Právna poradňa - Advokát Bános

Právna poradňa - Advokát Bános

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS pôsobí v advokácii od roku 2008. Zaoberá sa najmä rodinným, občianskym a trestným právom. Jeho advokátska kancelária má pobočky v Bratislave, Galante, Žiline, Trenčíne, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch. Má veľmi veľmi silný vzťah k rodinnému právu, najmä k problematike žien pred rozvodom ako aj po ňom, resp. k riešeniu pomerov nezaopatrených detí (zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, výživné, vymáhanie výživného, úprava styku rodičov k maloletým deťom), z tohto dôvodu začal v roku 2011 v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono poskytovať bezplatné právne služby občianskemu združeniu Mamám Slovenska. Advokát je autorom publikácie Zákon o rodine - Veľký komentár.

zákaz kladenia vencov a svietnikov na hroby

Otázka používateľa: 

ma na to obec pravo ?

Dobrý deň 

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
obec môže prijať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej iba ako ,,VZN"), ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska na území Vašej obce, ktoré bude obsahovať povinnosť udržiavať poriadok a neklásť na tzv. americký hrob vence, svietniky a pod. Takéto VZN musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas a boli ratifikované a vyhlásene spôsobom, ktorý stanovuje zákon.

Skončenie pracovného pomeru, odstupné, dovolenka po rodičovskej dovolenke

Otázka používateľa: 

Zuzka

Dobrý deň, pán doktor, prosím o radu.Pracovny pomer mi stále trvá, už vyše 10 rokov, práve mi končí tretia rodičovská dovolenka a zamestnávateľ chce ukončiť PP dohodou z organizačných dôvodov. Moja otázka. Pracovný pomer mám na dobu neurčitú, počas troch po sebe idúcich materských a rodičovských dovoleniek má zastupovala a stále zastupuje kolegyňa, ktorú prijali na zastupovanie za mňa počas mojej prvej MD. Avšak hneď po roku jej prác pomer zmenilo vedenie školy na dobu neurčitú. Bolo to v súlade so zákonom?

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

PN-ka

Otázka používateľa: 

fergie1

Dobrý deň,chcela by som sa spýtať pracovný pomer na dobu určitú mi skončil 30.9.2017 ale od 22.9.2017 som na pnke a chcem sa spýtať kam mám odovzdať papier keď mi skončí pnka?Vraj sa to má odovzdať zamestnávateľovi ale oni mi smskou oznámili,že mi nebude predlžená zmluva a pnku mám odovzdať do zdravotnej poisťovne vraj oni už s tým nič nemajú.A od 1.10.2017 si budem musieť doplatiť zdravotné nakoľko som stále PN alebo som v ochrannej lehote a platí mi to sociálna poisťovňa?Ďakujem za odpoveď

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

Zákaz kladenia vencov a svietnikov na hroby

Otázka používateľa: 

Anna

Môže obec zakázať si ukladať na hrob svojho príbuzného veniec kyticu svietnik. Včera ma táto informácia, ktorá je vystavená na hroboch zarazila. 

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,  podľa §18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je obec oprávnená upravovať pravidlá na pohrebiskách, ktoré sú v jej katastrálnom území alebo ktoré zabezpečila na tento účel v inej obci.

Dobrý den

Otázka používateľa: 

Zníženie výživného

Dobrý deň prajem,

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

pomoc s exekuciou

Otázka používateľa: 

megy

Dobrý deň prajem,

 

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

Rozvod a následné vyrovnanie sa po rozvode

Otázka používateľa: 

acimam

Vydala som sa druhý krát, aj môj manžel so mnousa oženil po druhý krát.

S manželom sme odlúčení 22 mesiacov. V januári 2016 ma vyhnal z jeho domu.Odišla som, lebo som mala svoj byt, taže som mala kam. Zobrala som si so sebou len veci potrebné pre život, oblečenie a iba niektoré veci, čo som do jeho domu doniesla.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň, vznikom manželstva vzniká aj tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (tzv. BSM). Ak Vás súd rozvedie nasleduje tzv. vyporiadanie BSM, ktoré sa môže uskutočniť 3 spôsobmi a to dohodou medzi manželmi, súdom a tretí spôsob je uplynutím doby (presne § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka).

Buducnost

Otázka používateľa: 

O mojej buducnosti

Dobru den moje me no je pavlina. Mam 18 rikov mam priatela s ktorim ne som dlho ale chcela bison sa opitat aka buducnost ma caka snim ohladom deti zdravia Laski prace prosim vas mohli bistemi pomovoct

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

s ohľadom na to, že nie je v našich možnostiach, znalostiach ani kompetencií vopred predpovedať, aké udalosti môžu vo Vašom živote nastať, nevieme Vašu otázku jednoznačne zodpovedať, a odporúčame Vám v uvedenej veci osloviť odborníka zaoberajúceho sa danou problematikou. Samozrejme pre prípad potreby riešenia rodinných vzťahov, vlastníckych vzťahov, či prípadných budúcich rodičovských vzťahov medzi Vami a Vašim partnerom, sa na nás môžete obrátiť.

ako vysporiadať BMS

Otázka používateľa: 

Ildiko01

Dobrý deň, chcela by som zrušiť a následne dohodou vysporiadať BSM. Manželstvo ešte trvá. Dôvodom je dlhoročne nepriaznivo sa vyvíjajúci vzťah a obava, že prídem o všetky svoje úspory. Manželstvo sme uzatvorili v roku 2000, v roku 2005 som po materskej nastúpila do práce. Od tohto obdobia máme s manželom každý svoj vlastný účet a hospodárime si každý samostatne. Náklady na domácnosť a na dcéru si delíme rovným dielom. Všetko ostatné si každý hradíme každý sám.

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
v inštitúte tzv.bezpodielového spoluvlastníctva manželov (,,ďalej už iba ako BSM") je zakotvená zásada rovnakého právneho postavenia manželov čo sa týka hospodárskeho resp. ekonomického charakteru. Miera účasti manželov na právach a povinnostiach k predmetu ich BSM nie je vyjadrená podielmi. Dá sa povedať, že podiely oboch manželov k predmetu BSM sú ideálne.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.