ŠRF - Reklama

Propagácia vašich produktov či služieb je nevyhnutná záležitosť, aby vaša firma dosahovala dobré obchodné výsledky. Prípravu akejkoľvek komunikačnej kampane je preto potrebné veľmi starostlivo plánovať.

Propagácia pre malých podnikateľov

Všeobecne by mala plánovaná propagácia splniť dva základné ciele - upútať pozornosť zákazníka, teda spôsobiť, že si všimne to, na čo reklamou upozorňujete a prinútiť ho k akcii (t.j. nakúpiť tovar, objednať službu) alebo ho presvedčiť o informácii, ktorú podávate (napríklad že ste dôveryhodná firma a pod.).

Na ceste k splneniu týchto dvoch cieľov je potrebné dodržiavať určité pravidlá. Zároveň je potrebné vychádzať zo znalostí svojho trhu (cieľovej skupiny) alebo miesta vášho podnikateľského záujmu.

Plánovanie komunikačnej kampane

Základnými predpokladmi pre zostavenie vhodnej komunikačnej kampane (reklamného oznámenia) je nájdenie odpovedí na otázky:

1. Kto sú vaši zákazníci?
Jej zmyslom je zistiť, kto pre vás tvorí cieľový segment trhu (cieľovú skupinu) a ako si o ňom môžete zaistiť podrobné informácie.

2. Čo nakupujú vaši zákazníci?
Ak dobre poznáte svojich zákazníkov a ich nákupné správanie, potom rozumiete ich potrebám a motívom, ktoré je k nákupu vedú.

3. Čo je jedinečného na vašom výrobku alebo ponúkanej službe?
V tejto fáze si musíte uvedomiť, ktoré z potrieb zákazníka uspokojuje váš výrobok alebo služba. V ideálnom prípade je podoba výrobku alebo služby priamo podriadená potrebám zákazníka a teda plne v súlade s tým, čo od výrobku alebo služby očakáva.

4. Kde sa vaša ponuka prelína s potrebami zákazníkov?
Spíšte si, kde konkrétne sa stretáva vaša ponuka s požiadavkami zákazníkov. Úspešný inzerát musí predávať práve tieto styčné miesta, teda výhody alebo prínosy, ktoré pre zákazníka predstavujete.

5. Aké sú ciele vašej kampane (reklamného oznámenia)?
Cieľom môže byť napríklad snaha upozorniť na vznik vašej firmy, tendencia vytvoriť určitý obraz vašej firmy, alebo potreba uviesť na trh nový výrobok, zvýšiť odbyt a pod. Objasnenie si cieľov plánovaných reklamných aktivít ovplyvní ďalšie kroky, najmä vaše rozhodnutie, ako a kedy budete inzerovať, a umožní vám neskôr prebehnuté aktivity zhodnotiť.

6. Ako odovzdáte svoje reklamné oznámenie cieľovej skupine?
Charakter vašej inzercia musíte podriadiť predovšetkým cieľu, ktorý týmto krokom sledujete. Cieľ inzercie podstatne ovplyvní znenie textu, zvolené výrazové prostriedky a komunikačné kanály.

Realizácia komunikačnej kampane

Na základe odpovedí na vyššie menované otázky vyberte vhodnú formu a vhodné miesto pre vaše reklamné oznámenie. Najvhodnejšie sú tie médiá, ktorých čitatelia, poslucháči alebo diváci preukázateľne patria k vašim cieľovým zákazníkom. Vybraný komunikačný kanál výrazne ovplyvní aj výslednú cenu vašej inzercie a v neposlednom rade priamo ovplyvní efektivitu vynaložených finančných prostriedkov.

Reklamný priestor v celoštátnych tlačených médiách, televízii či rádiu je väčšinou nad možnosti začínajúcich podnikateľov. Je potrebné si uvedomiť, že plošná reklama napr. v televízii vám môže krátkodobo zvýšiť predaj o desiatky percent - ak ale nemáte ako malý predajca dostatočné kapacity (personálne i materiálové) na pokrytie zvýšeného záujmu a to bez poklesu kvality služieb, môže vám takáto propagácia nakoniec skôr ublížiť ako pomôcť. Oveľa vhodnejšie je zaplatiť si cielenú reklamu v médiu, ktoré má blízko vášmu odboru podnikania a vášho "akčného" okruhu.

Načasovanie reklamnej kampane

Veľmi podstatnou časťou prípravy je správne načasovanie vašej reklamnej kampane.
Zákazník by mal byť na nový tovar (službu) pripravený a vo chvíli začatia kampane musí byť výrobok alebo služba už na trhu (je teda nutné zabrániť tomu, aby reklama bola spustená skôr, ako si bude môcť zákazník tovar alebo službu zakúpiť alebo vyskúšať).

Hodnotenie reklamnej kampane

V priebehu vašej reklamnej kampane jej výsledky nezabudnite priebežne sledovať a vyhodnocovať. V prípade, že kampaň nedosahuje vytýčené ciele, je nutné ju operatívne upraviť a naďalej monitorovať.

"Bonusy", ktoré by mala priniesť efektívna reklama, sú napr.:
- prilákať nových klientov
- zvýšiť váš predaj
- ovplyvňovať a budovať lojalitu zákazníkov
- zlepšiť vzťahy so zákazníkmi
- motivovať zákazníkov ku kúpe
- prilákať zákazníkov k opakovanej kúpe

Medzi účinné reklamné prostriedky patria napr.:
- zaujímavé logo
- reklamné predmety
- reklamné boxy
- letáky
- ocenenia a prémie pre zákazníkov
- budovanie kultúry vašej značky
- budovanie vzťahov s verejnosťou
- súťaže
- vernostné programy a vyjadrenie vďačnosti zákazníkom
- zľavové kupóny
- darčekové poukážky

zdroj: www.ipodnikatel.cz

 

Naničmama.sk

Každá z nás sa občas cíti nanič. S nami ten pocit prekonáte!
Zvládnite spolu s nami deti, manžela, domácnosť, varenie, prácu, zdravie, krásu ... Všetko vrámci hesla - Som krásna, múdra, úspešná a už len občas v "depresii" ;). Podeľte sa o svoje zážitky, skúsenosti v blogu, požiadajte o radu v diskusnom príspevku, alebo v právnej poradni, podeľte sa so svoj recept, pridajte obrázok