Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Advokátska kancelária JUDr. Ficek & Ficeková pôsobí niekoľko rokov v Bratislave a zameriava sa najmä na problematiku rodinného a občianskeho práva (vrátane práva nehnuteľností a vymáhania pohľadávok). Odborníci z kancelárie špecializujúci sa priamo na rodinné právo radia v otázkach rozvodu, určovania výživného (ako aj zvyšovania, znižovania a zrušenia výživného), styku s deťmi a striedavej starostlivosti. Kancelária sa špecializuje aj na komplexnú problematiku vysporiadania majetku. Advokáti publikujú pravidelne svoje právne názory v tlači.

Daň z predaja nehnuteľnosti získanej dedením

Otázka používateľa: 

Judita Gavlíková

Vážená pani doktorka. 

Obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Zdedila som po mamičke byt, ktorého vlastníčkou bola ona 15 rokov.  Zomrela 28.mája 2016. Otázka je, či sa na mňa vzťahuje oslobodenie od platenia  dane z predaja bytu, ktorý som zdedila v priamom rade.   

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.      S pozdravom  Judita G.  

Odpovedá: 

JUDr. Barbora Ficeková, advokát

Dobrý deň, ano, vzťahuje sa na Vás oslobodenie, splnili ste zákonné podmienky na to, aby ste boli oslobodená od povinnosti platiť daň.

 

JUDr. Barbora Ficeková, advokát Bratislava 

http://ficek.sk

 

investicie do domu po rozchode

Otázka používateľa: 

beta

Dobrý deň,

ostala som sama s dvoma maloletými deťmi. Bývame v dome, ktorý darovacou zmluvou patrí mne avšak bývalý partner (neboli sme zosobášení ) si nárokuje na väčšiu čiastku, ktorú investoval aj on do rekonštrukcie domu. V dome mal zadarmo aj svoju kanceláriu  a sklad. Partner je cudzinec žijúci na území Sk, má trvalý pobyt stále na našej adrese. Akým spôsobom zákon určuje výšku sumy, ktorú by mohol žiadať, veď po celé roky dom užíval aj on?

 

 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

ak investoval do rekonštrukcie domu, má na to právo. Avšak musí preukázať, že peniaze investoval a zároveň ak ste nemali osobitnú dohodu s ním, potom mu od každej jednej investície plynula 2 ročná premlčacia lehota. 

Jeho nárok teda môže byť už premlčaný. Za užívanie domu môžete od neho požadovať bezdôvodné obohatenie vo výške bežného nájomného v danej lokalite.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

Trovy a súdne poplatky pri vyporiadaní BSM

Otázka používateľa: 

Nik

Dobrý deň,

mám úplný chaos s tým, ako je to s poplatkami a inými trovami pri vyporiadaní BSM. Môj ex manžel sa so mnou nechce dohodnúť, neuznáva moje právo na to, aby sa zohľadnilo, čo som zo svojho vlastného majetku vynaložila na spoločný majetok. Ide o spoločný byt, na ktorého kúpu som použila svoje vlastné peniaze, ktoré som zdedila ešte pred uzavretím manželstva.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, na začiatku sa platí 66 eur, ak zoberiete žalobu späť, neplatíte nič viac. Ak vás vyporiada súd zmierom (že sa dohodnete), platí sa poplatok 1% z masy BSM. Ak rozhodne rozsudkom platia sa 3% z masy BSM. Ak súd rozhodne v súlade s tým, čo ste chceli vy, tak máte právo požadovať náhradu trov konania od protistrany. Pri náhrade trov konania sa pozerá na mieru úspechu v konaní, t.j. kto bol v akej miere úspešný. JUDr. Milan Ficek, advokát www.ficek.sk

Prenájom domu

Otázka používateľa: 

Lujzalujzicka

Dobrý deň. Môže manžel prenajať rodinný dom, ktorý je nadobudnutý zo spoločných prostriedkov počas manželstva teda spadá do BSM, bez súhlasu manželky? Ďakujem za odpoveď.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, o hospodárení so spoločnou vecou (teda aj to, či sa dá nehnuteľnosť do prenájmu) rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nevedia dohodnúť, potom na návrh niektorého z nich rozhodne súd. Súd posudzuje, či je konkrétny spôsob hospodárenia vhodný alebo nevhodný a podľa toho rozhodne. Je to teda o sile argumentov, prečo by sa nehnuteľnosť mala/nemala prenajímať.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát 

http://ficek.sk

Výživné pre plnoleté dieťa

Otázka používateľa: 

Lujzalujzicka

Dobrý deň p. doktor. Plnoletá dcéra, študentka 3. ročníka vysokej školy si podala žiadosť na súd na určenie výživného. S manželom sme rozvedení, na dve maloleté deti platí súdom stanovené výživné. Keďže manžel mal dlhy, v roku 2016 som rodinný dom, ktorý som nadobudla darovacou zmluvou od svojich rodičov, prepísala taktiež darovacou zmluvou na dcéru. Nebude prekážkou pri stanovovaní výšky výživného pri posudzovaní majetkovej situácie dcéry práve tento dom? Ako by bolo vhodné postupovať? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, nie, nemusí to byť problém, len je potrebné vysvetliť, ak by to otec napádal v súdnom konaní, že prečo sa to stalo. Dcéra to nemusí spomínať v návrhu na zvýšenie výživného. Ak by ste však dostali sudcu/sudkyňu, ktorá by chcela zamietnuť návrh alebo priznať nižšiu sumu výživného ako požaduje, tak môže na to poukázať. 
Dá sa však argumentovať aj tým, že ak by dcéra nemala túto nehnuteľnosť a bývala by v prenájme, tak by jej náklady boli vyššie.

JUDr. Milan Ficek, advokát

http://ficek.sk

Výživné

Otázka používateľa: 

Lujzalujzicka
Dobrý deň. Chcela by som sa este spýtať, rozviedli nás 14.3. 2018. Právoplatnosť a vykonateľnosť je vyznačená na rozsudku dátumom 20.3.2018. Povinnosť platiť výživné má bývalý manžel od právoplatnosti rozsudku k 15. dňu v mesiaci mesiac vopred. Od kedy je povinný platiť výživné? A je povinný zaplatiť aj časť za mesiac marec? Ďakujem.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát
Dobrý deň, ak ma stanovenú povinnosť platiť výživné od právoplatnosti rozsudku, tak musí zaplatiť aj výživné za časť mesiaca marec. JUDr. Milan Ficek, advokát www.ficek.sk

Výživné exekúcia

Otázka používateľa: 

Lujzalujzicka
Dobrý deň p. doktor. Chcela by som sa poradiť, ako postupovať v prípade, že chcem podať exekúciu na bývalého manžela kôli neplateniu výživného. Môžem s právoplatným a vykonateľným rozsudkom navštíviť priamo exekútora alebo musím to riešiť cez advokáta a súd? Aké poplatky budem musieť platiť? Ďakujem.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát
Dobrý deň, v súčasnosti si už exekútora nevyberáte vy ako oprávnená ale návrh sa podáva na súd do Banskej Bystrice a súd pridelí exekútora. Návrh sa podáva cez tlačivo na stránke ministerstva spravodlivosti. Je to trochu viac komplikované ako predtým. Ak ste to nikdy nerobili, môžete o to požiadat advokáta. Dohodnite sa s ním vopred na odmene za návrh. JUDr. Milan Ficek, advokát www.ficek.sk

Nezakonny postup spravcu bytov

Otázka používateľa: 

Zlata Marcinova

Podla zakona 205/2014 § 8 b je spravca povinny zverejnovat na webe, alebo na obvyklom mieste postup pri obstaravani prac, vybere dodavatela prac, vratane cenovych ponuk.
Na schodzi vlastnikov bytov prisiel spravca v rozpore so zakonom s navrhom, ze obstaravanie a prace do 2000 € bude robit spravca priamym vyberom.Vacsina mu to odhlasovala
Je platne schvalenie uznesenie, ktore je v rozpore so zakonom ?

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát
Dobrý deň, to či ide o ustanovenie, ktoré je v rozpore so zákonom by som musel pozrieť. Ak by bolo v rozpore, môžete sa obrátiť na súd a žiadať určiť jeho neplatnosť. Pozor na lehotu od prijatia uznesenia. Nie je to možné napadnúť kedykoľvek (po akomkoľvek čase). Lehoty upravuje zákon o vlastníctve bytov a závisí to od toho, kedy a či vôbec ste boli oboznámený s uznesením.

dedičstvo-byt

Otázka používateľa: 

závet či darovacia zmluva?

Prosím Vás, čo je pre mňa ako dcéru, ktorá  má podľa vôle mamy zdediť jej byt? Mama mi pred rokmi dala do rúk závet, rukou písaný s podpisom svedka. V poslednú dobu  však  nástojí  na tom, aby som riešila aj  možnosť darovania predmetného bytu. Už som sa snažila nájsť nejaké dostupné informácie, ale musím priznať, že stále mi nie je jasné, čo je pre mňa-  potencionálneho dediča výhodnejšie ( a hlavne jednoduchšie) - závet (je postačujúci rukou písaný) alebo darovacia  zmluva?.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

výhoda darovania je taká, že byt máte hneď vo vlastníctve. Pri dedičstve, je to až smrťou poručiteľa. 

Ak budete vlastníčkou hneď, bude Vašou povinnosťou platiť náklady spojené s bytom. 

Ak máte skutočne o ten byt záujem, tak určite odporúčam urobiť darovaciu zmluvu už teraz. Budúcnosť je neistá. Bude to aj lacnejšie ako to riešiť cez dedičské konanie. Tiež ho potom rýchlejšie predáte. 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.