Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Advokátska kancelária JUDr. Ficek & Ficeková pôsobí niekoľko rokov v Bratislave a zameriava sa najmä na problematiku rodinného a občianskeho práva (vrátane práva nehnuteľností a vymáhania pohľadávok). Odborníci z kancelárie špecializujúci sa priamo na rodinné právo radia v otázkach rozvodu, určovania výživného (ako aj zvyšovania, znižovania a zrušenia výživného), styku s deťmi a striedavej starostlivosti. Kancelária sa špecializuje aj na komplexnú problematiku vysporiadania majetku. Advokáti publikujú pravidelne svoje právne názory v tlači.

zročné vyžívné

Otázka používateľa: 

diana

Dobrý deň. Prišiel mi trestný rozkaz, ktorý odsudzuje otca mojej dcéry za neplatenie výživného. Dlh na výživnom sa tam uvadza 800 eur, čo je od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.Avšak nieje tam započítane zročné výživné 900 eur , čiže celková dlžná suma je 1700 eur. Súd byvalého partnera odsudil podmienečne na 30 mesiacov s tým, že počas tej doby má vyplatiť dlžné vyživné. a moja otázka, z akého dôvodu nieje uvedená celková dlžná suma na trestnom rozkaze a či sa mám nejakým spôsobom odvolať. 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, ak bol otec dieťaťa odsúdený, potom musíte mať aj súdne rozhodnutie ohľadom výživného v civilnom konaní (t.j. muselo prebehnúť súdne konanie o úprave práva a povinností k dieťaťu). Svoje nároky si preto môžete uplatňovať na základe rozhodnutia civilného súdu a nie trestného. 

Preto nemá zmysel sa voči rozhodnutiu ohľadom ďalšieho výživného odvolávať. V rozhodnutí trestného súdu (trestnom rozkaze) je uvedené za aké obdobie neplatenia výživného bol páchateľ odsúdený, nie je tam možné započítavať aj ďalšie obdobia. Trestné konanie je predovšetkým o potrestaní páchateľa a subsidiárne o náhrade škody - výživného, keďže bolo o tom už rozhodnuté.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

ako dalej

Otázka používateľa: 

ako dalej?

dobry den,potrebujem poradit s tymto problemom

Zijem s partnemom 7rokov-zobraty niesme,mame spolu 2rocnu dcerku

Dobrý deň, na otázku sme Vám už odpovedali.

ako dalej

Otázka používateľa: 

ako dalej?

dobry den,potrebujem poradit s tymto problemom

Zijem s partnemom 7rokov-zobraty niesme,mame spolu 2rocnu dcerku

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, pokiaľ je situácia taká, ako píšete, potom podajte návrh na súd na určenie výživného. On samozrejme nemusí súhlasiť s tým, aby ste bývali je v jeho byte, preto požadujte vyššie výživné, aby ste mali z čoho platiť náklady a aj to odôvodnite, tak aby Vám súd toto výživné určil. Ak má peniaze, musí Vám platiť primerané výživné.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Vysporiadanie bsm

Otázka používateľa: 

žaloba

dobrý deň,

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, Vaše posudky sa líšia oveľa viac, ako je prípustné. Obyčajne by nemal byť rozdiel väčší ako 15 %. Súd si dá vypracovať svoj vlastný znalecký posudok, ktorým sa určí cena nehnuteľnosti. Tento posudok potom súd použije pri vysporiadaní. 

Na to, aby ste neprehrali, mali by ste poslať manželovi list, v ktorom odpoviete na jeho výzvu. V liste by ste mali uviesť presne, koľko požadujete vyplatiť. Uveďte tam sumu 25.000 eur. Toto je suma, ktorá sa bude brať do úvahy, keď sa bude rozhodovať o tom, kto bude znášať trovy súdneho konania. Ak by ste nič neuviedli, on by mohol uvádzať, že ste chceli 80.000 eur. Túto sumu ste požadovali na začiatku, avšak sa to zmenilo, musíte to však vedieť preukázať, že Vám postačí nižšia suma. 

Ak by znalec povedal, že Vám má byť vyplatené minimálne týchto 25.000 eur (prípadne aj viac), potom on bude znášať trovy súdneho konania. Ak by súd povedal, že suma je niekde medzi tým, koľko žiadate Vy a koľko žiada on, tak potom nebude povinnosťou ani jedného z Vás navzájom si nahradiť trovy konania.

Voči súdu budete zaviazaní na úhradu súdneho poplatku obaja. Výška poplatku je 1 % ak konanie skončí zmierom alebo 3 % ak konanie skončí rozsudkom.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

Uverejnenie inzerátu bez môjho súhlasu a vedomia

Otázka používateľa: 

Hannys

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je v súlade so zákonom uverejnenie inzerátu bez môjho súhlasu a vôbec vlastne bez môjho vedomia. Priblížim. Inzeroval som svoje ojazdené auto na dvoch nemenovaných inzertných portáloch na internete. Auto sa predalo, prešiel určitý čas (cca mesiac). Po tomto čase mi v rozpätí troch dní volali dvaja záujemci ohľadom tohto auta, ktorí mi povedali, že inzerát našli v inzertných novinách. Tieto inzertné noviny teda uverejnelili môj inzerát bez môjho súhlasu a vedomia, keďže som ani nevedel, že existujú.

Dobrý deň, určitým spôsobom ste sprístupnili verejnosti tieto informácie. Inzerát môže byť dielom podľa autorského zákona a preto jeho zverejnenie iným subjektom bez súhlasu autora môže byť iba v súlade s autorským zákonom. Najskôr je potrebné posúdiť, či Váš inzerát je možné považovať za dielo. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Hypotéka

Otázka používateľa: 

mama4

Dobrý deň, moja situácia ohľadom hypoteky je dosť komplikovaná keďže v máji 2013 sme si s priateľom kúpili domček na hypotéku (dom nie je založený,založený je byt známeho) v ktorej som dlžník iba ja - priateľ pracuje na dohodu a banka to neakceptovala,majiteľmi sme ale obaja.Jeho dcéra je ochotná si zobrať uver na vyplatenie môjho úveru. Poprosím o radu ako postupovať v tejto nepríjemnej situácii. Chcem sa toho domu ale hlavne úveru zbaviť. Ďakujem

Dobrý deň, pokiaľ si jeho dcéra zoberie úver na vyplatenie Vášho úveru, predajte svoj podiel jej, na základe zmluvy o predaji podielu k domu sa zbavíte úveru a aj domu. 

Ako prvé si spíšte zmluvu o predaji podielu, dohodnite sa na sume a spôsobe vyplatenia (na účet banky). Z banky si vyžiadajte zostatok a po podpise zmluvy ju banke predložte. Následne podajte návrh na vklad do katastra. Najskôr musí byť zapísané záložné právo banky. Banka Vám pošle záložné zmluvy.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát <a href="http://ficek.sk">Advokátska kancelária Bratislava</a> Ficek & Ficeková

hrobove miesto

Otázka používateľa: 

sova

Dobrý deň

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, ak ste nemali podpísanú nájomnú zmluvu, tak predpokladám, že ste nemali ani miesto presne určené. Preto bude problém preukázať, ktoré miesto bolo "Vaše". Ak už bol na miesto pochovaný niekto iný, už nebude možné ho len tak premiestniť. Bol by to náročný proces. 

Môžete však požadovať vrátiť sumu, ktorú ste zaplatili za jeden hrob. Ak ste nemali zmluvu, plnenie by mohlo byť posúdené ako bezdôvodné obohatenie. Toto obohatenie sa premlčí za 2 roky odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o tom, že k bezdôvodnému obohateniu došlo.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

darovacia zmluva

Otázka používateľa: 

Ada

dobrý den,

moji rodičia by si chceli vysporiadať ešte počas života majetok, konkrétne rodinný dom- t.j. chceli by ho prepísať na mňa. Problém je ale v tom, že mám ešte brata- právoplatného dediča,ktorý si pobral xy úverov a rodičia sa obávajú,aby po ich smrti nesiahol exekútor na bratovu časť dedičstva z domu.

Moja otázka znie, či je výhodnejšie vyhotoviť darovaciu zmluvu, v ktorej darujú každý svoj podiel z domu mne -ako ich dcére  a či po ich smrti nie je táto zmluva z právneho hľadiska bratom /ako právoplatného dediča/ napadnuteľná. 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň, rozumiem rozhodnutiu Vašich rodičov, je to pomerne časté. Ak reálne nezaplatíte peniaze, potom pôjde stále o darovaciu zmluvu, aj keď uvediete, že ste peniaze nezaplatili. Brat nemôže napadnúť darovaciu zmluvu len tak bezdôvodne. Pokiaľ sú Vaši rodičia spôsobilí na právne úkony a nie je predpoklad, že by toto bola otázka, ktorá by sa mala dokazovať, ďalej, že nebola zmluva podpísaná pod nátlakom alebo v omyle, potom by mal brat veľký problém s napadnutím zmluvy. 

Pokiaľ by však bol predmetom dedenia po rodičoch aj iný majetok, Váš dar by sa započítaval a preto by ste už nemuseli dediť nič. 

Stretávam sa s tým, že sa uvedie kúpna zmluva, uvedie sa aj vysoká suma, pričom do zmluvy sa napíše, že peniaze boli zaplatené pred podpisom. Ak by brat tvrdil opak, musel by preukázať, že to tak nebolo, čo by bolo veľmi ťažké.

Napadnutia zmluvy bratom sa preto neobávajte.
Čo sa týka nadobudnutia nehnuteľnosti darom, tak nehnuteľnosť neplatí do BSM, preto by ste s manželom neboli spoluvlastníci.

V prípade ďalších otázok mi napíšte.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

Družstevný byt

Otázka používateľa: 

Odkúpenie bytu

Dobrý deň prajem,

Chcela by som sa informovať ohľadom družstevného bytu. Moji rodičia byt zatiaľ stále neodkúpili a môj otec pred nedávnom zomrel. Po dohode s mamou by som chcela tento byt odkúpiť ja ako dcéra, ale neviem či je to možné a čo všetko k tomu budem potrebovať. Mohli by ste mi prosím poradiť v tejto otázke alebo ma aspoň niekam nasmerovať?

ďakujem za odpoveď

 

Veronika

Dobrý deň,

v podstate máte dve možnosti, ako to vyriešiť. 

1/ prvá možnosť je, že matka na Vás prevedie členské práva k družstevnému bytu a Vy byt odkúpite do osobného vlastníctva. Byt sa prevádza na družstve zmluvou. Zmluvu Vám poskytnú na bytovom družstve. 

2/ druhá možnosť je, že matka byt odkúpi do osobného vlastníctva a následne Vám ho prevedie zmluvou.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

havária

Otázka používateľa: 

mdubicek

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom jednej veci, najprv vám rozpoviem príbeh, potom mám na vás pár otázok. Takže bolo to takto zavolal mi 15 ročný kamarát, že či by som odšoferoval auto ktoré si požičal jeho oco od jeho kamaráta, do iného mesta. Mám 18 rokov ale problem je ten že ešte by som nemal šoferovať pretože som vodičák spravil v dobre menej ako 3 mesiace pred 18tkou, takže musím od 18tky chodiť s doprovodom ešte 3 mesiace, kamarátov oco mi kľúče dal bez toho aby vedel že nemôžem šoferovať ešte, kamarát to vedel.

Dobrý deň, podľa občianskeho zákonníka platí, že ak Vám bolo zverené motorové vozidlo, zodpovedáte zaňho, aj keď ste nejazdili. Vozidlo ste nemali poskytnúť maloletej osobe, ohrozili ste svoje vlastné životy. Keby došlo k ublíženiu na zdraví, mohli by ste mať z toho problémy - trestné stíhanie.

Na druhej strane, ak neexistuje žiaden dôkaz, že ste vozidlo prevzali, potom bude mať vlastník vozidla veľmi ťažké preukazovanie Vašej zodpovednosti.

Ak sa však priznáte, budete musieť uhradiť vzniknutú škodu. Neznamená to však, že by ste mali uhradiť hneď týchto 1500 eur. Škoda môže byť aj nižšia.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

Exekúcia dedičského podielu

Otázka používateľa: 

eva

Dobrý deň, 

manžel vlastní 11/12 domu, jeho ujo vlastnil zvyšnú 1/12, ktorá je zaťažená exekúciou. Situáciu sme sa snažili riešiť dražbou, na ktorú dal ujo súhlas s tým, že dražbu vyplatí manžel keďže má predkupné právo na dom. Bohužiaľ v procese- dražba sa má konať o 3 týždne ujo umrel. Ako ďalej postupovať? 

Dlhy prevyšujú jeho majetok. nemá nič iné okrem tejto jednej časti domu, kt. má sama o sebe malú hodnotu. Po sebe zanechal iba dvoch plnoletých synov, s kt. neudržiaval kontakt. 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

ak ujo zomrel, potom sa v dražbe nemôže pokračovať. Jeho podiel sa bude prejednávať v dedičskom konaní. Dedičia ručia  za poručiteľove dlhy iba do výšky hodnoty dedičstva. 

Účastníci (synovia) sa môžu dohodnúť o tom, že predlžené dedičstvo sa prenechá veriteľom na úhradu dlhov. Táto dohoda podlieha schváleniu súdu, ktorý dohoduschváli, ak neodporuje zákonu; ak dohodu neschváli, pokračuje v konaní po právoplatnosti rozhodnutia.

Ak je dedičstvo predlžené a ak nedôjde k dohode podľa vyššie uvedeného odseku, môže súd uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva. Rozhodne o tom aj bez návrhu. Rovnako súd postupuje, ak štát navrhol likvidáciu dedičstva preto, že veriteľ odmietol prijať na úhradu svojej pohľadávky vec z dedičstva. O nariadení likvidácie vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí, a upozorníich, že pohľadávky, ktoré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Toto uznesenie vyvesí na úradnej tabuli súdu.
 
Likvidáciu dedičstva súd vykoná speňažením všetkého poručiteľovho majetku. Súdny komisár je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak,aby majetok speňažil za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný majetok za obdobných podmienok obvykle predáva.
 
Pri speňažovaní majetku súdny komisár koná za účastníkov konania vo vlastnom mene. O každom speňažovaní majetku súdny komisár informuje účastníkov konania a prihliada na ich výhodnejšie návrhy na speňažovanie majetku.
 
O majetku poručiteľa, ktorý sa nepodarilo takto speňažiť, rozhodne súd, že pripadá štátu s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa.

Takže k podielu sa môžete dostať pri likvidácii dedičstva, pretože ako prvému bude ponúknutý podiel spoluvlastníkovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Náhradný termín

Otázka používateľa: 

Mirka

Dobrý deň,

dieťa je v starostlivosti matky, otcovi súd určil kedy sa s malou dcérkou stretáva. Matka bola s malou na dovolenke, otec prišiel o víkend s malou a 5 dní počas týždňa (každý deň 2 hodiny). Má nárok na náhradný termín byť s malou dcérkou? 

Ďakujem a prajem pekný deň!

Dobrý deň, podľa zákona o rodine matka nie je povinná dať otcovi žiadny náhradný termín. Náhradný termín je iba na dobrej vôli rodiča, ktorému bolo dieťa zverené. Náhradný termín nie je ani vynútiteľný.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.