Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Advokátska kancelária JUDr. Ficek & Ficeková pôsobí niekoľko rokov v Bratislave a zameriava sa najmä na problematiku rodinného a občianskeho práva (vrátane práva nehnuteľností a vymáhania pohľadávok). Odborníci z kancelárie špecializujúci sa priamo na rodinné právo radia v otázkach rozvodu, určovania výživného (ako aj zvyšovania, znižovania a zrušenia výživného), styku s deťmi a striedavej starostlivosti. Kancelária sa špecializuje aj na komplexnú problematiku vysporiadania majetku. Advokáti publikujú pravidelne svoje právne názory v tlači.

Daň z predaja nehnuteľnosti získanej dedením

Otázka používateľa: 

Judita Gavlíková

Vážená pani doktorka. 

Obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Zdedila som po mamičke byt, ktorého vlastníčkou bola ona 15 rokov.  Zomrela 28.mája 2016. Otázka je, či sa na mňa vzťahuje oslobodenie od platenia  dane z predaja bytu, ktorý som zdedila v priamom rade.   

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.      S pozdravom  Judita G.  

Odpovedá: 

JUDr. Barbora Ficeková, advokát

Dobrý deň, ano, vzťahuje sa na Vás oslobodenie, splnili ste zákonné podmienky na to, aby ste boli oslobodená od povinnosti platiť daň.

 

JUDr. Barbora Ficeková, advokát Bratislava 

http://ficek.sk

 

investicie do domu po rozchode

Otázka používateľa: 

beta

Dobrý deň,

ostala som sama s dvoma maloletými deťmi. Bývame v dome, ktorý darovacou zmluvou patrí mne avšak bývalý partner (neboli sme zosobášení ) si nárokuje na väčšiu čiastku, ktorú investoval aj on do rekonštrukcie domu. V dome mal zadarmo aj svoju kanceláriu  a sklad. Partner je cudzinec žijúci na území Sk, má trvalý pobyt stále na našej adrese. Akým spôsobom zákon určuje výšku sumy, ktorú by mohol žiadať, veď po celé roky dom užíval aj on?

 

 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

ak investoval do rekonštrukcie domu, má na to právo. Avšak musí preukázať, že peniaze investoval a zároveň ak ste nemali osobitnú dohodu s ním, potom mu od každej jednej investície plynula 2 ročná premlčacia lehota. 

Jeho nárok teda môže byť už premlčaný. Za užívanie domu môžete od neho požadovať bezdôvodné obohatenie vo výške bežného nájomného v danej lokalite.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

Výživné exekúcia

Otázka používateľa: 

Lujzalujzicka
Dobrý deň. Chcem sa spýtať na postup, ako podať exekúciu na bývalého manžela v prípade neplatenia výživného. A ako je to s platením poplatku u advokáta a súdnych trovov. Ďakujem.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát
Dobrý deň, Návrh na exekúciu podávate na okresný súd do Banskej Bystrice. V návrhu žiadajte okrem výživného aj trovy súdneho konania, ktoré Vám vznikli. Ak si neviete rady (ako napísať a ako podať návrh), môžete požiadať o pomoc advokáta alebo exekútora. JUDr. Milan Ficek, advokát

Výpoveď zo zdravotných dôvodov

Otázka používateľa: 

Michaela Vitališová

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či budem mať nárok na odstupné, ak áno tak v akej výške? Pracujem vo firme ako operátor výroby 10 rokov aj 3 mesiace. Momentálne som na PNke, kvôli diagnóze syndróm karpálneho tunela, som po operácii pre túto diagnózu, zároveň som dala podnet na pracovné lekárstvo na prešetrenie, či ide o chorobu z povolania. Na pracovnom lekárstve mi lekárka odporučila dať výpoveď s tým, že oni mi dajú posudok, že terajšiu prácu nemôžem vykonávať.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

pracovný pomer musí skončiť dohodou alebo výpoveďou zo strany zamestnávateľa (nie zamestnanca). Podmienkou je, že stratíte schopnosť vykonávať prácu pre pracovný úraz alebo chorobu z povolania. Dokonca stačí aj len ohrozenie touto chorobou. 

Ak Vám potvrdia lekári, že ide o chorobu z povolania a nebudete schopná vykonávať prácu, potom Vám zamestnávateľ ak Vás nechce ďalej platiť musí dať výpoveď alebo sa dohodnete na skončení pracovného pomeru. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Závet

Otázka používateľa: 

Eruska

Dobrý deň,

mám malé dieťa a plánujem spísať závet pre prípad, aby po mojej smrti nemohol bývalý partner (otec dieťaťa) disponovať s majetkom a finančnými prostriedkami, ktoré by v dedičskom konaní pripadli dcére. Všetci sme Slováci s trvalým pobytom na SR, ale žijeme dlhodobo v ČR. Chcem sa opýtať, na akého notára sa obrátiť ohľadom spísania závetu? Českého alebo slovenského?

 

Ďakujem.

E.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát
Dobrý deň, môžete sa obrátiť na slovenského aj českého notára. Ak majetok po Vás zdedí vaše dieťa a zákonným zástupcom zostane otec dieťaťa, tak môže disponovať majetkom, ale len so súhlasom súdu. JUDr. Milan Ficek, advokát www.ficek.sk

Cassovia33

Otázka používateľa: 

vlastníctvo

Dobrý deň, chcem sa poradiť ohľadom vlastníctva bytu. budem sa snažiť Vám to priblížiť čo najlepšie. Brat mi zomrel v 2012...ostal po ňom maloletý syn toho času 10 ročný...ktorého má s ženou s ktorou boli len v priateľskom vzťahu. Asi rok na to mi rodičia predali rodičovský byt na ktorí sme urobili kúpno predajnú zmluvu na 1 €. s doživotným užívacím právom rodičov. No v roku 2014 zomrel aj otec.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, ak Vám bol byt predaný za 1 euro, tak je byt Váš. Ona ani jej syn nemá nárok na tento byt. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

http://ficek.sk

Trovy a súdne poplatky pri vyporiadaní BSM

Otázka používateľa: 

Nik

Dobrý deň,

mám úplný chaos s tým, ako je to s poplatkami a inými trovami pri vyporiadaní BSM. Môj ex manžel sa so mnou nechce dohodnúť, neuznáva moje právo na to, aby sa zohľadnilo, čo som zo svojho vlastného majetku vynaložila na spoločný majetok. Ide o spoločný byt, na ktorého kúpu som použila svoje vlastné peniaze, ktoré som zdedila ešte pred uzavretím manželstva.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, na začiatku sa platí 66 eur, ak zoberiete žalobu späť, neplatíte nič viac. Ak vás vyporiada súd zmierom (že sa dohodnete), platí sa poplatok 1% z masy BSM. Ak rozhodne rozsudkom platia sa 3% z masy BSM. Ak súd rozhodne v súlade s tým, čo ste chceli vy, tak máte právo požadovať náhradu trov konania od protistrany. Pri náhrade trov konania sa pozerá na mieru úspechu v konaní, t.j. kto bol v akej miere úspešný. JUDr. Milan Ficek, advokát www.ficek.sk

Prenájom domu

Otázka používateľa: 

Lujzalujzicka

Dobrý deň. Môže manžel prenajať rodinný dom, ktorý je nadobudnutý zo spoločných prostriedkov počas manželstva teda spadá do BSM, bez súhlasu manželky? Ďakujem za odpoveď.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, o hospodárení so spoločnou vecou (teda aj to, či sa dá nehnuteľnosť do prenájmu) rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nevedia dohodnúť, potom na návrh niektorého z nich rozhodne súd. Súd posudzuje, či je konkrétny spôsob hospodárenia vhodný alebo nevhodný a podľa toho rozhodne. Je to teda o sile argumentov, prečo by sa nehnuteľnosť mala/nemala prenajímať.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát 

http://ficek.sk

Výživné pre plnoleté dieťa

Otázka používateľa: 

Lujzalujzicka

Dobrý deň p. doktor. Plnoletá dcéra, študentka 3. ročníka vysokej školy si podala žiadosť na súd na určenie výživného. S manželom sme rozvedení, na dve maloleté deti platí súdom stanovené výživné. Keďže manžel mal dlhy, v roku 2016 som rodinný dom, ktorý som nadobudla darovacou zmluvou od svojich rodičov, prepísala taktiež darovacou zmluvou na dcéru. Nebude prekážkou pri stanovovaní výšky výživného pri posudzovaní majetkovej situácie dcéry práve tento dom? Ako by bolo vhodné postupovať? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, nie, nemusí to byť problém, len je potrebné vysvetliť, ak by to otec napádal v súdnom konaní, že prečo sa to stalo. Dcéra to nemusí spomínať v návrhu na zvýšenie výživného. Ak by ste však dostali sudcu/sudkyňu, ktorá by chcela zamietnuť návrh alebo priznať nižšiu sumu výživného ako požaduje, tak môže na to poukázať. 
Dá sa však argumentovať aj tým, že ak by dcéra nemala túto nehnuteľnosť a bývala by v prenájme, tak by jej náklady boli vyššie.

JUDr. Milan Ficek, advokát

http://ficek.sk

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.