Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Advokátska kancelária JUDr. Ficek & Ficeková pôsobí niekoľko rokov v Bratislave a zameriava sa najmä na problematiku rodinného a občianskeho práva (vrátane práva nehnuteľností a vymáhania pohľadávok). Odborníci z kancelárie špecializujúci sa priamo na rodinné právo radia v otázkach rozvodu, určovania výživného (ako aj zvyšovania, znižovania a zrušenia výživného), styku s deťmi a striedavej starostlivosti. Kancelária sa špecializuje aj na komplexnú problematiku vysporiadania majetku. Advokáti publikujú pravidelne svoje právne názory v tlači.

Uverejnenie inzerátu bez môjho súhlasu a vedomia

Otázka používateľa: 

Hannys

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je v súlade so zákonom uverejnenie inzerátu bez môjho súhlasu a vôbec vlastne bez môjho vedomia. Priblížim. Inzeroval som svoje ojazdené auto na dvoch nemenovaných inzertných portáloch na internete. Auto sa predalo, prešiel určitý čas (cca mesiac). Po tomto čase mi v rozpätí troch dní volali dvaja záujemci ohľadom tohto auta, ktorí mi povedali, že inzerát našli v inzertných novinách. Tieto inzertné noviny teda uverejnelili môj inzerát bez môjho súhlasu a vedomia, keďže som ani nevedel, že existujú.

Dobrý deň, určitým spôsobom ste sprístupnili verejnosti tieto informácie. Inzerát môže byť dielom podľa autorského zákona a preto jeho zverejnenie iným subjektom bez súhlasu autora môže byť iba v súlade s autorským zákonom. Najskôr je potrebné posúdiť, či Váš inzerát je možné považovať za dielo. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Hypotéka

Otázka používateľa: 

mama4

Dobrý deň, moja situácia ohľadom hypoteky je dosť komplikovaná keďže v máji 2013 sme si s priateľom kúpili domček na hypotéku (dom nie je založený,založený je byt známeho) v ktorej som dlžník iba ja - priateľ pracuje na dohodu a banka to neakceptovala,majiteľmi sme ale obaja.Jeho dcéra je ochotná si zobrať uver na vyplatenie môjho úveru. Poprosím o radu ako postupovať v tejto nepríjemnej situácii. Chcem sa toho domu ale hlavne úveru zbaviť. Ďakujem

Dobrý deň, pokiaľ si jeho dcéra zoberie úver na vyplatenie Vášho úveru, predajte svoj podiel jej, na základe zmluvy o predaji podielu k domu sa zbavíte úveru a aj domu. 

Ako prvé si spíšte zmluvu o predaji podielu, dohodnite sa na sume a spôsobe vyplatenia (na účet banky). Z banky si vyžiadajte zostatok a po podpise zmluvy ju banke predložte. Následne podajte návrh na vklad do katastra. Najskôr musí byť zapísané záložné právo banky. Banka Vám pošle záložné zmluvy.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát <a href="http://ficek.sk">Advokátska kancelária Bratislava</a> Ficek & Ficeková

hrobove miesto

Otázka používateľa: 

sova

Dobrý deň

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, ak ste nemali podpísanú nájomnú zmluvu, tak predpokladám, že ste nemali ani miesto presne určené. Preto bude problém preukázať, ktoré miesto bolo "Vaše". Ak už bol na miesto pochovaný niekto iný, už nebude možné ho len tak premiestniť. Bol by to náročný proces. 

Môžete však požadovať vrátiť sumu, ktorú ste zaplatili za jeden hrob. Ak ste nemali zmluvu, plnenie by mohlo byť posúdené ako bezdôvodné obohatenie. Toto obohatenie sa premlčí za 2 roky odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o tom, že k bezdôvodnému obohateniu došlo.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

darovacia zmluva

Otázka používateľa: 

Ada

dobrý den,

moji rodičia by si chceli vysporiadať ešte počas života majetok, konkrétne rodinný dom- t.j. chceli by ho prepísať na mňa. Problém je ale v tom, že mám ešte brata- právoplatného dediča,ktorý si pobral xy úverov a rodičia sa obávajú,aby po ich smrti nesiahol exekútor na bratovu časť dedičstva z domu.

Moja otázka znie, či je výhodnejšie vyhotoviť darovaciu zmluvu, v ktorej darujú každý svoj podiel z domu mne -ako ich dcére  a či po ich smrti nie je táto zmluva z právneho hľadiska bratom /ako právoplatného dediča/ napadnuteľná. 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň, rozumiem rozhodnutiu Vašich rodičov, je to pomerne časté. Ak reálne nezaplatíte peniaze, potom pôjde stále o darovaciu zmluvu, aj keď uvediete, že ste peniaze nezaplatili. Brat nemôže napadnúť darovaciu zmluvu len tak bezdôvodne. Pokiaľ sú Vaši rodičia spôsobilí na právne úkony a nie je predpoklad, že by toto bola otázka, ktorá by sa mala dokazovať, ďalej, že nebola zmluva podpísaná pod nátlakom alebo v omyle, potom by mal brat veľký problém s napadnutím zmluvy. 

Pokiaľ by však bol predmetom dedenia po rodičoch aj iný majetok, Váš dar by sa započítaval a preto by ste už nemuseli dediť nič. 

Stretávam sa s tým, že sa uvedie kúpna zmluva, uvedie sa aj vysoká suma, pričom do zmluvy sa napíše, že peniaze boli zaplatené pred podpisom. Ak by brat tvrdil opak, musel by preukázať, že to tak nebolo, čo by bolo veľmi ťažké.

Napadnutia zmluvy bratom sa preto neobávajte.
Čo sa týka nadobudnutia nehnuteľnosti darom, tak nehnuteľnosť neplatí do BSM, preto by ste s manželom neboli spoluvlastníci.

V prípade ďalších otázok mi napíšte.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

Družstevný byt

Otázka používateľa: 

Odkúpenie bytu

Dobrý deň prajem,

Chcela by som sa informovať ohľadom družstevného bytu. Moji rodičia byt zatiaľ stále neodkúpili a môj otec pred nedávnom zomrel. Po dohode s mamou by som chcela tento byt odkúpiť ja ako dcéra, ale neviem či je to možné a čo všetko k tomu budem potrebovať. Mohli by ste mi prosím poradiť v tejto otázke alebo ma aspoň niekam nasmerovať?

ďakujem za odpoveď

 

Veronika

Dobrý deň,

v podstate máte dve možnosti, ako to vyriešiť. 

1/ prvá možnosť je, že matka na Vás prevedie členské práva k družstevnému bytu a Vy byt odkúpite do osobného vlastníctva. Byt sa prevádza na družstve zmluvou. Zmluvu Vám poskytnú na bytovom družstve. 

2/ druhá možnosť je, že matka byt odkúpi do osobného vlastníctva a následne Vám ho prevedie zmluvou.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

havária

Otázka používateľa: 

mdubicek

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom jednej veci, najprv vám rozpoviem príbeh, potom mám na vás pár otázok. Takže bolo to takto zavolal mi 15 ročný kamarát, že či by som odšoferoval auto ktoré si požičal jeho oco od jeho kamaráta, do iného mesta. Mám 18 rokov ale problem je ten že ešte by som nemal šoferovať pretože som vodičák spravil v dobre menej ako 3 mesiace pred 18tkou, takže musím od 18tky chodiť s doprovodom ešte 3 mesiace, kamarátov oco mi kľúče dal bez toho aby vedel že nemôžem šoferovať ešte, kamarát to vedel.

Dobrý deň, podľa občianskeho zákonníka platí, že ak Vám bolo zverené motorové vozidlo, zodpovedáte zaňho, aj keď ste nejazdili. Vozidlo ste nemali poskytnúť maloletej osobe, ohrozili ste svoje vlastné životy. Keby došlo k ublíženiu na zdraví, mohli by ste mať z toho problémy - trestné stíhanie.

Na druhej strane, ak neexistuje žiaden dôkaz, že ste vozidlo prevzali, potom bude mať vlastník vozidla veľmi ťažké preukazovanie Vašej zodpovednosti.

Ak sa však priznáte, budete musieť uhradiť vzniknutú škodu. Neznamená to však, že by ste mali uhradiť hneď týchto 1500 eur. Škoda môže byť aj nižšia.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

Exekúcia dedičského podielu

Otázka používateľa: 

eva

Dobrý deň, 

manžel vlastní 11/12 domu, jeho ujo vlastnil zvyšnú 1/12, ktorá je zaťažená exekúciou. Situáciu sme sa snažili riešiť dražbou, na ktorú dal ujo súhlas s tým, že dražbu vyplatí manžel keďže má predkupné právo na dom. Bohužiaľ v procese- dražba sa má konať o 3 týždne ujo umrel. Ako ďalej postupovať? 

Dlhy prevyšujú jeho majetok. nemá nič iné okrem tejto jednej časti domu, kt. má sama o sebe malú hodnotu. Po sebe zanechal iba dvoch plnoletých synov, s kt. neudržiaval kontakt. 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

ak ujo zomrel, potom sa v dražbe nemôže pokračovať. Jeho podiel sa bude prejednávať v dedičskom konaní. Dedičia ručia  za poručiteľove dlhy iba do výšky hodnoty dedičstva. 

Účastníci (synovia) sa môžu dohodnúť o tom, že predlžené dedičstvo sa prenechá veriteľom na úhradu dlhov. Táto dohoda podlieha schváleniu súdu, ktorý dohoduschváli, ak neodporuje zákonu; ak dohodu neschváli, pokračuje v konaní po právoplatnosti rozhodnutia.

Ak je dedičstvo predlžené a ak nedôjde k dohode podľa vyššie uvedeného odseku, môže súd uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva. Rozhodne o tom aj bez návrhu. Rovnako súd postupuje, ak štát navrhol likvidáciu dedičstva preto, že veriteľ odmietol prijať na úhradu svojej pohľadávky vec z dedičstva. O nariadení likvidácie vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí, a upozorníich, že pohľadávky, ktoré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Toto uznesenie vyvesí na úradnej tabuli súdu.
 
Likvidáciu dedičstva súd vykoná speňažením všetkého poručiteľovho majetku. Súdny komisár je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak,aby majetok speňažil za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný majetok za obdobných podmienok obvykle predáva.
 
Pri speňažovaní majetku súdny komisár koná za účastníkov konania vo vlastnom mene. O každom speňažovaní majetku súdny komisár informuje účastníkov konania a prihliada na ich výhodnejšie návrhy na speňažovanie majetku.
 
O majetku poručiteľa, ktorý sa nepodarilo takto speňažiť, rozhodne súd, že pripadá štátu s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa.

Takže k podielu sa môžete dostať pri likvidácii dedičstva, pretože ako prvému bude ponúknutý podiel spoluvlastníkovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Náhradný termín

Otázka používateľa: 

Mirka

Dobrý deň,

dieťa je v starostlivosti matky, otcovi súd určil kedy sa s malou dcérkou stretáva. Matka bola s malou na dovolenke, otec prišiel o víkend s malou a 5 dní počas týždňa (každý deň 2 hodiny). Má nárok na náhradný termín byť s malou dcérkou? 

Ďakujem a prajem pekný deň!

Dobrý deň, podľa zákona o rodine matka nie je povinná dať otcovi žiadny náhradný termín. Náhradný termín je iba na dobrej vôli rodiča, ktorému bolo dieťa zverené. Náhradný termín nie je ani vynútiteľný.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

výklad súdneho rozhodnutia

Otázka používateľa: 

KatZuz

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať na výklad rozhodnutia súdu vo veci úpravy styku s mal. Súd rozhodol, že otec je oprávnený stretávať sa s mal. každý nepárny týždeň od piatku 15,00 hod do nedele do 17,00 hod nepretržite, každú stredu od 15,00 hod do 7,30 hod nepretržite, zároveň upravil aj veľkú noc a vianoce. Súčasťou rozhodnutia je aj úprava leta a to každý tretí celý júlový a každý tretí celý augustový týždeň od pondelka 9,00 hod do nedele do 17,00 hod nepretržite.

Dobrý deň, 

ak máte upravené osobitne styk počas leta, tak potom potom otec dieťaťa nemá právo byť s dieťaťom počas ostatných dní počas letných prázdnin. Dôležitá je formulácia rozhodnutia, t.j presné znenie petitu rozsudku, ak sa tam spomínajú "letné prázdniny" (t.j. najčastejšie používaná formulácia), tak je to tak, ako som Vám to napísal vyššie.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

<a href="http://ficek.sk">Advokátska kancelária Bratislava</a>

Ficek & Ficeková

invalidný dôchodca.

Otázka používateľa: 

gretazoja

Dobrý deň. Mala by som otázku. Mám 70 rokov,som starobná dôchodkyňa,popritom podnikám a chcem zamestnať inv.dôchodkyňu,uznanu na 45% so sumou cca 105 e. Riadne si platím predpísané odvody. Mám nejaké výhody z tohto prac.vzťahu? Myslím čo sa týka jej odvodov... Vopred ďakujem. Greta. 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, v tomto prípade Vám odporúčam sa obrátiť priamo na Sociálnu poisťovňu. Na týchto číslach Vám presne poradia:

0906 171 989

02 3247 1989

 

Prístupova cesta

Otázka používateľa: 

pp

Dobrý deň prajem.

Chcel by som sa informovať o vhodnom výbere ďalšieho postupu v mojom prípade. 
Predchádzajúci starosta predal za smiešne peniaze súkromnej firme obecnú cestu, ktorá bola jedinou prístupovou cestou k pozemkom ich vlastníkov. Dotknuté sú min. štyri pozemky, z toho jeden je nevysporiadaný, kde je jedným z vlastníkov aj pozemkový fond SR. Tri pozemky sú zaznamenané v plánovanom rozvoji obce, vrátane môjho pozemku, ktorý hraničí s intravilánom obce. Terajší starosta o celej veci síce vie, ale vo veci vôbec nekoná. Čo môžem robiť a ako postupovať?

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň,

pokial bola uvedená cesta jedinou prístupovou cestou, odporúčam Vám nasledovný postup, ak sa Vám nepodarí s touto firmou dohodnúť na tom, že môžete po tejte ceste mať prístupovú cestu aj naďalej. Prístupovú cestu ako vecné bremeno je možné vydržať (v 10 ročnej lehote). Toto právo môžete uplatniť súdnou cestou formou žaloby. V žalobe budete žiadať právo prechodu (formu prechodu si musíte zvoliť podľa toho, ako ste cestu využívali). Súd Vám zriadi vecné bremeno. Žalovaná strana bude vlastník pozemku, na ktorom bude zriadené vecné bremeno.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

advokátska kancelária Ficek & Ficeková

www.ficek.sk

Neopravnené vymáhanie nedoplatku

Otázka používateľa: 

Leannka

Dobry den, 

viem, ze nasledujuci tex vyzera dlhy ale v skutocnosti nie je a obsahuje objektivne opisane skutocnosti. 

 

Obvinenia zo strany Prenajimatela

Porušenie najomnej zmluvy

Neopravnene prevzatie kaucie

Nahrada za vykonanie drobnych oprav

Nezaplatenie vyuctovania

 

Jun 2014

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň, rozumiem Vám, s nezodpovednými nájomníkmi je potrebné to riešiť čo najskôr, pretože neskôr sa to len zhoršuje. 

Ak máte všetko podložené listinnými dokladmi, potom nebude problém dlh vymôcť. Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta vo svojom okolí, ktorý Vám s vymožením dlhu pomôže.


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.