Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Advokátska kancelária JUDr. Ficek & Ficeková pôsobí niekoľko rokov v Bratislave a zameriava sa najmä na problematiku rodinného a občianskeho práva (vrátane práva nehnuteľností a vymáhania pohľadávok). Odborníci z kancelárie špecializujúci sa priamo na rodinné právo radia v otázkach rozvodu, určovania výživného (ako aj zvyšovania, znižovania a zrušenia výživného), styku s deťmi a striedavej starostlivosti. Kancelária sa špecializuje aj na komplexnú problematiku vysporiadania majetku. Advokáti publikujú pravidelne svoje právne názory v tlači.

Daň z predaja nehnuteľnosti získanej dedením

Otázka používateľa: 

Judita Gavlíková

Vážená pani doktorka. 

Obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Zdedila som po mamičke byt, ktorého vlastníčkou bola ona 15 rokov.  Zomrela 28.mája 2016. Otázka je, či sa na mňa vzťahuje oslobodenie od platenia  dane z predaja bytu, ktorý som zdedila v priamom rade.   

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.      S pozdravom  Judita G.  

Odpovedá: 

JUDr. Barbora Ficeková, advokát

Dobrý deň, ano, vzťahuje sa na Vás oslobodenie, splnili ste zákonné podmienky na to, aby ste boli oslobodená od povinnosti platiť daň.

 

JUDr. Barbora Ficeková, advokát Bratislava 

http://ficek.sk

 

investicie do domu po rozchode

Otázka používateľa: 

beta

Dobrý deň,

ostala som sama s dvoma maloletými deťmi. Bývame v dome, ktorý darovacou zmluvou patrí mne avšak bývalý partner (neboli sme zosobášení ) si nárokuje na väčšiu čiastku, ktorú investoval aj on do rekonštrukcie domu. V dome mal zadarmo aj svoju kanceláriu  a sklad. Partner je cudzinec žijúci na území Sk, má trvalý pobyt stále na našej adrese. Akým spôsobom zákon určuje výšku sumy, ktorú by mohol žiadať, veď po celé roky dom užíval aj on?

 

 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

ak investoval do rekonštrukcie domu, má na to právo. Avšak musí preukázať, že peniaze investoval a zároveň ak ste nemali osobitnú dohodu s ním, potom mu od každej jednej investície plynula 2 ročná premlčacia lehota. 

Jeho nárok teda môže byť už premlčaný. Za užívanie domu môžete od neho požadovať bezdôvodné obohatenie vo výške bežného nájomného v danej lokalite.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

http://ficek.sk

musi mat riaditel pracovnu zmluvu?

Otázka používateľa: 

musi mat riaditel pracovnu zmluvu? a kto ju v takom pripade podpisuje?

Dobry den pan doktor,

Chcem sa opytat ci musi byt riaditel druzstva zaroven zamestnancom, resp. ci musi mat pracovnu zmluvu a kto ju v takom pripade podpisuje na strane zamestnavatela.  A este by som sa chcela opytat, ked je napriklad riaditel dlhodobo pn, moze predstavenstvo poverit riadenim len zamestnanca? ak nie, mozu uzavriet s niekym novym pracovnu zmluvu a podpisat ju clenovia predstavenstva za zamestnavatela? a moze v takom pripade docasne povereny zastupca riaditela vyhadzovat ludi a prijimat novych?

 

Dakujem

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, riaditeľ družstva je niečo iné ako predseda družstva. Predseda družstva nemusí mať pracovnú zmluvu. Ak má družstvo riaditeľa, tento pracuje na základe pracovnej zmluvy. V mene družstvo koná štatutárny orgán. Prijímanie a ukončovanie pracovných pomerov môže byť prenesené na riaditeľa alebo inú osobu. Je potrebné preskúmat stanovy družstva. JUDr.Milan Ficek, advokát

Alkohol ako dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru

Otázka používateľa: 

Iveta

Dobrý deň, poprosím o radu. V piatok som dostala skončenie PP podľa §68, požitie alkoh.nápoja v prac.dobe. Ihned bol so mnou ukončený PP. Pracovný pomer bol na dobu neurčitú od 19.10.2015. Poradte mi, čo mám robiť som psychicky na dne.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, dovolím si tvrdiť, že nie každé požitie alkoholu počas pracovnej doby je hneď dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Závisí to od druhu práce, pracovného zaradenia, zodpovednosti, tiež od rozsahu požitia alkoholu a v neposlednom rade aj to, či ste to mali definované v pracovnej zmluve ako dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Máte možnosť toto okamžité skončenie pracovného pomeru napadnúť na súde v 2 mesačnej lehote, odkedy sa mal pracovný pomer skončiť. Zamestnávateľ musí vedieť preukázať, že ste požili alkohol a že to bol dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Ak cítite krivdu, tak sa bráňte, určite by som Vám ale odporúčal pred podaním žaloby si s advokátom aspoň prejsť, či máte šancu na úspech. Súdiť sa za každú cenu nemá význam.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava, Nitra

http://ficek.sk

Striedavá starostlivosť detí - trvalý pobyt

Otázka používateľa: 

Iveta

Dobrý deň,

chcela  by som sa spýtať, máme striedavú starostlivosť detí s bývalým manželom u ktorého majú aj trvalý pobyt. Chcem aby mali deti trvalý pobyt ako ja u mojich rodičov. Môžem to urobiť svojvoľne, alebo sa musím dohodnúť s manželom alebo má o tom rozhodnúť súd, lebo pri rozhodnutí o starostlivosti o deti sa to neprejednávalo. Ďakujem

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, tým, že deti majú trvalý pobyt u bývalého manžela, to znamená, že ste s tým museli v minulosti súhlasiť aj Vy a preto tento trvalý pobyt bol stanovený dohodou (aj keď mlčky).

Na zmenu trvalého pobytu by ste potrebovali súhlas bývalého manžela. Ak sa s ním nedohodnete, potom to môžete riešiť súdnou cestou, avšak nie je istý úspech v konaní, keďže u neho sa zriadil trvalý pobytu na základe dohody (mlčky uzavretej).

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava, Nitra

http://ficek.sk

Prednostné právo

Otázka používateľa: 

Májú prednostné právo?

Dobrý deň,poprosila by som vás o odpoveď:Sused Ján  má dom,ale sú 3 vlastníci : 

Ján,Ivan,Karol,ako píšem sused Jano nám ponúkol predať jeho čiastku,ktosi mi ale povedal,že on mal najskôr ponúknuť tú svoju časť Ivanovi a Karolovi , na  dom je   iba jedno  LV,jasné nič sme mu nesľúbili,lebo 3 vlastníci na jednom dvore.......moja otázka má právo predať svoju čiastku ? ako píšem neponúkol svoj diel Ivanovi a Karolovi?ďakujem pekne za odpoveď.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, áno, ak sú spoluvlastníci, tak sa uplatní predkupné právo. Najskôr musí ponúknuť na predaj za tých istých podmienok ostatným spoluvlastníkom. A až potom by to mohol predať Vám. Ak by to predal bez súhlasu, tak ostatní spoluvlastníci by to mohli v 3-ročnej lehote napadnúť.

JUDr. Milan Ficek, advokát 

http://ficek.sk

Uhryznutie psom

Otázka používateľa: 

Mám nárok na odškodnenie od majiteľa psa ?

Dobrý deň. Bola som na návšteve u jednej staršej panej, s ktorou som sa zoznámila v kúpeľoch. Stretli sme sa pri dome a potom ma pozvala k nej do bytu. Pri vchádzaní do panelákového domu ma uhryzol jej pes. Na druhý deň som navštívila chirurgickú pohotovosť, pretože som si všimla, že z druhej strany predkolenia mám modriny a ešte väčšie rany po uhryznutí ako vpredu pod kolenom. O tomto mám lekársku správu.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, za uhryznutie psom vo Vašom prípade máte nárok na náhradu škody. Môžete požadovať nahradiť všetku škodu, ktorá Vám týmto vznikla. Jednak môžete žiadať nahradiť všetky poplatky, ktoré ste zaplatili v súvislosti s týmito vyšetreniami. 

Uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk).

Pri škode na zdraví sa jednorazove odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia. Výška sa určuje na základe počtu bodov (informujte sa o obodovaní u svojho obvodného lekára).

Strata na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví, uhradzuje sa peňažným dôchodkom; pritom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval.

Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného alebo pri invalidite sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako suma úrazovej renty podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

Náhrada za stratu na dôchodku patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, ak by do priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vymeraný dôchodok, bola zahrnutá náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorú fyzická osoba poberala v období rozhodnom pre vymeranie dôchodku.

 

Nemajetkovú ujmu by Vám súd podľa môjho názoru nepriznal. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát 

http://ficek.sk

rozvod s cudzincom

Otázka používateľa: 

rozvod

Dobry den, chcela by som podat ziadost o rozvod. S manzelom (Nemec) uz nezijeme 10rokov spolu. Ja zijem na Slovensku s dcérkou a on zije v Nemecku. Brali sme sa len v Nemecku. Moja otázka: mozem podat ziadost o rozvod aj tu na Slovensku? Co vsetko budem k tomu potrebovat? Lebo manzel tvrdil, ze rozvod, treba podat tam kde sme sa vzali, lebo ze máme spolocnú dcéru 15rocnú, a najprv súd musí rozhodnút o alimentoch. Vopred dakujem.

Odpovedá: 

JUDr. Barbora Ficeková, advokátka

Dobrý deň, pokiaľ ide o rozvod s cudzincom na Slovensku, tak vo Vašom prípade to je možné, pretože žijete na Slovensku. Budete potrebovať k tomu sobášny list. Ak ste sa brali v Nemecku, sobášny list bolo potrebné zapísať do osobitnej matriky. 

Rozvod sa nepodáva tam, kde ste sa brali. On však tiež môže podať návrh v Nemecku, ak by chcel. Takže kto podá návrh skôr, tak o toho návrhu sa bude rozhodovať. O dcérke sa bude rozhodovať ale na Slovensku (ak dcérka žije na Slovensku).

Okrem sobášneho listu budete potrebovať aj rodný list, ak je dieťa spoločné.  

JUDr. Barbora Ficeková, advokátka

http://ficek.sk

 

Navrh na vydanie neodkladneho opatrenia

Otázka používateľa: 

ako opravit podanie

Dobry den,

Mam jednu asi hlupu otazku. Podala som navrh na vydanie neodkladneho opatrenia v jednej veci, no sud ma vyzval aby som konretnejsie urcila petit, coho sa dozadujem, lebo je neurcity a aby som doplnila IČO firmy a presne adresu z listu vlastnictva jedneho bytoveho domu, o ktorom v navrhu hovorim.

Chcem sa prosim spytat ci musim urobit nove podanie, navrh na zmenu petitu alebo staci ked vsetky tieto informacie doplnim v jednom liste? Musim tam opat uvadzat vsetky nalezitosti - zalobca, zalovany a tak dalej? a treba opat zaplatit poplatok?

Dakujem za rady

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, opravíte to tak, že to napíšete na jednom liste (nemusíte robiť nové podanie), dajte si pozor, aby ste opravili uplne všetko, čo Vám súd vytýkal. 

Uvedte tam spisovú značku, ku ktorej bude toto podanie patriť. 

Súdny poplatok neplatíte znova.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát 

http://ficek.sk

Neopravnene zabratie spolocnych priestorov

Otázka používateľa: 

ako sa branit proti neopravnenemu uzivaniu spolocnych priestorov?

Dobry den pan doktor,

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, v uvedenom prípade nemusí ísť o trestný čin. Táto osoba tam vlastní spoluvlastnícky podiel avšak ak bolo schválené, že môžete užívať tieto priestory Vy a máte aj nájomnú zmluvu a teda boli ostatní spoluvlastníci vylúčení z užívania, potom máte právo žiadať, aby táto osoba neužívala tieto priestory. Tu je veľmi dôležité, aby boli splnené všetky podmienky na to, aby bol spoluvlastník vylúčený z užívania. Ak to robil správca, malo by to byť v poriadku (aj keď sa na to nedá úplne spoliehať). 

Môžete podať návrh na súd, aby táto osoba vypratala svoje veci z týchto priestorov a tiež, aby sa zdržala toho, že bude vstupovať do týchto priestorov. Budete to musieť riešiť súdnou cestou, aby ste dosiahli tento zákaz, inak to pravdepodobne nebude táto osoba rešpektovať. Ak by to porušila aj po zákaze, ide o trestný čin. Žalobu budete podávať Vy voči tejto osobe (resp. obom manželom).

 

Ohľadom Vašej druhej otázky. Okresný súd opraví iba chyby, ktoré mu vytýkal krajský súd. Konanie teda nebude odznova. Okresný súd môže rozhodnúť aj tak, že žalobu opäť zamietne a môže to byť hneď na prvom pojednávaní (to sa často stáva).

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

http://ficek.sk

zaloba o neplatnost vypovede zmluvy o vykone spravy

Otázka používateľa: 

moze spravca podat zaloba o neplatnost vypovede zmluvy o vykone spravy?

chcem sa spytat ci moze spravca dat zalobu na neplatnost vypovede zmluvy o vykone spravy, ak uz mame uzavretu zmluvu s novym spravcom. chce dat zalobu pre zmeskanie lehot podla zakona 182/1993 (pisomne hlasovanie neviselo tak dlho ako malo a pod.)

- alebo moze taku zalobu podat len vlastnik bytu?

- musi v takomto pripade zalobca zalovat vsetkych vlastnikov bytoveho domu, teda aj tych, ktori boli proti, alebo len tych, ktori hlasovali za vypoved, prip. len tych, ktori podpisali novu zmluvu s novym spravcom?

moze mat taka zaloba uspech?

 

Dakujem pekne

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, žalobu môže podať iba prehlasovaný vlastník bytu/nebytového priestoru. Účastníci musia byť všetci vlastníci bytového domu, či už na strane žalobcu alebo žalovaného. Ak to bude žalovať správca, ktorý nie je vlastníkom nehnuteľnosti, potom žaloba nemá šancu na úspech. Žaloba sa podáva v lehote 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania. Ak sa nemohol dozvedieť o výsledku, tak je lehota 3 mesiace.

JUDr. Milan Ficek, advokát

http://ficek.sk

 

autorske prava k videu

Otázka používateľa: 

mozem pouzit video ktore o mne natocil niekto iny?

Chcem sa opytat, ci ak urcita firma urobila pre nasu spolocnost video ako reklamu a v tomto videu su len nasi zamestnanci, ci ho mozeme pouzivat?

Mali sme zmluvu o zverejneni reklamy so spolocnostou ktora to video zhotovila a mala ho sirit, my sme jej zato platili. Teraz by sme chceli video pouzivat aj na ine ucely no neporusime tym nejake ich autorske prava ked ho zhotovili oni? V zmluve autorske prava neboli upravene. Dakujem.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň,

Autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela.
Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak autorský zákon neustanovuje inak. 

Do autorského práva nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

Pokiaľ ide o Vašu podotázku, vlastnícke právo bolo prevedené na nadobúdateľa a preto mu vzniká aj povinnosť platiť náklady spojené s užívaním nehnuteľností, ak ste sa nedohodli inak. Hoci je charakter vlastníckeho práva oba zabezpečovací.  Ak budete nájomca Vy a vy spôsobite nedoplatky, potom ich môže dočasný vlastník od Vás žiadať. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát 

http://ficek.sk


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.