Právna poradňa - Advokát Bános

Právna poradňa - Advokát Bános

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS pôsobí v advokácii od roku 2008. Zaoberá sa najmä rodinným, občianskym a trestným právom. Jeho advokátska kancelária má pobočky v Bratislave, Galante, Žiline, Trenčíne, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch. Má veľmi veľmi silný vzťah k rodinnému právu, najmä k problematike žien pred rozvodom ako aj po ňom, resp. k riešeniu pomerov nezaopatrených detí (zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, výživné, vymáhanie výživného, úprava styku rodičov k maloletým deťom), z tohto dôvodu začal v roku 2011 v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono poskytovať bezplatné právne služby občianskemu združeniu Mamám Slovenska. Advokát je autorom publikácie Zákon o rodine - Veľký komentár.

prechodný pobyt

Otázka používateľa: 

Jana

Dobrý deň, vlastníme byt, ktorý sme prenajali mladým študentom /páru/ VŠ, ktorý tento rok končia školu a chceli by mať v našom byte prechodný pobyt. S manželom váhame, ako sa rozhodnúť /bývajú tam 5 rokov bez problémov/, či im máme vyhovieť, nakoľko netušíme, aké práva a povinnosti majú nájomcovia s prechodným pobytom, či by sme v budúcnosti neoľutovali naše rozhodnutie, napr. ak by slečna otehotnela, neviem, či by sme ich mohli z bytu vysťahovať...Ďakujem za Vašu odpoveď, popr. mi môžte doporučiť nejaké stránky kde si to naštudujeme.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

ako prenajímatelia sa nemusíte obávať dať Vašim nájomcom súhlas s prihlásením na prechodný pobyt, nakoľko prechodný pobyt má výlučne evidenčný charakter, slúži predovšetkým orgánom verejnej správy na vedenie registra obyvateľov, a Vašim nájomcom nezakladá žiadne majetkové práva k bytu. Následne prechodný pobyt ako vlastníci nehnuteľnosti môžete zrušiť aj pred uplynutím dojednanej doby bezproblémov. Na druhej strane, čo sa týka zániku nájomného vzťahu, v zmysle Občianskeho zákonníka nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou. Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Pokiaľ bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je najmenej 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Ako prenajímateľ môžete vypovedať nájomný vzťah z dôvodov uvedených v § 711 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ by nájomníci užívali nehnuteľnosť aj po platnom skončení nájomného vzťahu, Vy, ako vlastníci nehnuteľnosti máte právo do 30 dní od uplynutia doby nájmu na súd podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Čo sa týka náhradného bytu, zákon ustanovuje, že pokiaľ sa nájomný pomer skončil z dôvodov podľa § 711 ods. 1 písm. a), e) alebo písm. f) alebo z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. b) nájomcovi, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, z dôvodu na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu, za ktorý zamestnávateľ zodpovedá podľa osobitných predpisov, nájomca má právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

Predvolanie na sud

Otázka používateľa: 

Treba ist svedcit bez predvolania

Dobry den.moj zamestnavatel je v sudnom spore s jednym byvalym zamestnancom/kolegom.sef mi povedal , ze mam svedcit na sude, avsak som nedostala ziadne predvolanie na sud.zamestnavatel mi tvrdi, ze sudkyna dala prikaz nasej advokatke , aby zabezpecila moju pritomnost na sude. Nezda sa mi to.existuje nieco take? Ako je to mozne ze som nedostala predvolanie. Mam povinnost ist svedcit aj tak? Dakujem

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

takýto postup súdu ako aj strany sporu, resp. advokátky je správny, nakoľko v zmysle novej právnej úpravy - ust. § 197 Civilného sporového poriadku účasť svedka na pojednávaní zabezpečuje strana, ktorá ho navrhla. Ak zabezpečenie účasti svedka stranou nie je možné, vtedy požiada strana súd o jeho predvolanie. Z uvedeného dôvodu, vzhľadom na ustanovenie zákona, Vám súd neposlal predvolanie na pojednávanie, ale je povinná Vašu prítomnost na pojednávaní zabezpečit strana, ktorá Vás navrhnla vypočut ako svedka.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

co robit

Otázka používateľa: 

erikaxxx23

Dobry den prosim o radu co robit nakolko ma uzival muz vysse 1,5roka vtedy my dal peniaze cca2500eur ale  sa uz nerozpravamme nakolko sme obaja v manzelstve a teraz isiel k advokatke so svojou manzelkou spisat papier ze nech mam prist k jej advokatke na dohodnutie vratenie pozicky co my dal to teraz tak tvrdi.ze ma aj svedkou aj ze manzelka jej je svedok pritom ani spisane na papieri nic nebolo a ani o tom nik nevedel len my dvaja lebo ma vyuzival na sexualne stahy ...co robit prosim odpoved aky postup dalej dakujem

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
pokiaľ je možné preukázať obsah Vašej dohody, t. j. na čom ste sa dohodli, na základe čoho Vám spomínaný muž poskytol tých 2.500 eur, podľa nej je možné vymáhať dohodnuté plnenie. Pravdepodobne, keby ten muž a jeho manželka sa obrátili na súd, súd by nevydal platobný rozkaz v tejto veci, keďže o Vašej dohode, resp. o pôžičke neexistuje dostatočný dôkaz (takmer žiadny doklad o zaplatení, svedkovia, e-mailová komunikácia a pod.), ale vo veci by najprv nariadil ústne pojednávanie, na ktorom by sa vyššie uvedené preukazovalo. Ešte pred tým by Vám prípadnu žalobu poslal na vyjadrenie.
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Styk otca s dietatom

Otázka používateľa: 

Katarina

Dobry den,chcem sa opytat pri rozvode sme styk mali stanoveny na zaklade dohody dieta bolo zverene mne matke, no od sudu uz presli 4roky a otec si malu berie velmi malo alebo si ju vezmea hned ju vrati alebo si ju vezme vecer a rano da do skolky alebo na poslednu chvilu zrusi a pritom dcerka s otcom chce byt. Tak som ziadala o upravu styku a sud ma odpnkal ze nemozu stanovit nakolko otec pracuje na zmeny dva dno robi denna nocna a dva dni volno mesacne sa to opakuje ...

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň, 
 
situácia, ktorú opisujete je v praxi pomerne ojedinená, pretože zvyčajne návrh na úpravu rodičovských práv a povinností podáva rodič, ktorý sa nejakým spôsobom cíti byť ukrátený, napr. obmedzením styku s dieťaťom a podobne. Pokiaľ ide o záujem maloletých detí, je pravdou, že tento je pre súd prioritou, avšak je potrebné zvážiť aj ostatné okolnosti, ako je pracovná doba druhého rodiča, jeho zázemie a podobne. Pokiaľ má skutočne niekto zamestnanie, ktoré mu nedovoľuje naplno sa venovať výchove dieťaťa, ako je to v prípade otca Vášho dieťaťa, nie je možné ho súdnym rozhodnutím donútiť k častejšiemu styku s dieťaťom, najmä ak pracuje na zmeny. Je pravdou, že v zmysle zákona majú obaja rodičia povinnosť sa o svoje dieťa starať v rovnakej miere, avšak najmä po rozchode rodičov to býva zložitejšie uviesť do praxe. Súdnym rozhodnutím môžete otca zaviazať platiť výživné v stanovenej výške, avšak nemôžete ho nútiť k častejšiemu styku s dieťaťom ak tak nekoná z vlastnej vôle. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Problémový styk otca s dieťaťom

Otázka používateľa: 

zuzana

Dobrý deň. Mám trojročnného syna a upravený styk syna s otcom od minulého roku na 4 hodiny každý druhý týždeň v piatok a v sobotu. Otec žiadal úpravu styku na celé víkendy a 2 týždne počas obidvoch mesiacov cez leto( vtedy mal malý len 15 mesiacov, dosť dlho trvalo kým súd vyniesol rozdudok).Sudkyňa na základe psychologičky ,súdnej znalkyni aj detskej pediatričky(syn má zdravotné problémy)rozhodla o postupnom zvyšovaní času stráveného s otcom , pretože syn je veľmi naviazaný na mňa.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

vo Vašom prípade odporúčam navštíviť detského lekára a detského psychológa a obrátiť sa na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, kde Vám odborníci môžu tiež poskytovať súčinnosť, a vykonávať dohľad nad starostlivosťou o dieťa. Následne odborníci môžu byť v súdnom procese v role kolízneho opatrovníka veľmi dôležití. Ďalej odporúčam porozprávať sa s otcom dieťaťa, a pokúsiť sa vec riešiť zmierom. V zmysle judikatúry súdov Vašou úlohou, ako úlohou rodiča, ktorý maloleté dieťa vychováva a má v osobnej starostlivosti, je okrem iného, aby so zreteľom na záujem dieťaťa na prospešnom styku s druhým rodičom, teda otcom dieťaťa vytváral priaznivé podmienky na styk tohto rodiča s maloletým dieťaťom, a to hlavne vedením dieťaťa k tomu, aby malo správny vzťah k tomuto rodičovi. Ďalej, Zákon o rodine umožňuje súdu zmeniť, zakázať, prípadne obmedziť styk rodiča s dieťaťom, pokiaľ sa zmenili pomery na strane rodičov alebo dieťaťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa. V tomto konaní však treba preukázať, že doteraz platné rozhodnutie súdu a vzniknutý stav je na úkor dieťaťa alebo že od prijatia pôvodného rozhodnutia súdu sa zmenili pomery na strane rodičov alebo dieťaťa. Je potrebné zdôrazniť, že tento inštitút je považovaný za výnimočné a krajné riešenie, keďže predstavuje vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

skončenie PP

Otázka používateľa: 

Iveta

Dobrý deň, poprosím o radu. V piatok som dostala skončenie PP podľa §68, požitie alkoh.nápoja v prac.dobe. Ihned bol so mnou ukončený PP. Pracovný pomer bol na dobu neurčitú od 19.10.2015. Poradte mi, čo mám robiť som psychický na dne.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

podľa Zákonníka práce zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu. O závažné porušenie pracovnej disciplíny pôjde aj v prípade požitia alkoholických nápojov. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ (aj zamestnanec) urobiť písomne, musí v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musí ho v ustanovenej lehote doručiť zamestnancovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. Pokiaľ právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru nespĺňa vyššie požadované náležitosti (zákonom stanovené náležitosti), možno ho označiť za vadný a Zákonník práce ho postihuje neplatnosťou. Ak nebol naplnený dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru alebo ukončenie pracovného pomeru nespĺňa náležitosti stanovené  zákonom, neplatnosť skončenia pracovného pomeru môžete uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa Váš pracovný pomer mal skončiť.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Auto

Otázka používateľa: 

Joja

Dobrý deň chcela by som sa spýtať ako súdy nakladajú s majetkom odsúdeného za podvody s DPH. Môj priateľ prepísal auto na svojho známeho a toho uväznili za trestnú činnosť podvody na DPH. Jedná sa o dosť veľkú sumu momentálne je vo vyšetrovacej väzbe takže nieje s ním možný žiadny kontakt chcela by som vedieť ak bude uznaný za vinného či mu bude majetok nejako zabaveny alebo zablokovaný tým pádom aj to priateľovo auto a či je možné toto auto naďalej užívať. Ďakujem.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

podľa Trestného zákona, trest prepadnutia majetku môže súd uložiť vzhľadom na okolnosti spáchaného trestného činu a pomery páchateľa, ak páchateľa odsudzuje na trest odňatia slobody na doživotie alebo ak ho odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech veľkého rozsahu alebo ktorým spôsobil škodu veľkého rozsahu. Bez splnenia týchto podmienok sa trest prepadnutia majetku ukladá páchateľovi trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 23 alebo ods. 4, trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 23 alebo ods. 4, trestného činu daňového podvodu podľa § 277a ods. 2 alebo ods. 3, trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 2 alebo 3, ak páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Teda v prípade, že známy Vášho priateľa bude odsúdený za niektorý z uvedených trestných činov, trest prepadnutia majetku  (vrátane auta) mu bude pravdepodobne uložený. Jeho majetok tak bude vlastniť štát. Bude to však závisieť od konkrétnych okolností prípadu, najmä vzhľadom na rozsah spôsobenej škody, spôsob jeho konania a ďalšie.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

neplatenie uveru za dom

Otázka používateľa: 

monika43

Dobry den pan akvokat chcem.sa spytat s.manzelom.nezijem.v spolocnom.rodinom dome uz 2 mesiace. Mame spolocny uver ktory som.zistila.ze neplati 2 mesiace ako.som.ja odisla. Dneska my oznamil.ze nema z coho to.platit pritom.zaraba a ma prijem. Potom my oznamy ze preda dom.a ze je dlzny bratovi nejake peniaze ani.neviem.ake viem.len o 1200eur ale ci nieco neapekuluje s bratom..lenbo chcem.podat ziadost o rozvod . Len kvoli domu ze si spisu nejaku listinu ze mu je dlzny a tym padom by ma nevyplatitl z domu.

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň, 
 
primárne by som sa zameral na podanie návrhu na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom, za predpokladu, že máte spoločné deti. Zároveň by som Vám odporúčal si v banke zistiť aká je v súčasnosti nesplácanosť úveru, pretože by sa ľahko mohlo stať, že nehnuteľnosť môže skončiť v dražbe. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva je následne ďalším krokom po rozvode manželstva. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria všetky aktíva a pasíva, ktoré manželia spoločne nadobudli. V prípade spoločnej nehnuteľnosti, ktorá bola financovaná spoločným úverom pripadá do úvahy aj spoločný predaj nehnuteľnosti, vyplatenie zostatku úveru a prípadný kladný rozdiel by sa rozdelil medzi Vami a Vašim manželom. Ďalšou alternatívou vyporiadania by bolo aj to, že nehnuteľnosť prevezme do svojho vlastníctva jeden z manželov spolu aj so záväzkom v podobe hypotéky. Pokiaľ ide o údajný dlh, ktorý  má voči svojmu bratovi, tento určite nemá žiadny vplyv na vyporiadanie Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. V prípade, ak by Váš manžel nejakým spôsobom chcel tento záväzok zahrnúť do bezpodielového spoluvlastníctva musel by preukázať akým spôsobom tento záväzok vznikol, akým spôsobom odbdržal tieto prostriedky atď. V opačnom prípade za predpokladu, že dohoda nebude možná, môžete sa s návrhom na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva obrátiť priamo na súd.
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Striedava starostlivosť a vyzivne

Otázka používateľa: 

Michaela

Dobrý deň,chcem sa spýtať ako to je so striedačku starostlivosťou a výživným,s ex nežijem už tri roky,doteraz sme fungovali len na ústnej dohode,týždeň mal deti on a týždeň ja,ale od januára tohto roku som zostala s novým priateľom na rizikovom tehotenstve,čiže nepracujem,doteraz si brával len na víkendy,a neplatil mi nič len družinu a stravu v škole,teraz má novú priateľku a opäť chcem fungovať striedavo,ja som si požiadala aspoň o dávku v hmotnej núdzi ale vraj nemám na ňu nárok pokiaľ nemám súdom určené výživné,on je podnikateľ,ale v papieroch si vedie len minimálnu mzdu,ja budem teraz p

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

podľa zákona o rodine,  ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje. 
Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima. Pokiaľ by ste v rámci určenia striedavej starostlivosti žiadali aj o výživné, súd by sa zaoberal Vašimi majetkovými pomermi, rovnako majetkovými pomermi Vášho bývalého manžela/priateľa. Skúmal by teda nie len príjmy, či už priznané alebo inak preukázané, ale aj majetok, ktorý vlastní. Pokiaľ by ste požadovali určenie striedavej starostlivosti v rovnakom časovom rozsahu, pričom majetkové pomery Vás oboch by súd vyhodnotil ako približne rovnaké, zrejme by výživné neurčil. Pokiaľ by však dospel k záveru, že medzi Vašimi majetkovými pomermi je značný nepomer, výživné by určil. Všetko teda závisí od posúdenia majetkových pomerov Vás oboch. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

Vysťahovanie

Otázka používateľa: 

Monika Martini

Dobrý deň,

prosím Vás, ako možno právne postupovať vo veci vysťahovania človeka z nehnuteľnosti - domu - ktorého nie je vlastníkom a nasťahoval sa do neho na základe ústneho súhlasu môjho otca? Neplatí nájom a otec s ním nemá ani uzavretú žiadnu zmluvu. Nehnuteľnosť patrí môjmu otcovi a tomu človeku v nej nepatrí žiadna jej časť (pre objasnenie ten človek je syn otcovej priateľky).

Ďakujem za odpoveď

Monika M.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň, 

neuvádzate, či i Váš otec má záujem o vysťahovanie spomínanej osoby. Pokiaľ nie, a pokiaľ je Váš otec výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, mal právo povoliť inej osobe užívanie nehnuteľnosti aj bezodplatne, teda bez uzavretia nájomnej zmluvy. Voči rozhodnutiu svojho otca preto nemáte dôvod právne zakročiť, nakoľko s majetkom vo svojom výlučnom vlastníctve môže nakladať podľa vlastného uváženia. Za predpokladu, že by ste na tejto nehnuteľnosti vlastnili spoluvlastnícky podiel, mali by ste právo brániť sa využívaniu Vašej nehnuteľnosti cudzou osobou, prípadne požadovať od nej nájomné.  

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

trestny rozkaz - vyzivne

Otázka používateľa: 

ako reagovat na sud pri bliziacom sa konci premlcacej doby.

Dobry den Chcem sa opytat v auguste 2017 uplynie premlcacia doba pat rokov na vykon trestu. Uplynie tym aj doba na zaplatenie dlzneho vyzivneho? Akym sposobom pripomenut sudu bliziacu sa premlcaciu dobu? Co mozem urobit 1. Ak bol fyzicky trest naplneny (nie som si ista - verejnoprospesne prace) 2. Ak nebolo zaplatene vyzivne. Dakujem

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

trestný rozkaz je exekučným titulom. Na základe neho teda možno začať exekučné konanie. Odporúčam Vám zaslať súdu návrh na vykonanie exekúcie, ktorého prílohou bude trestný rozkaz opatrený pečiatkou vykonateľnosti. Návrh môžete vypracovať sama alebo o to môžete požiadať advokáta. V rámci exekučného konania exekútor určí spôsob, ktorým sa exekúcia vykoná, môže tak siahnuť na majetok povinného, hnuteľné veci či nehnuteľnosti alebo vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu za účelom splatenie dlžného výživného.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

Uhryznutie psom

Otázka používateľa: 

Ako vymôcť odškodné pri uhryznutí psom ?

Dobrý deň. Bola som na návšteve u známej, s ktorou som sa zoznámila v kúpeľoch. Stretli sme sa pred jej domom, potom ma pozvala k sebe do bytu. Pri vstupe do panelového domu ma pohrýzol jej pes. Na druhý deň som navštívila chirurgickú pohotovosť, kde mi ranu ošetrili a doporučili mi navštíviť obvodnú lekárku, ktorá ma zaočkovala proti tetanu. Obvodná lekárka zhodne s chirurgom mi nariadila bezodkladne dať vyšetriť psa. Ešte v ten deň som navštívila majiteľku psa, ktorá sa vyhovárala, že má iný program.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

podľa zákona je ten, kto spôsobil škodu povinný ju nahradiť, pričom sa uhrádza skutočná škoda, ale aj to, čo poškodenému ušlo. Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne, ak bola spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám. Keďže pes Vašej známej bol pod jej dozorom, zodpovedá Vám za spôsobenú škodu na zdraví, pokiaľ ste škodu nezavinila aj vlastným pričinením, napríklad provokáciou jej psa. Mala tak hradiť všetky náklady spojené s Vašim liečením, ktoré by Vám nevznikli, keby nedošlo ku škode. Odporúčam Vám preto zaslať jej písomnú výzvu na úradu nákladov, ktoré Vám vznikli, pričom do nich môžete zarátať aj cestovné. Môžete tiež od nej požadovať náhradu za bolesť. Náhrada sa poskytuje jednorazovo a v závislosti od rozsahu poškodenia Vášho zdravia. Lekár, ktorý Vás vyšetrí v posudku určí bodové ohodnotenie, podľa ktorého sa vyčísľuje výška bolestného ako primerané odškodné. Pokiaľ Vám Vaša známa odmietne vyčíslenú škodu nahradiť alebo na písomnú výzvu, ktorú jej zašlete nebude ani reagovať, môžete sa s Vašim nárokom na náhradu škody obrátiť na súd. Takéto konanie o náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví je oslobodené od súdneho poplatku.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

 


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.