Škola rodinných financií

ŠRF - Rozvoj osobnosti

Skúsenosti v podnikaní prichádzajú postupne, preto je dobré učiť sa od ostatných. To sa netýka len začiatku podnikania, keď sa radíte s kamarátmi, rodinou či známymi, ale aj po rozbehnutí podnikania.

Najdôležitejšie asi je učiť od správnych ľudí. V podnikaní to znamená, učiť sa od tých ľudí, ktorí už podnikajú dlhšiu dobu, majú skúsenosti a predovšetkým sú dobrí v tom, čo robia.

ŠRF - Podnikanie a osobný život

Drobní podnikatelia a malí živnostníci venujú podnikaniu zvyčajne denne viac ako desať hodín. Veľakrát musia sami zvládať kumuláciu viacerých profesií, aby prosperovali a najmä v začiatkoch rozbehu podnikania si efektívne ustrážili náklady. V takýchto situáciách sa častým problémom stáva jednoduchá a praktická organizácia práce a delenie času na podnikanie, rodinu a osobný život.

ŠRF - Referencie zákazníkov

Kľúčovú úlohu v podnikaní hrá dôvera vo vás a vašu firmu zo strany zákazníkov. Potenciálni zákazníci od vás nezačnú kupovať, ak nebudete na ne pôsobiť dôveryhodne. A existujúci zákazníci od vás nakupovať prestanú, ak stratíte ich dôveru. Úlohou podnikateľa je teda hľadať všemožné spôsoby ako pôsobiť na zákazníkov dôveryhodne.

Ako získať dôveru

ŠRF - Podnikanie a internet

Viac ako polovica (54 %) Európanov používa internet. 33 % z nich si svoj život bez pripojenia už nevie ani predstaviť. Navyše, viac ako polovica (55 %) používateľov z Európy sa pred nákupom rozhoduje o značke práve na internete. Tieto a ďalšie zaujímavosti odhalila štúdia EIAA (European Interactive Advertising Asociation) Mediascope Europe 2010.

ŠRF - Etika podnikania

V podnikaní sa s etickými otázkami vo svojom podniku stretávaťmedennodenne. Čo vlastne znamená podnikateľská etika, čím je formovaná alebo ako na tom dnes podnikatelia s morálnymi hodnotami sú?

ŠRF - Reklama

Propagácia vašich produktov či služieb je nevyhnutná záležitosť, aby vaša firma dosahovala dobré obchodné výsledky. Prípravu akejkoľvek komunikačnej kampane je preto potrebné veľmi starostlivo plánovať.

Propagácia pre malých podnikateľov

ŠRF - Konkurencia

Sledovanie konkurencie by malo patriť medzi kľúčové aktivity vášho podnikania. Bez monitorovania konkurenčných firiem vaša firma dlho neprežije. Sledovanie konkurencie je okrem iného motiváciou pre rast vášho biznisu – snažíte sa vyrobiť lepšie produkty a ponúkať lepšie služby než konkurencia, prichádzať na trh s novými produktmi a službami skôr než vaša konkurencia.

Škola rodinných financií v Piešťanoch

Vďaka našim donorom - Nadácii pre deti Slovenska a Provident Financial s.r.o. - na stretnutí naničmám, artmám a sladkých mám v Piešťanoch v sobotu 22.9.2012 pokračujeme v treťom ročníku Školy rodinných financií.

ŠRF - Účtovníctvo

Každý podnikateľ je povinný viesť účtovníctvo (minimálne evidenciu), aby bol schopný za daný rok správne vypočítať daň z príjmov, prípadne výšku odvodov na ďalší rok.

Vedenie evidencie

ŠRF - Dane

Daňové povinnosti pre samostatne zárobkové osoby sa týkajú dane z príjmu a DPH.

Daň z príjmu

Povinnosť platiť daň z príjmov má každá fyzická a právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľné príjmy.

Predmetom dane z príjmov sú tieto druhy príjmov:
- príjmy zo závislej činnosti (klasické zamestnanie, dohody o vykonaní práce)

Syndikovať obsah

Odporúčame

Sezónne recepty