Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Advokátska kancelária JUDr. Ficek & Ficeková pôsobí niekoľko rokov v Bratislave a zameriava sa najmä na problematiku rodinného a občianskeho práva (vrátane práva nehnuteľností a vymáhania pohľadávok). Odborníci z kancelárie špecializujúci sa priamo na rodinné právo radia v otázkach rozvodu, určovania výživného (ako aj zvyšovania, znižovania a zrušenia výživného), styku s deťmi a striedavej starostlivosti. Kancelária sa špecializuje aj na komplexnú problematiku vysporiadania majetku. Advokáti publikujú pravidelne svoje právne názory v tlači.

Daň z predaja nehnuteľnosti získanej dedením

Otázka používateľa: 

Judita Gavlíková

Vážená pani doktorka. 

Obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Zdedila som po mamičke byt, ktorého vlastníčkou bola ona 15 rokov.  Zomrela 28.mája 2016. Otázka je, či sa na mňa vzťahuje oslobodenie od platenia  dane z predaja bytu, ktorý som zdedila v priamom rade.   

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.      S pozdravom  Judita G.  

Odpovedá: 

JUDr. Barbora Ficeková, advokát

Dobrý deň, ano, vzťahuje sa na Vás oslobodenie, splnili ste zákonné podmienky na to, aby ste boli oslobodená od povinnosti platiť daň.

 

JUDr. Barbora Ficeková, advokát Bratislava 

http://ficek.sk

 

investicie do domu po rozchode

Otázka používateľa: 

beta

Dobrý deň,

ostala som sama s dvoma maloletými deťmi. Bývame v dome, ktorý darovacou zmluvou patrí mne avšak bývalý partner (neboli sme zosobášení ) si nárokuje na väčšiu čiastku, ktorú investoval aj on do rekonštrukcie domu. V dome mal zadarmo aj svoju kanceláriu  a sklad. Partner je cudzinec žijúci na území Sk, má trvalý pobyt stále na našej adrese. Akým spôsobom zákon určuje výšku sumy, ktorú by mohol žiadať, veď po celé roky dom užíval aj on?

 

 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

ak investoval do rekonštrukcie domu, má na to právo. Avšak musí preukázať, že peniaze investoval a zároveň ak ste nemali osobitnú dohodu s ním, potom mu od každej jednej investície plynula 2 ročná premlčacia lehota. 

Jeho nárok teda môže byť už premlčaný. Za užívanie domu môžete od neho požadovať bezdôvodné obohatenie vo výške bežného nájomného v danej lokalite.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

dôležité veci

Otázka používateľa: 

Čo sú "dôležité veci"?

Dobrý deň, v rodičovskej dohode máme takúto vetu: "Rodičia sa zaväzujú, že sa budú navzájom informovať o všetkých dôležitých veciach týkajúcich sa maloletého". Mohli by ste mi prosím Vás podrobne vysvetliť čo sa tým konkrétne myslí? Ďakujem.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, ak ste si nezadefinovali v zmluve, čo sú to dôležité veci, tak sa bude vychádzať z praxe. Dôležité sú najmä veci týkajúce sa školy, zdravotného stavu, mimoškolských aktivít ale aj ine, ktoré majú podarený vplyv na dieťa. JUDr. Milan Ficek, advokát www.ficek.sk

Náhrada za stratu času

Otázka používateľa: 

moonlight

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa reklamačného konania a prosím Vás keby ste mi mohol odpísať aj na tento typ otázky. Rada by som sa Vás spýtala, ako by som mohla postupovať v súvislosti s uznanou reklamáciou keď si chcem ako náklady súvisiace s reklamáciou uplatniť aj náhradu za stratu času povedzme 15 hodín, avšak momentálne som na rodičovskej dovolenke? Ďakujem Vám vopred za Vašu odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, náhradu za stratu času si veľmi ťažkou uhradíte, navyše ak ste na rodičovskej dovolenke a keď je to v dĺžke 15 hodín. Neviem si predstaviť, ako by ste to vypočítali a čo by bolo objektívne uznateľné.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

http://ficek.sk

Peniaze pri rozvode

Otázka používateľa: 

Fany Viktory

Dobrý deň. Prosím Vás o radu - žijeme s manželom oddelene asi 3 roky, 
ja bývam s dcérou, ktorá chodí občas za ním - do iného mesta, syn študuje v  inom meste, býva na internáte. Manžel sa chce rozviesť, proti tomu nič 
nemám, ale zaujíma ma, či to bude nejako negatívne ovplyvňovať moju 
výplatu, mám insolvenciu, sama, bez manžela. Ako je to so 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, výživné sa bude určovať v rozvode iba k maloletým deťom. Ak sú plnoleté, museli by si deti riešiť výživné sami (podaním návrhu na súd). 

Súd bude zaujímať u koho sú maloleté deti a aký je Váš príjem a jeho príjem. To, že ste v insolvenčnom konaní má vplyv na výživné, súd bude vychádzať z Vášho čistého príjmu. Ak sú maloleté deti u manžela budete platiť výživné Vy. 

Kamerovanie

Otázka používateľa: 

Môže?

Dobrý deň, prosím Vás, môže ma exmanžel natáčať? Moje dieťa mi je zverenê do starostlivosti. S otcom má súdom upravený styk. Vždy keď si ho preberá a odovzdáva mi ho, tak ma natáča s minikamerou pripevnenou na odeve. Keď som ho žiadala, aby s tým prestal povedal, že mám smolu, že v tom bude pokračovať. Je veľmi nepríjemné a šikanujúce, toto jeho konanie. Ako tomu môžem zabrániť, aby s rým prestal? Ďakujem.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, bez Vášho súhlasu Vás kamerovať nemôže. Môžete ho nahlásiť na úrad pre dohľad nad ochranou osobných údajov, tam by ste mali uviesť, že kameruje Vás a okolie, pripravte si nejakého svedka, ktorý by to dosvedčil. Ďalšia možnosť je podať návrh na súd, aby mu to zakázal. Súd mu to zakáže, zaplatí trovy konania a ak by porušil zákaz, tak by sa mohol dopustiť trestného činu. Toto by malo stačiť na to, aby ste ho zastavili. JUDr. Milan Ficek, advokát www.ficek.sk

krst dieťaťa

Otázka používateľa: 

?

Dobrý deň,

     som rozvedená a mám sedemročné dieťa vo svojej starostlivosti. Chcela by som dať dieťa pokrstiť. Potrebujem na to súhlas otca dieťaťa? Podľa cirkevného práva stačí na to súhlas jedného z rodičov. Otec dieťaťa je neveriaci, nebol pokrstený a predpokladám, že na krst dieťaťa by súhlas nedal. Som povinná o vykonanom krste otca dieťaťa informovať?

Ďakujem.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, vo väčšine prípadov to matky riešia tak, že otca o tom vôbec neinformujú. Takýto postup však nie je úplne v súlade so zákonom, avšak nehrozí za to žiadna sankcia, preto matky toto riziko často podstupujú. To aké vierovyznanie bude mať dieťa a teda aj či bude pokrstené, je dôležitá vec v živote dieťaťa a preto o nej majú rozhodovať obidvaja rodičia. Správne je postup taký, že by ste mali pri prejave nesúhlasu otca s krstom podať návrh na súd a žiadať, aby rozhodol o tom, či dieťa bude pokazené alebo nie práve súd. JUDr.

Spoločná vodovodná prípojka

Otázka používateľa: 

ala

Dobrý deň.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, stavebný úrad vždy skúma vlastníctvo. Máte veľmi ťažkú situáciu. Vodovodná prípojka sa predpokladám nachádza na spoločnom pozemku. Ak je to tak, možno by sa to dalo riešiť. Určite by som však potreboval viac informácii.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk

telefonáty

Otázka používateľa: 

Som povinná trpieť telefonáty svojho ex so synom?

Som vyše roka rozvedená. S bývalým manželom máme sedemročného syna.  Syn je s otcom v pravidelnom osobnom styku v zmysle rozhodnutia súdu (každý párny týždeň od štvrtka do nedele). Bývalý manžel synovi kúpil mobilný telefón, aby s ním mohol byť aj v telefonickom kontakte. Nakoľko mu do telefónu stiahol veľké množstvo počítačových hier, uložila som telefón mimo synov dosah, pretože sa s telefónom nepretržito hral. Exmanžel synovi denne často aj 2x telefonuje, naťahuje telefonáty aj napriek tomu, že je zrejmé, že syn už chce skončiť hovor.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, otec má právo na kontakt so synom, ale to neznamená, že každý deň. Ak by ste synovi nedovolili telefonovať so synom, otec môže podať návrh na súd, aby Vás súd zaviazal umožnit mu telefonovať so synom. Súd mu určite nestanovi, že to má byť denne. Viem si predstaviť max. 1-2x do týždňa. Vy mate dieťa zverené, preto v čase keď ste s ním Vy, Vy rozhodujete, čo budete robiť a kde budete. Naopak keď ma otec dieťa, on rozhoduje kde bude a čo bude robiť. JUDr. Milan Ficek, advokát www.ficek.sk

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.