Pár múdrostí o KOMUNIKÁCII

Zaujali ma nasledovné frázy z oblasti komunikácie. Možno niečo povedia aj vám:

Komunikácia je dvojsmerný prenos myšlienok a informácií, ktorého cieľom je vytvoriť porozumenie v mysliach iných a tým podporiť akciu.

NESPRÁVNE FORMULÁCIE:

* varovanie - „Ak to urobíš, budeš ľutovať...“
* nútenie - „Musíš,...mal by si,...“
* návrh riešenia - „Keby som bol tebou,...“
* poučovanie - „Keď som bol v tvojom veku,...“
* zosmiešňovanie - „Ty musíš byť blázon...“
* tlmočník - „Tvojim problémom je to, že...“

KOMUNIKAČNÉ TECHNIKY:
1) ASERTIVITA
2) UMENIE KLÁSŤ OTÁZKY
3) UMENIE POČÚVAŤ

Asertivita
- zodpovednosť každého za vlastné jednanie
- kontrola nášho „JA“
- rozhodnutia o tom, čo chceme v rôznych situáciách
- počúvanie druhých ľudí a pochopenie ich správania, toho čo chcú, čo cítia a aké zastávajú pozície
- hľadanie prijateľných riešení

ASERTÍVNE PRÁVA
1) Právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a pocity a byť si za ne a ich dôsledky sám zodpovedný.
2) Právo neponúkať žiadne výhovorky, vysvetľovania ani ospravedlnenia za svoje správanie.
3) Právo posúdiť, či a nakoľko som zodpovedný za riešenia problémov druhých ľudí.
4) Právo zmeniť svoj názor.
5) Právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.
6) Právo byť nezávislý na dobrej vôli druhých ľudí.
7) Právo povedať: „JA NEVIEM!“
8) Právo povedať: „JA TI NEROZUMIEM..“
9) Právo povedať: „JE MI TO JEDNO.“
10) Právo robiť nelogické rozhodnutia.
11) Právo sám sa rozhodnúť, či budem jednať asertívne alebo nie.

ASERTÍVNE SCHOPNOSTI
* Pokazená gramofónová platňa - pokojné opakovanie toho, čo chcem
* Otvorené dvere - kritika prijímaná pokojne, bez úzkosti
* Sebaotvorenie sa - pokojné vyjadrenie kladných aj negatívnych aspektov vlastnej osobnosti
* Voľné informácie - voľné vyjadrenie aj nevyžiadaných informácií
* Negatívna asercia - súhlas s kritikou vlastných nedostatkov
* Negatívne pýtanie sa - otázkami privediem kritika do úzkych a dokážem mu, že nevie, čo kritizuje
* Selektívne ignorovanie - reagujem len na konkrétne námietky
* Kompromis - v prípade, že neutrpí vlastná sebaúcta, ponúknuť prijateľný kompromis

UMENIE KLÁSŤ OTÁZKY

Druhy otázok:
* Otázky uzatvorené – sú zamerané na upresnenie informácie, alternatívne odpovede, áno-nie
* Otázky sugestívne – kategorické otázky, vnucujú odpoveď, nepripúšťajú alternatívu
* Otázky otvorené – voľné otázky, umožňujú odpovedať slobodne

Ako udržať komunikáciu:

1. Dávaj otvorené otázky
2. Dávaj špecifické otázky
3. Daj najavo porozumenie pocitov iných ľudí
4. Žiadaj o jasnejšie vysvetlenie
5. Pozorne počúvaj
6. Otvorene sa priznaj, ak sa pomýliš
7. Ponechaj „otvorené dvere“ aj iným možnostiam
8. Skontroluj fakty

Najväčším problémom pri nepriamej komunikácii prostredníctvom internetu je, že človek, ktorému náš odkaz adresujeme nepozeráme do očí, ako je to pri bežnej komunikácii.

Je oveľa jednoduchšie niektoré veci napísať, ako by ich bolo povedať pri osobnom stretnutí.
Dôležité je však uvedomiť si, že napísaný text nebude čítať počítač, ale že na druhej strane bude sedieť človek.
Vždy sa treba zamyslieť nad tým, ako by sme sa my sami tvárili, a nad čím by sme uvažovali po prečítaní správy, ktorú plánujeme niekomu poslať.

Veľakrát sa aj na stránkach internetových denníkov v diskusiách vôbec nepíše o téme ktorej sa venoval článok, ale je to skôr ostrá výmena názorov medzi skupinami prispievateľov. Je na škodu, že sa komunikujúci odkláňa od nastolenej témy.

Treba si uvedomiť jednu vec, a to, že v internetovom svete by sme sa mali správať ako v reálnom svete a vyjadrovať sa ako civilizovaní ľudia. Touto oblasťou sa zaoberajú pravidlá slušného správania sa na internete - netiketa.

zdroj:
http://www.pmacko.sk/clanky/komunikacia/netiketa-spravanie-na-internete
http://www.infovek.sk/predmety/etika/namety/komunikacia/komunikacia.php

Komentáre

Amalka, len musis zdroje uvadzat konkretnejsie. Autorske prava su dolezite.

toto je taka kontroverzna tema. NEMAM JU RADA. Vyplazený jazyk . Idem si vygooglit, ako to vlastne je. V skole nas napr. ucili, ze ak vezmem cudzi text a prehodim vo vete sledoslov, uz je ta veta moja. Vsimla som si, ze vela tlacenych medii uvadza ako zdroj len - internet. Niektore blogerske kodexy vyzaduju uvadzat link zdroja. Mam z toho gulas. Ked zistim pravdu, dam vam o nej vediet.

som Kvietokv papradí Slnkoflogujem

citovanie internetovej stránky nespočíva len v uvedení odkazu na ňu. Keďže obsah internetu sa dynamicky mení a vyvíja, veci, ktoré boli pod istým odkazom dostupné včera, nemusia byť aj zajtra. Preto je veľmi dôležité uvádzať deň citovania. Okrem toho si treba uvedomiť, že jednou z hlavných podstát citovania a parafrázovania je dodržanie autorského zákona, takže citovaný a parafrázovaný text treba v prvom rade priradiť konkrétnemu menu a nie webovej adrese.

Čas od času sa možno stretnúť s tým, že niekto ako zdroj uvedie: „internet“. Je to rovnaký nezmysel, akoby povedal: „kniha“ alebo „časopis“. Podobne humorne znie, keď niekto uvedie ako zdroj „Google“. Google je vyhľadávač informácií (zdrojov) a nie zdroj samotný.

Častejšou chybou ale je aj nesprávne uvedenie odkazu. Napr. odvolať sa na konkrétne webové sídlo – spravidla názov domény, nie je dostatočné. Treba skopírovať vždy celú adresu článku, ktorú vidíme v prehliadači. Pokiaľ sa nám zobrazuje stále len názov domény, znamená to, že stránka je robená zastaralou technológiou cez rámce. Vtedy treba na odkaz, z ktorého sa k danému textu, pdf a pod. dostávame, kliknúť naň pravým tlačítkom myši a zvoliť „zobraziť na novej karte“ alebo na „novom okne“. Takto by sa nám mal zobraziť celý link, ktorý potrebujeme umiestniť do svojho zoznamu bibliografických odkazov.

Za spomenutie stojí aj neprimerané prisúdenie kredibility a relevantnosti internetovej encyklopédii WikiPedia.org. Obsahuje síce väčšinou len kvalitné a korektné informácie, ale pre akademické kruhy sú väčšinou bezcenné, keďže majú spravidla anonymného autora a obsah jednotlivých stránok sa môže dynamicky meniť a tiež dočasne uživateľmi sabotovať. Treba sa vždy snažiť dopátrať primárnych zdrojov a na ne sa odvolávať.

zdroj: http://tvorim.net/uspesny-web/60-citacie-a-parafrazy

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.