Agresivita vo vzťahu

Agresivita má rôzne podoby a odtiene. Týka sa rovnako mužov i žien. Pre každého je typický iný spôsob ventilovania frustrácie, hnevu a nespokojnosti.

Hrubosť a agresivita sa zďaleka netýkajú iba mužov. Mnohé agresívne prejavy si v prvom momente ani nemusíme uvedomiť. Hrubosť a agresivita totiž nie je len facka. Neraz sa začína tzv. pasívnou agresivitou či manipuláciou, ktorá nemusí byť dobre čitateľná. V mnohých prípadoch sa hrubosť a agresivita stupňuje alebo kolíše, prípadne sa strieda s druhým extrémom – vzorným správaním. Čiže je prekrývaná a ľahšie ospravedlniteľná.

Aké sú prejavy agresivity a hrubosti?

 • mlčanie (nereagovanie, neodpovedanie na otázku, tzv. pasívna agresivita)
 • robenie naschvál (nerešpektovanie dohôd, hraníc a požiadaviek)
 • odsekávanie a vulgarizmy (agresivita v komunikácii)
 • ponižovanie (urážky, nadávky, dvojzmysly, irónia v hlase)
 • zatajovanie (neinformovanie, zamlčovanie informácií)
 • provokovanie (dráždenie a provokovanie sú tiež formy agresivity)
 • neriešenie problémov (odmietanie hľadania riešení, zvaľovanie problémov na partnera)
 • ignorácia (nevšímavosť, prehliadanie, náhla zmena/zrušenie dohodnutého programu bez vysvetlenia)
 • netolerancia (zakazovanie, osočovanie, zosmiešňovanie, ponižovanie)
 • spochybňovanie (vhodnosti správania, názorov, hodnôt, dôstojnosti)
 • podceňovanie (neustále poukazovanie na chyby a slabiny, oberanie o sebadôveru a odvahu)
 • nezáujem (o spoločný život, o potreby a priania partnera, či detí sú formami pasívnej agresivity)
 • vytváranie dusnej atmosféry (napätie spôsobené nespokojnosťou a očakávaniami, hnevom a nárokmi)
 • vyvolávanie pocitov viny (obviňovanie, zbavovanie sa zodpovednosti)
 • zastrašovanie (vyhrážanie sa a zastrašovanie, že „bonzne“ rodine, kamarátom, kolegom)
 • fyzické násilie (fackovanie, kopanie, úder päsťou)
 • obmedzovanie slobody (zamykanie doma, odobranie kľúčov, zákazy)
 • zneisťovanie (prekrúcanie, nepredvídateľné správanie a reakcie)
 • vyhrážanie (zlým koncom alebo až smrťou) 
 • izolovanie (trestanie samotou, postupné odrezanie od práce, priateľov, rodiny rôznymi spôsobmi)

Mnohé spomínané prejavy súvisia aj s manipuláciou, môžu byť následne racionálne vysvetlené (ospravedlnené) zo strany agresora. Agresor môže dokonca obviniť partnera, že za jeho správanie môže práve on. Najdôležitejšie však je, ako sa cítite vy. Vyvoláva partnerovo správanie vo vás strach, úzkosť, hnev, pochybnosti o sebe? Buďte na pozore!

Čo robiť, keď sa k vám takto správa blízka osoba?

Najlepšia je, samozrejme, prevencia, teda nezačínať si s partnerom, ktorý má sklon k agresívnym prejavom a s citovo nezrelou osobnosťou. Už po niekoľkých stretnutiach viete vytušiť, s kým máte dočinenia. Všímajte si, ako sa správa k cudzím ľudom, k rodičom, v strese, či v konfliktnej situácii ešte pred tým, než vstúpite do bližšieho vzťahu, partnerstva alebo manželstva.

Taktiež si všímajte, ako rieši problémy a ako reaguje na kritiku. Nepodceňujte, neospravedlňujte a neprehliadajte hrubé, drsné a tvrdé prejavy okolnosťami. Hoci sa k vám dnes správa pekne, ak má tendenciu právať sa hrubo a necitlivo k druhým ľuďom je pravdepodobné, že čoskoro sa takto bude správať aj k vám!

To, že sa práve k vám partner správa hrubo, nie je náhoda.

V praxi sa stretávam s tým, že vo väčšine prípadov partner/ka agresívneho partnera má problém so sebaúctou, sebavedomím, hranicami a vlastnou agresivitou. Buď agresivitu nevie prejaviť alebo ju nevie primerane ventilovať, vyhýba sa konfliktom alebo si ju neuvedomuje. Môže sa skrývať za nenápadné podpichovanie či inú provokáciu partnera alebo pasívnu agresivitu, ako je ľahostajnosť a nezáujem o partnerove potreby.

Taktiež môže isť o osobu s masochistickými sklonmi, ktorá v detstve žila v nepriateľskom prostredí, kde si zažila ponižovanie a iné prejavy hrubosti a agresivity zo strany rodiča, či iného príbuzného. V každom prípade odporúčam psychoterapiu alebo aspoň poradenstvo, ak  sa opakovane dostávate do vzťahu a situácií, kedy je k vám partner hrubý, či agresívny.

Čo ak s agresorom žijem?

Agresorovi je nutné postaviť sa, nie je žiaduce zostávať v role obete alebo pasívneho agresora. Je dobré sa naučiť rozpoznať aj drobné odtiene prejavov hrubosti a agresivity a taktiež vedieť odhaliť manipuláciu a vedieť sa brániť.

Dnes je možné sa o manipulácii dozvedieť z množstva kníh, či navštíviť seminár. Jediná cesta, ako si vo vzťahu urobiť „poriadok” je nekompromisné vyjednávanie a konfrontácia, ak sme svoju polovičku spoznali v popisovaných typoch a prejavoch.

Dôležité je mu jasne nastaviť zrkadlo. Informuje ho, čo ktorým správaním spôsobuje a zdôraznite, že je to pre vás neprijateľné. Ak bude i naďalej pokračovať vo svojich praktikách, pracujte na tom, aby ste našli odvahu opustiť vzťah alebo inak sa pred agresivitou chrániť.

Spolužitie s agresívnym partnerom spôsobuje stres a všetko s ním spojené (napr. úzkosti, depresívne stavy, vnútorné napätie, pochybnosti...), postupne je nahlodávané i vaše sebavedomie. Vyslobodenie sa je o to náročnejšie, čím ste viac na agresorovi už z akéhokoľvek dôvodu závislí.

Ak nemáte silu a odvahu agresora opustiť, obráťte sa na odborníka a nechajte si poradiť, čo v takomto prípade robiť. Každý prípad je individuálny. Ak svoju situáciu máte záujem riešiť, pomoc tu pre vás je.

Čím dlhšie budete vo vzťahu trpieť, tým menej síl budete mať, aby ste urobili zmenu. Nepodľahnite omylu, že váš partner s tým časom prestane. Človek je v takýchto situáciách sám sebe tým najhorším radcom! Úspech spočíva v schopnosti sa poradiť. Najlepšie s odborníkom, navštíviť psychológa alebo terapeuta. Treba pristupovať k sebe zodpovedne a konať, nie sa sťažovať na partnera alebo trpieť v tichosti.

 

Autorka:  Radoslava Olajos
www.poradnazdravehozivotnehostylu.sk​

zdroj foto: ROSIKA VOERMANS_Freeimages.com

Som hlbinne orientovaná psychoterapeutka, pri práci s klientom sa zameriavam na prekonávanie náročných životných situácii a osobných kríz.
Špecializujem sa na osobnostný rast, zvládanie stresu, budovanie sebavedomia, vnútornej sily, prekonávanie strachu a tráum, ktoré blokujú náš prirodzený potenciál. Pracujem s klientom individuálne, párovo, skupinovo a formou seminárov.

Komentáre

Spoluzitie s niekym takym moze byt aj zavaznejsie ako stres, ale aj fyzicke ublizovanie a tyranie

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.