Darujte 2 % občianskemu združeniu Mamám Slovenska

Prispejte 2% z dane na činnosť nášho občianskeho združenia Mamám Slovenska

Dievčatá, podporte, prosím, svojimi 2% z dane činnosť nášho občianskeho združenia Mamám Slovenska. V tomto článku nájdete krátku informáciu o cieľoch našej práce a aj kroky, ako máte postupovať pri poukazovaní 2% v prospech nášho združenia. Veľmi pekne ďakujeme.

Mamám Slovenska občianske združenie www.mamam.sk zastrešuje veľkú sociálnu komunitu žien – mám, stretávajúcich sa na našich stránkach nanicmama.sk, artmama.sk a tortyodmamy.sk.

"Prichádzajú" k nám často ženy v zúfalých situáciách - slobodné matky, samoživiteľky po rozvode, alebo žijúce s partnerom - opilcom, gamblerom, tyranom ... alebo viacdetné rodiny, postihnuté ženy... Mnohé sú bezradné. Aj naše čitateľky poznajú vo svojom okolí, ženy v núdzi - priateľku, susedu, niekoho z rodiny.
Týmto ženám sa snažíme pomôcť. V krajných situáciách aj finančným darom, častejšie darovaním vecí, ktoré už niekomu poslúžili. (Realizovali sme projekty: Rozsvieťme Vianoce, Mamy - Mamám, zorganizovali zbierku na pomoc ľuďom postihnutým záplavami, stále sú aktuálne dlhodobé projekty www.podajdalej.sk a www.aukcie.mamam.sk)
Uvedomujeme si, že najefektívnejšie je pomáhať ženám tak, aby boli schopné zvládnuť zlú situáciu predovšetkým vlastným úsilím. Aj týmto smerom zameriavame naše aktivity, vzdelávanie, tvorivé dielne, databázy odborných poradcov... ( Projekty - Tvoríme spolu života školu, Škola rodinných financií, pripravujeme podrobnú databázu "pomocných" organizácii.) Dospeli sme tiež k poznaniu, že veľa slovenských žien si neuvedomuje vlastnú hodnotu, dôležitosť úlohy matky, ale aj to, že popri starostlivosti o rodinu môžu realizovať aj svoje sny. Poznanie vlastných schopností a vyššie sebavedomie by im mohlo pomôcť odísť z nefunkčneho alebo ubližujúceho vzťahu, alebo z práce, ktorá im prináša len utrpenie, alebo nájsť si v bezútešnej situácii niečo „svoje“. To by sme chceli zmeniť.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

1. Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
4. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane (nájdeteho nižšie ako prílohu k článku) - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom občianskom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2013

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie v tomto článku.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, na účet Občianskeho združenia.

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2013

1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2013. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
3. POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Identifikačné údaje potrebné na poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu:
IČO: 42105285
Právna forma: Občianske združenie
Obchodný názov: Mamám Slovenska
Ulica: Hýľov
Číslo: 187
PSČ: 044 12
Obec: Hýľov

Ďalšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk

PrílohaVeľkosť
Microsoft Office document icon vyhlasenie.doc42.5 KB
Súbor potvrdenieozaplatenidane.rtf34.67 KB
 

Naničmama.sk

Každá z nás sa občas cíti nanič. S nami ten pocit prekonáte!
Zvládnite spolu s nami deti, manžela, domácnosť, varenie, prácu, zdravie, krásu ... Všetko vrámci hesla - Som krásna, múdra, úspešná a už len občas v "depresii" ;). Podeľte sa o svoje zážitky, skúsenosti v blogu, požiadajte o radu v diskusnom príspevku, alebo v právnej poradni, podeľte sa so svoj recept, pridajte obrázok