Psychologická poradňa

Psychologická poradňa - Denisa Maderová

Mgr. Denisa Maderová je psychologička a bodyterapeutka s 12-ročnou praxou v psychologickom poradenstve detí a adolescentov. Od roku 2009 pracuje ako klinická psychologička a terapeut pre dospelých v SZC Hippokrates s.r.o., a tak isto vo svojej súkromnej praxi. Poskytuje psychologické poradenstvo pre deti, jednotlivcov, páry a rodinu a psychoterapiu zameranú na prácu s telom. Biodynamická psychoterapia sa zameriava na jedinečný a individuálny proces klienta a svojím plne akceptujúcim a prijímajúcim prístupom mu umožňuje uvedomiť si, znovu prežiť a prijať problémy, ktoré mu bránia v správnom fungovaní, v živote a v medziľudských vzťahoch. Tak isto má klient možnosť spoznať, prijať a vyliečiť aj najrannejšie zranenia a traumy z detstva. Psychoterapia zameraná na prácu s telom pracuje okrem verbálneho spracovania a porozumenia problému aj s dotykom a s uvedomením a vnímaním emočných procesov, ktoré sa dejú v tele. Je najviac účinná pri psychosomatických problémoch ako sú napr. bolesti hlavy, bolesti žalúdka, bolesti krížov, hypertenzia, problémy s dýchaním, kožné problémy, sexuálne dysfunkcie, úzkostné stavy, emočné napatia a stres, problémy s nadváhou a prijímom potravy, s pozitívnym obrazom o sebe a sebaprijatím, pri psychotraumách. Viac o Denise Maderovej nájdete na www.sunrise-poradna.sk

Psychologická poradňa - Ivan Vyskočil

Psychológ Mgr. Ivan Vyskočil poskytuje poradenstvo a terapiu v životne náročných obdobiach a situáciách (partnerské a vzťahové problémy, straty a životné zmeny, náročné rozhodnutia, krízy ...). Pomáha pri riešení emocionálnych a osobnostných problémov (sebavedomie, sebadôvera, úzkosť, stres, smútok, nespokojnosť so sebou, ale aj lepšie sebapoznanie, osobnostný rozvoj, rast...). Pomáha úzkostným, zraneným, smutným deťom, či deťom s problémami v správaní. Rodičom poskytuje rodičovské poradenstvo. Zaoberá sa tiež zmierňovaním a odstraňovaním porúch učenia, pozornosti a správania prostredníctvom metódy dr. Sindelarovej. V práci používa najmä prístup založený na porozumení svetu klienta a citlivom sprevádzaní podľa klientových potrieb. www.ivan-vyskocil.sk

Psychologická poradňa - Zuzana Šiserová

Mgr.Zuzana Šiserová, PhD. sa profesionálne orientuje na oblasť psychoterapie, psychosociálnej rehabilitácie, rodinnej terapie, liečebno-pedagogickej a konzultačno-poradenskej intervencie. Svoju odbornú klinickú prax a profesné skúsenosti získala ako terapeut v psychiatrickom stacionári SPIRARE, Sanatóriu AT pre liečbu drogových závislostí a tiež psychologickej poradni. Vo svojej praxi pomáha svojim klientom stabilizovať a harmonizovať duševné zdravie, objavovať a využívať vnútorný potenciál, rozvíjať ich osobnosť. Vo svojej práci využíva metódy podpornej psychoterapie, relaxácie, imaginácie a arteterapie.Viac o Zuzane Šiserovej nájdete na www.sunrise-poradna.sk

Psychologická poradňa - Renáta Kočišová

Mgr. Renáta Kočišová sa venuje individuálnej, párovej a skupinovej terapii a poradenstvu. Absolvovala výcvik v poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta (PCA, alebo Rogersovská terapia), organizovaným Českým inštitútom PCA Brno. Prax a skúsenosti získavala v psychiatrickom stacionári Spirare, kde sa v súčasnosti venuje skupinovej terapii ako koterapeut. Verí v schopnosť každého človeka rásť a rozvíjať svoju osobnosť, utvárať blízke a zdravé vzťahy, otvorene komunikovať a napĺňať svoje potreby tak, aby mohol prežiť spokojný a naplňujúci život. V terapii sa klientom snaží vytvoriť podmienky, ktoré im pomôžu zmobilizovať vlastnú vnútornú silu pri riešení rôznych životných situácií. Filozofiu C.R.Rogersa, založenú na dôvere a porozumení voči individualite každého človeka, nechápe iba ako terapeutickú metódu, ale ako spôsob bytia, ktorý sa premieta do každodenného života a do vzťahov. Viac o Renáte Kočišovej nájdete na www.mojaterapia.sk

Mozte mi pomoct pri depresii

Otázka používateľa: 

mariamarek

Mozte mi pomoct pri depresii?

Sezónne recepty

 

Naničmama.sk

Každá z nás sa občas cíti nanič. S nami ten pocit prekonáte!
Zvládnite spolu s nami deti, manžela, domácnosť, varenie, prácu, zdravie, krásu ... Všetko vrámci hesla - Som krásna, múdra, úspešná a už len občas v "depresii" ;). Podeľte sa o svoje zážitky, skúsenosti v blogu, požiadajte o radu v diskusnom príspevku, alebo v právnej poradni, podeľte sa so svoj recept, pridajte obrázok