Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Advokátska kancelária JUDr. Ficek & Ficeková pôsobí niekoľko rokov v Bratislave a zameriava sa najmä na problematiku rodinného a občianskeho práva (vrátane práva nehnuteľností a vymáhania pohľadávok). Odborníci z kancelárie špecializujúci sa priamo na rodinné právo radia v otázkach rozvodu, určovania výživného (ako aj zvyšovania, znižovania a zrušenia výživného), styku s deťmi a striedavej starostlivosti. Kancelária sa špecializuje aj na komplexnú problematiku vysporiadania majetku. Advokáti publikujú pravidelne svoje právne názory v tlači.

Daň z predaja nehnuteľnosti získanej dedením

Otázka používateľa: 

Judita Gavlíková

Vážená pani doktorka. 

Obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Zdedila som po mamičke byt, ktorého vlastníčkou bola ona 15 rokov.  Zomrela 28.mája 2016. Otázka je, či sa na mňa vzťahuje oslobodenie od platenia  dane z predaja bytu, ktorý som zdedila v priamom rade.   

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.      S pozdravom  Judita G.  

Odpovedá: 

JUDr. Barbora Ficeková, advokát

Dobrý deň, ano, vzťahuje sa na Vás oslobodenie, splnili ste zákonné podmienky na to, aby ste boli oslobodená od povinnosti platiť daň.

 

JUDr. Barbora Ficeková, advokát Bratislava 

http://ficek.sk

 

investicie do domu po rozchode

Otázka používateľa: 

beta

Dobrý deň,

ostala som sama s dvoma maloletými deťmi. Bývame v dome, ktorý darovacou zmluvou patrí mne avšak bývalý partner (neboli sme zosobášení ) si nárokuje na väčšiu čiastku, ktorú investoval aj on do rekonštrukcie domu. V dome mal zadarmo aj svoju kanceláriu  a sklad. Partner je cudzinec žijúci na území Sk, má trvalý pobyt stále na našej adrese. Akým spôsobom zákon určuje výšku sumy, ktorú by mohol žiadať, veď po celé roky dom užíval aj on?

 

 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

ak investoval do rekonštrukcie domu, má na to právo. Avšak musí preukázať, že peniaze investoval a zároveň ak ste nemali osobitnú dohodu s ním, potom mu od každej jednej investície plynula 2 ročná premlčacia lehota. 

Jeho nárok teda môže byť už premlčaný. Za užívanie domu môžete od neho požadovať bezdôvodné obohatenie vo výške bežného nájomného v danej lokalite.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

Byt po rozvode.

Otázka používateľa: 

Ena

Dobrý deň.

Sme krátko po rozvode a bývame v byte ktorý patrí ex-manželovi.Chcem sa opýtať aký mám nárok na byt ja a aký deti. Máme nárok na nejaké náhradný byt a čo to vlastne znamená(kto to financuje).Otec na deti dokonca ani neplatí ak ho vyzvem aby platil výživné vyhráža sa,že nás vyhodí z bytu.Nájomné ako aj všetko potrebné pre deti hradím ja a na nový byt ani hypotéku nemám.Ex-manžel normálne pracuje.Ďakujem za odpoveď.

 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, podľa ustálenej judikatúry, máte nárok na náhradný byt, ale to neznamená, že Vám on musí kúpiť byt, znamená to, že Vám musí zabezpečiť byt, v ktorý je primeraný bytu, v ktorom ste bývali. Nájomné za nový byt si platíte sama. Ak nebudete vládať platiť byt, potom, môžete požiadať o zvýšenie výživného z dôvodu zmeny pomerov. To povedzte aj manželovi, že po tom, ako sa odsťahujete, budete žiadať zvýšenie výživného. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva na dom

Otázka používateľa: 

janulkap

Dobrý deň, prosila by som o radu ohľadne prevodu domu. Môj krstný otec je bezdetný, slobodný a spolu so svojím bratom vlastní rodičovský dom. V dome zostal bývať po smrti rodičov len krstný otec.  Krstný otec sa rozhodol svoju časť darovať mne.  Jeho brat s darovaním súhlasí. Chcem sa teda opýtať, či v tomto prípade bude lepšie prepis jeho časti domu formou darovacej zmluvy alebo kúpnej zmluvy, keďže nie je výlučným vlastníkom domu.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, pokiaľ je Váš krstný otec spôsobilý na právne úkony a zmluva bude mať všetky náležitosti, nebude napadnuteľná, potom sa nemáte čoho obávať a môžete zvoliť darovaciu zmluvu. 

Pokiaľ by ste chceli simulovať kúpnu zmluvu (ale v podstate by ste uzatvorili darovaciu zmluvu), tak by ste sa vystavili riziku, že sa im podarí preukázať, že nešlo o kúpnu zmluvu, t.j. že ste nedali žiadne peniaze a tým pádom bude kúpna zmluva neplatná. 

Existujú judikáty, že keď je kúpna zmluva neplatná z dôvodu simulácie právneho úkonu, potom je neplatná aj zmluva, ktorú ste v podstate simulovane uzatvorili (darovacia), pretože nebola písomnou formou.

Takže Vám odporúčam nechať si zmluvu spísať odborníkom (advokátom), aby sa na nič nezabudlo a takú zmluvu dať zavkladovať ju do katastra.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

Mám právo na nehnuteľnosť

Otázka používateľa: 

Mám nejaké právo na dedenie nehnuteľnosti?

Dobrý deň. Zaujíma ma problematika dedenia ohľadom nehnuteľnosti. Moja matka zomrela ešte v roku 2000, s otcom sme si vysporiadali dedičstvo (vyplatila som ho). Neskôr otec zdedil po svojej mame pozemky, ktoré časom nadobudli hodnotu a taktiež časť domu. Otec je alkoholik, ktorý dlhé roky nepracuje a žije v podstate z peňazí z ktorých som ho ja pri dedičskom konaní po mame vyplatila. Teraz prichádzajú otcovi súrodenci s tým, že ho chcú ,,olúpiť,, o jeho pozemky ( zrejme mu chcú ponúknuť malú čiastku peňazí aby mal z čoho len prežiť) a pozemky si medzi sebou rozdeliť.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, ak je otec spôsobilý na právne úkony, sám sa rozhoduje, komu pozemky daruje alebo prevedie. Vy bohužiaľ tomu právnou cestou nedokážete zabrániť. 

Ak ho bude treba doopatrovať, potom sa bude pozerať na to, kto má aké zázemie (z detí) a schopnosti a možnosti sa o otca postarať. Ak máte všetci rovnaké, tak bude Vašou povinnosťou sa postarať o neho rovnakým dielom. 

Dlžné výživné

Otázka používateľa: 

Ako ďalej . krtkovci

Dobrý deň.

   Na základe trestného stíhania a následne súdu bol vydaný TRESTNÝ ROZKAZ s povinnosťou uhradiť dlh v skúšobnej dobe 3 roky. Rok už uplynul a povinný do dnešného dňa neuhradil nič.

Podľa informácií, ktoré o povinnom máme pracuje "na čierno". Chodí za prácou do ČR, zdržiava sa u priateľky mimo trvalé bydlisko. 

Ako mám ďalej postupovať? Je možné na povinného vydať medzinárodné pátranie?

Ďakujem za radu.

 

 

 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, v tomto prípade oznámte na polícii (môžete aj na sude a aj prokurature), že nedošlo k úhrade dlžného výživného. Následne to budú tieto orgány riešiť. JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Vysporiadanie parcely

Otázka používateľa: 

Jozef

Dobry vecer,

Poprosim Vas o radu. So surodencami som zdedil pozemok oznaceny na liste vlastnictva ako parcela registra E. V katastralnej mape jej bolo po ROEP pridelene ine cislo ako parcela registra C bez konkretneho vlastnika.
Ako mam postupovat aby som to dal do poriadku?
Vopred dakujem za radu.

Jozef

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, pokiaľ máte doklady o tom, že ste vlastníkom tejto nehnuteľnosti a sú tieto doklady právne v poriadku, potom požiadajte katastrálny odbor, aby vás zapísala na list vlastníctva. Priložte k žiadosti doklady. 

Ak by to kataster z akéhokoľvek dôvodu odmietol, musí Vám prísť o tom vyrozumenie s uvedením dôvodu, prečo sa tak stalo.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

Dom s priateľom a závet

Otázka používateľa: 

Daniela

Dobrý deň.

Pred 9 rokmi sme si kúpili s priateľom dom na hypotéku ktorý máme v podiele 1/2.Chcem sa opýtať , či mi bude stačiť keď sa spíše zaveť, keby sa nedajbože s ním niečo stalo,  že jeho podiel dostanem ja a nie jeho 2 dospelé deti z prvého manželstva . 

ďakujem za odpoveď

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, ak by on zomrel, potom by po ňom dedili deti. Vy by ste po ňom nededili, ak by ste neboli zosobášení. 
Ak sú deti plnoleté, tak majú právo dostať aspoň 1/2 toho, čo by im malo pripadnúť. Priateľ by musel deti vydediť, aby nededili vôbec nič. Na vydedenie však musia byť splnené zákonné podmienky, inak by bolo vydedenie neplatné.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

zrušenie BMS

Otázka používateľa: 

stormtrooper

 

Dobrý deň, po 10 ročnom manželstve sa manžel rozhodol, že sa odsťahuje. Rozvádzať sa nechce. Byt nie je v našom vlastníctve, vlastnia ho moji rodičia, ktorí nám ho dali do užívania plne vybavený. Máme spoločnú dcéru. Ja s dcérou ostávam v byte. Nakoľko naše partnerské nezhody trvajú už dlhšie, do bytu sme neinvestovali posledné dva roky nič, akurát sme zakúpili televízor. Dovtedy sme investovali viac menej rovnakým dielom.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

ak BSM nezaniklo, nie je možné ho vysporiadať. BSM zaniká rozvodom alebo rozhodnutím súdu o zrušení BSM. 

Môžete maximálne uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o vysporiadaní BSM. 

Ak by ste už teraz uzatvorili zmluvu o vysporiadaní BSM, bola by neplatná.

 

Pokiaľ ide o výživné na dcéru žiadať už teraz aj keď nie ste rozvedená. Ak nebude prispievať dobrovoľne, tak potom bude potrebné sa obrátiť na súd. 

Na styk s dieťaťom má ako otec právo. Ak nebudete súhlasiť s jeho požiadavkami na styk, tak sa on môže obrátiť na súd.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

Vysporiadanie BSM

Otázka používateľa: 

Sylvia

Dobrý deň.

V januári 2014 nám zomrel otec. Zanechal nám obrovské nesplatiteľné dlhy o ktorých sme sa dozvedeli až po jeho smrti (hovoríme o šesť miestnom čisle). V dedickom konaní sme sa všetci vzdali dedičstva . Notárka teraz mame v BSM uznala všetky dlhy v celosti,pritom mama nikdy nič nepodpisovala skrátka o ničom nevedela.Výška jeho majetku bola cca do výšky 2000 €. Mama je na dôchodku s dôchodkom 260 € ,takže nemá ako splatiť dlhy. Poradťe nám prosím sme už zúfalí , dá sa dostať z takejto situácie??

Ďakujem Sylvia 

Dobrý deň, ak dlhy urobil otec a mama nič nepodpisovala, dlh nie je jej. Hoci môže byť exekúciou postihnutý majetok patriaci do BSM (obom manželom), pokiaľ však takýto majetok nie je, matka nemôže byť postihnutá za dlh manžela. 

 

Notárka neuznáva dlhy a jej konštatovanie nemá žiadny právny význam vo vzťahu k veriteľovi. Odporúčam Vám navštíviť advokátsku kanceláriu, ktorá Vám odporučí, ako by mala mama postupovať. Každá situácia sa dá riešiť aj viacerými spôsobmi, len je potrebné poznať podrobnosti prípadu.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava 

http://ficek.sk

Vydedenie súrodenca

Otázka používateľa: 

Maja

Dobry den, sme traja surodenci a po otcovej smrti kazdy z nas ziskal 1/8 domu, v ktorom byva nasa mama (ta vlastni 1/3 domu). Problem nastal, ked sa nasjtarsi brat zadlzil a kedze oficialne nic ine nevlastni, prihlasili sa exekutori o jeho podiel v rodinnom dome. 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek

Dobrý deň, pokiaľ by ste aj uzatvorili dohodu, tak potom bez súhlasu veriteľov (exekútorov) by k prevodu nedošlo.

Môžete sa pokúsiť dohodnúť s veriteľmi, že vyplatíte dlh za brata namiesto toho, aby dostal kúpnu cenu za svoj podiel.

Druhá možnosť je, že by exekútor prvý v poradí začal s exekúciou predajom nehnuteľnosti. Vy máte ako spoluvlastníci predkupné právo. Môžete osloviť prvého exekútora v poradí, aby to riešil. Takto sa dostanete k podielu brata.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

peniaze

Otázka používateľa: 

peniaze

Dobrý deň,

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, ak nemá dohodu a táto bola len ústna, tak to bude pre nu (veriteľku) komplikované preukázať existenciu pôžičky a tiež dohodu o splatnosti dlhu. Takže si myslím, že to nebude riešiť súdnou cestou (ak nemá iný dôkaz). 

Ak viete Vy preukázať, že ste sa dohodli tak, že lehota splatnosti bola daná na Vás (t.j. keď budete mať), potom nemôže priamo žiadať od Vás zaplatenie (doplatenie pôžičky). Musela by najskôr žiadať súd o určenie splatnosti dlhu. 

Odporúčam postupne platiť dlh a len jej napísať, že ste sa predsa dohodli, že budete splácať vtedy, keď budete mať.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.