Vysporiadanie BSM a spoločný úver

Pridal/a aneta2 dňa 04. 08. 2013 - 12:27


Otázka používateľa
aneta2

Vysporiadanie BSM a výživné, Dobrý deň,chcem sa spýtať ohľadne vysporiadania BSM po rozvode manželstva. S manželom sme sa zobrali v r. 2006, budeme sa teraz rozvádzať. počas manželstva mal len cca tretinový podiel na spoločných príjmoch, všetky náklady na domácnosť, dcéru so vo väčšinovej miere pokrývala ja.
Počas manželstva sme si zobrali hypotéku a úver. Do ukončenia manželstva sme platili každý polovicu úverov. od nadobudnutia právoplatnosti o rozvode manželstva exmanžel neplatí už nič, oba úvery splácam sama. V byte bývam so spoločnou dcérou , ktorá študuje na VŠ. Zo spoločnej domácnosti odišiel cca 3/4 roka pred rozvodom, a odvtedy sa nepodieľal na nákladoch na domácnosť ani neprispieva na výživné na dcéru.
Ja s dcérou máme záujem zostať na byte a platiť ďalej hypotéku na byt.
V návrhu BSM požaduje ex vyplatenie 1/2 už zaplatených splátok na byt a aby som splácala celý 2.úver, z tým že mi nechá všetky hnuteľné veci nadobudnuté počas manželstva. Musím mu vyplatiť presnú polovicu splateného hypoúveru? Za 3/4 roka od rozvodu som zaplatila cca 5000 € na splátky oboch pôžičiek, mám nárok na preplatenie 1/2 (od rozvodu do rozhodnutia súdu)?
Ešte by som prosila o radu ako postupovať, ak ex si nechal trvalé bydlisko u mňa, tým pádom si nepreberá poštu, zatajuje sa, zamestnávateľ taktiež nepreberá jeho poštu a všetky zásielky sa vracajú na súd neprevzaté. Toto trvá už rok a stále nie je vyriešené (nedá sa doručiť)predvolanie na konanie o výživnom na dcéru.
Ďakujem predom za Vaše rady.

Odpovedá
JUDr. Milan Ficek, advokát, Bratislava

Dobrý deň,
vysporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) a spoločného úveru je pomerne časté po rozvode manželstva. Obyčajne manželia nemajú počas manželstva zrušené alebo zúžené BSM (čo sa robí súdom pri zrušení alebo notárskou zápisnicou pri zúžení BSM). Ak teda nastane situácia, že manželia nemajú zrušené alebo zúžené BSM, tak potom platí, že ak hoci len jeden z manželov platí splátky úveru počas rozvodu sám, tak sa z právneho hľadiska má za to, že platia úver spoločne. Je tomu tak z dôvodu, že príjem manžela počas manželstva (teda aj rozvodového konania) je príjmom oboch. Nie je rozhodujúce, že druhý manžel nemal žiadny príjem alebo len veľmi nízky.
Pokiaľ ste však platili splátky úveru aj po rozvode, tak máte právo od exmanžela žiadať vrátiť 1/2 týchto splátok (a to od právoplatnosti rozsudku o rozvode).
Pokiaľ sa nedohodnete na vyporiadaní BSM dohodou a vec sa bude riešiť súdnou cestou, súd bude rozhodovať tak, že určí cenu (trhovú) všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí, ďalej zistí hodnotu zostatku úveru ku dňu rozvodu manželstva. Ak prisúdi jednému manželovi nehnuteľnosť a hnuteľné veci v ňom a zároveň aj zostatok úveru ku dňu rozvodu, zároveň určí, či tento manžel bude druhého manžela ešte vyplácať. Dôležitý rozdiel medzi hodnotou vecí a zostatkom úveru. Ak je hodnota vecí vyššia ako zostatok úveru, potom súd rozhodne, že manžel (ktorý veci nadobudol) vyplatí druhého manžela polovicou tohto rozdielu. Nebude sa teda vyplácať z hodnoty splateného úveru, tak ako Vám to navrhuje manžel. Vy si preto spočítajte, čo je pre Vás výhodnejšie. Pretože to, čo Vám navrhuje manžel nemusí byť úplne nevýhodné, oproti tomu, ako by rozhodol súd. Odporúčam preto konzultáciu u advokáta zaoberajúceho sa bezpodielovým spoluvlastníctvom, ktorý Vám to reálne zhodnotí.
Pokiaľ ide o doručovanie zásielok, pokiaľ má súd vedomosť o tom, kde pracuje, môže využiť políciu na doručovanie zásielok v čase, keď bude v práci. Taktiež je možnosť, aby súd ustanovil odporcovi opatrovníka, ak nevie, kde sa zdržiava. Odporúčam Vám požiadať súd o urýchlenie konania, resp. obrátiť sa na predsedu okresného súdu, pokiaľ máte pocit, že súd koná pomaly.

JUDr. Milan Ficek, advokát
Advokátska kancelária Bratislava
Ficek & Ficeková