Botanické záhrady na Slovensku

Botanické záhrady a arboréta na Slovensku

Pred návštevou si overte otváracie hodiny a ceny vstupného, informácie uvedené v tomto článku boli platné 29.4.2019, odvtedy sa mohli zmeniť.

Botanická záhrada Banská Štiavnica

Botanická záhrada v Banskej Štiavnici

Foto: Dzeny

Botanická záhrada v Banskej Štiavnici sa nachádza v areáli Baníckej akadémie, ktorú v roku 1976 zriadila Mária Terézia. V areáli historickej Baníckej a lesníckej akadémie sa rozprestiera Botanická záhrada. Od prvej polovice 19. storočia v Botanickej záhrade pre potreby lesníckej výučby vysádzali domáce aj cudzokrajné dreviny, z nich medzi najzaujímavejšie patria sekvojovce mamutie a céder. Prehliadka Botanickej záhrady trvá cca 20-40 min.

Otváracie hodiny:
Od 1. mája do 15. septembra
Utorok - Sobota: do 8:00 do 20:00
Pondelok, Nedeľa: Zatvorené
Od 16. septembra do 30. apríla:
Pondelok - Piatok: do 8:00 d 18:00
Sobota, Nedeľa: Zatvorené

Vstupné:
zadarmo

Kontakt:
Botanická záhrada Banská Štiavnica
Akademická 349/24, 969 01 Banská Štiavnica
web: tuzvo.sk

Botanická záhrada Bratislava

Botanická záhrada v Bratislave

Zdroj: Pixabay.com/ilustračná fotografia

Botanickú záhradu v Bratislave založili v roku 1942, vybudoval ju prednosta botanického ústavu František Nábělek. Záhradu postavili na pozemku okolo vilky Lafranconi. Botanická záhrada je rozdelená na dve časti, vonkajšiu a skleníkovú.

Otváracie hodiny:
Od 1. apríla do 31. októbra:
Každý deň od 9:00 do 18:00
Posledný vstup o 17:30

Vstupné:
Dospelí 3,00 €
Deti, žiaci, dôchodcovia: 1,50 €
Deti do 6 rokov a ZŤP so sprievodom: zadarmo

Kontakt:
Botanická záhrada UK
Botanická 3, 841 04 Bratislava
Tel: (02) 654 21 311, (02) 654 25 440
Fax: (02) 654 21 311
e-mail: jaroslav.bella@rec.uniba.sk
web: uniba.sk

Lesnícke arborétum Kysihýbel pri Banskej Štiavnici

Lesnícke arborétum Kysihýbel pri Banskej Štiavnici

Foto: Dzeny / ilustračná fotografia

Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici bolo založené na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných drevín. Založili ho v r. 1900-1913, bezprostredne po vzniku Ústrednej lesníckej výskumnej stanice (1898).

Otváracie hodiny:
júl - august: Streda - Nedeľa: 8:00 - 15:00 (Možnosť návštevy najmä väčších organizovaných skupín po telefonickom dohovore s vedúcim arboréta)
Mimo obdobia letných prázdnin je Lesnícke arborétum Kysihýbel zatvorené.
Vstup do arboréta je možný len so sprievodcom po dohode s poverenými pracovníkmi Národného lesníckeho centra. Záujem o návštevu treba ohlásiť minimálne 3 dni vopred.

Vstupné:
Dospelí: 2,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia: 1,00 €

Kontakt:
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Odbor pestovania a produkcie lesa
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Telefón: +421 045 531 41 36, +421 911 938 235, +421 905 602 874
e-mail: slavik@nlcsk.org
web: nlcsk.sk

Arborétum Mlyňany

TASR

Zdroj: TASR

Otváracie hodiny:

Od 26.10. do 31.3.
Pondelok - piatok: 8:00 - 17:00 Sobota, nedeľa, sviatok: 8:00 - 17:00
Od 1.4 do 25.10.
Pondelok - piatok: 7:00 - 18:00
Sobota, nedeľa, sviatok: 8:00 - 18:00

Vstupné:

Deti do 6 rokov: zadarmo
Deti základných škôl: 1,50 €
Organizované zájazdy pre deti ZŠ: 1,00 €
Výučbový program pre ZŠ a centrá voľného času (cena na žiaka): 1,50 €
Študenti, dôchodcovia: 2,50 €
Organizované zájazdy pre študentov stredných a vysokých škôl: 1,50 €
Dospelí: 3,50 €
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s deťmi do 6 rokov): 6,50 €
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s dieťaťom od 6 do 15 rokov): 7,50 €
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s dvoma a viac deťmi od 6 do 15 rokov): 8,50 €

Parkovanie:
osobný automobil zdarma
autobus: 4,00 €

Viac informácií o poskytovaných prehliadkach.

V Arboréte Mlyňany nie je možné platiť kartou. Arborétum neakceptuje kultúrne poukazy.

Kontakt:
ARBORÉTUM MLYŇANY SAV
Vieska nad Žitavou, č. 178, 951 52 pošta Slepčany
Telefón: 037/633 42 11
Web: arboretum.sav.sk

Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Botanická záhrada v Košiciach

Foto: Kamila

Botanická záhrada UPJŠ vznikla v roku 1950, pri zriadení sa rozkladala na 36 hektároch a mala 2 400 m2 vykurovaných zasklených objektov. Od roku 1959 je súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a jej momentálne rozloha je 30 hektárov. Každý rok navštívi botanickú záhradu asi 50 tisíc ľudí.

Otváracie hodiny:
skleníky:
09.00 - 15.00 hod. | celoročne
vonkajší areál:
09.00 - 15.00 hod. | 1. 10. - 30. 4
09.00 - 18.00 hod. | 1. 5. - 30. 9.

Vstupné:
Vstupné dospelí 3 €
Vstupné deti, žiaci, dôchodcovia, ZŤP: 2,00 €
deti do 6 rokov: zadarmo
Podrobný cenník vstupného, zliav a prenájmov nájdete na upjs.sk

Kontakt:
Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mánesova 23, 043 52 Košice, Slovenská republika
Telefón: : +421 55 234 1676 (sekretariát), +421 55 234 1667 (vrátnica)
e-mail: botgard@upjs.sk
Tel./fax: 633 73 53
web: upjs.sk

Botanická záhrada Nitra

Botanická záhrada je pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Bola založená 1. 1. 1982. V jej zbierkach sa nachádzajú tropické, subtropické druhy rastlín, ale aj domáca flóra a flóra mierneho pásma. Súčasťou botanickej záhrady je aj univerzitné Vivárium, v ktorom chovajú hady, gekony, korytnačky, žaby a iné živočíchy.

Otváracie hodiny:

Okrasné skleníky
Pondelok - Piatok 8:30h- 15:00h

Park
V zimnom období (1.10. do 31.3.) Pondelok - Piatok od 8:00 do 15:00
V letnom období (1.4. do 30.9.)  Pondelok - Piatok od 8:00 do 18:00, Sobota - Nedeľa 10:00 do 18:00

Vivárium
Pondelok 8:30 - 15:00
Utorok 8:30 - 15:00
Streda 8:30 - 18:00
Štvrtok 8:30 - 15:00
Piatok 8:30 - 15:00
Nedeľa 10:00 - 12:00 (komentované kŕmenie)

Vstupné:
vivárium - dospelý 2 €, dieťa/dôchodca/ZŤP 1 €

Kontakt:
Botanická záhrada - UV SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
Tel.: + 421 (37) 641 4737
Fax: + 421 (37) 741 2626
e-mail: botzah@uniag.sk
Kontakt - botanická záhrada - Ing. Margita Záhorská (Tel. +421 37 641 4743, e-mail: margita.zahorska@gmail.com)
Kontakt - vivárium - Ing. Róbert Kirchner (Tel: +421 37 641 4791, e-mail: robert.kirchner@uniag.sk
web: bz.uniag.sk

Arborétum Liptovský Hrádok

Arborétum v Liptovskom  Hrádku

Foto: Dzeny / ilustračná fotografia

 

Snahy o založenie arboréta siahajú až do roku 1796 a súvisa so založením lesníckeho školstva v Liptovskom Hrádku. Už vtedy začali budovať anglický park s 200 lipami. Po zániku prvej lesníckej školy park schátral. Súčasný botanický park bol založený v roku 1886 – 1888 a jeho pôvodná výmera bola 27,17 ha. Začiatkom 20. storočia pribudlo v parku jazierko zásobované riečkou Belá. Momentálne sa v arboréte nachádza okolo 740 taxónov drevín ( 155 ihličnatých a 588 listnatých).

 

Otváracie hodiny:

Arborétum je voľne prístupné verejnosti (otvorené 24 hodín denne).    

Vstupné: zadarmo

Kontakt:

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska
Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok
Tel: 00421 44 5222 147
e-mail: slslhr@slslhr.sk
web: slslhr.sk

Botanická záhrada - Expozícia Tatranskej prírody - Tatranská Lomnica

Botanická záhrada - Expozícia Tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici

Zdroj: Pixabay

V Expozícii tatranskej prírody sa nachádza aj malá geologická plocha a pamätné miesto venované tým, ktorí presadzovali a uskutočnili myšlienku Tatranského národného parku, významným botanikom a zoológom. Nachádza sa na severovýchodnom okraji Tatranskej Lomnice pri Hoteli Titris. Rozprestiera sa na ploche 3,2 hektára v nadmorskej výške 850 m.

Otváracie hodiny:
3.5. - 31.8. -  9:00 - 17:00
1.9. - 15.9. - 9:00 - 15:00
otvorené denne

Vstupné: 
Základné vstupné - dospelí: 2,50 €
Zíkladné vstupné - deti + žiaci, študenti – držitelia štud. preukazov (ISIC a i.): 1,50 €
rodinné vstupné (2 dospelí a 2 deti do 14 r.): 7,00 €
zľavnené vstupné (seniori nad 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP ): 1,50 €
zľavnené vstupné (školské skupiny nad 15 detí): 1,00 €
deti do 6 rokov, akreditovaní sprievodcovia cestovného ruchu so skupinou, 1 učiteľ ako sprievod školskej skupiny nad 15 detí: zadarmo

Kontakt: 
Tatranská Lomnica - pri Hoteli Titris
059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica
Tel. 
052/478 03 11
web: lesytanap.sk

Botanický park Lednické Rovne

Botanický park Lednické Rovne

Foto: Dzeny / ilustračná fotografia

Park v obci neďaleko Púchova založil vtedajší majiteľ lednického panstva gróf Aspremont. Park vytvoril spoločne so svojim osobným lekárom Antonom Rochelom, ktorý bol aj botanikom . Park vybudovali podľa anglického vzoru, nechýbali umelé zrúcaniny a sochy. Park s kaštieľom a nádvorím má rozlohu 16,5 ha. V parku sa nachádza krásna šesťramenná chránená lipy, alej gaštanov, platany, magnólie, ale aj japonské javory, rododendrony a mnoho iných nádherných drevín, kríkov a iných rastlín. Po druhej svetovej vojne park upadal, prelom nastal v roku 1997, kedy sa začalo s jeho obnovou.

web: lednickerovne.sk

Park v Turčianskej Štiavničke

Park v Turčianskej Štiavničke

Foto: Pixabay.com / ilustračná fotografia

Park v Turčianskej Štiavničke je obecným anglickým parkom, v ktorom sa nachádza viac ako 400 druhov stromov. Park vznikol na prelome 18. a 19. storočia v okolí Révayovského kaštieľa. Pôvodný park bol obdĺžnikovou záhradou obkolesenou lipami.

V  19. stroročí ju premenili na anglický krajinársky park s rybníkmi, množstvom drevín a živých stien. Na začiatku 20. storočia tu vznikol aj tenisový dvorec, altánok a secesná fontána.

Otváracie hodiny: nonstop

Vstupné: zadarmo

Kontakt: turcianskastiavnicka.sk

Arborétum Borová hora

Arborétum Borová hora

Foto: Pixabay.com

Arborétum Borová hora je súčasťou Technickej univerzity vo Zvolene. Návrh na vybudovanie arboréta podal v roku 1958 Ing. Jozef Pagan. Za začiatok vzniku Arboréta Borová hora sa však oficiálne považuje 30. marec 1965, kedy sa začali realizovať prvé výsadby.
Arborétum poskytuje možnosť navštíviť 3 hlavné zbierky: zbierky drevín, zbierky ruží a zbierky kaktusov a sukulentov.

Otváracie hodiny:
Arborétum je pre verejnosť otvorené od 15. marca do 31, októbra:
Pondelok – piatok: 7:00 – 15:00
Predaj izbových rastlín je počas celého roka, predaj drevín od apríla do októbra v pracovných dňoch.

Vstupné:         
Dospelí: 2,00 €
Žiaci, študenti, dôchodcovia, sprevádzajúca osoba ZŤP : 1,00 €
Deti do 6 rokov a ZŤP: zdarma
Permanentka na sezónu: 10,00 €

Kontakt:
Arborétum Borová hora
Borovianska cesta 2171/66
960 01 Zvolen
Telefón: 421-45-5320814 (16)
e-mail: arboretum@tuzvo.sk
web: abh.tuzvo.sk

Prírodná botanická záhrada - Lomnický štít

Prírodná botanická záhrada - Lomnický štít

Foto: Pixabay.com

Na Lomnickom štíte v nadmorskej výške 2 634 metrov môžete navštíviť najvyššie položenú prírodnú botanickú záhradu na Slovensku. Prostredie poskytuje možnosť obdivovať vyše 100 druhov lišajníkov, 40 druhov machorastov a 1 papraďorast, z kvitnúcich rastlín osídľuje vrcholovú časť 34 druhov.

Otváracie hodiny:
Prevádzková doba lanoviek na Lomnický štít: od 08:30 – 16:10 hod., resp. od 08:30 do 17:10 hod.
Viac informácií o prevádzkovej dobe lanoviek. 

Vstupné:         
Lanovka Skalnaté pleso – Lomnický štít:
Dieťa od 19 €
Junior od 22 €
Dospelý od 26 €
Viac informácií o cenníku lanoviek.

Kontakt:
Infocentrum Tatranská Lomnica
tel.: +421 903 112 200
e-mail: info@vt.sk
Infocentrum Štrbské Pleso
tel.: +421 917 682 260
​e-mail: strbske@vt.sk
web: vt.sk

 

Blogy Naničmama.sk: 

 

Naničmama.sk

Každá z nás sa občas cíti nanič. S nami ten pocit prekonáte!
Zvládnite spolu s nami deti, manžela, domácnosť, varenie, prácu, zdravie, krásu ... Všetko vrámci hesla - Som krásna, múdra, úspešná a už len občas v "depresii" ;). Podeľte sa o svoje zážitky, skúsenosti v blogu, požiadajte o radu v diskusnom príspevku, alebo v právnej poradni, podeľte sa so svoj recept, pridajte obrázok