu výzvu, aby som sa písomne vyjadril k odvolaniu oprávneného do 15 dni od doručenia výzvy.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň. 

táto situácia určite je v odvolacom konaní štandardná, nakoľko je potrebné zohľadňovať aj preťaženosť súdu. Samozrejme, ak máte za to, že došlo k bezdôvodným prieťahom v konaní, môžete podať sťažnosť na prieťahy v konaní,priamo predsedovi konajúceho súdu.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.