Individuálne štúdium

Otázka používateľa: 

Informácia

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, či som pochopila správne časť Školského zákona 245/2008 Z.z. § 24 ods. 8, a síce, že študent, ktorý má individuálne štúdium zo zdravotných dôvodov, môže byť hodnotený inou formou, než komisionálnymi skúškami.

Za skorú odpoveď vopred ďakujem.    

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

z ustanovenia § 24 ods. 8) Školského zákona vyplýva, že žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, vôbec nevykonáva komisionálnu skúšku. Jeho hodnotenie prebieha individuálne, vzhľadom k jeho špecifickým potrebám výučby, na základe podkladov pedagogického zamestnanca, ktorý jeho výučbu zabezpečuje. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, polročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne a Žiline

Sezónne recepty

 

Naničmama.sk

Každá z nás sa občas cíti nanič. S nami ten pocit prekonáte!
Zvládnite spolu s nami deti, manžela, domácnosť, varenie, prácu, zdravie, krásu ... Všetko vrámci hesla - Som krásna, múdra, úspešná a už len občas v "depresii" ;). Podeľte sa o svoje zážitky, skúsenosti v blogu, požiadajte o radu v diskusnom príspevku, alebo v právnej poradni, podeľte sa so svoj recept, pridajte obrázok