Botanické záhrady na Slovensku

Botanické záhrady a arboréta na Slovensku

Pred návštevou si overte otváracie hodiny a ceny vstupného, informácie uvedené v tomto článku boli platné 21.7.2017, odvtedy sa mohli zmeniť.

Botanická záhrada Banská Štiavnica

Foto: Dzeny

Botanická záhrada v Banskej Štiavnici sa nachádza v areáli Baníckej akadémie, ktorú v roku 1976 zriadila Mária Terézia. V areáli historickej Baníckej a lesníckej akadémie sa rozprestiera Botanická záhrada. Od prvej polovice 19. storočia v Botanickej záhrade pre potreby lesníckej výučby vysádzali domáce aj cudzokrajné dreviny, z nich medzi najzaujímavejšie patria sekvojovce mamutie a céder. Prehliadka Botanickej záhrady trvá cca 20-40 min.

Otváracie hodiny:
Od 1. mája do 15. septembra
Pondelok - Sobota: do 8:00 d 19:00
Nedeľa: Zatvorené
Od 16. septembra do 30. apríla:
Pondelok - Piatok: do 8:00 d 18:00
Sobota, Nedeľa: Zatvorené

Vstupné:
zadarmo

Kontakt:
Botanická záhrada Banská Štiavnica
Akademická 349/24, 969 01 Banská Štiavnica
web: tuzvo.sk

Botanická záhrada Bratislava

Zdroj: Pixabay.com/ilustračná fotografia

Botanickú záhradu v Bratislave založili v roku 1942, vybudoval ju prednosta botanického ústavu František Nábělek. Záhradu postavili na pozemku okolo vilky Lafranconi. Botanická záhrada je rozdelená na dve časti, vonkajšiu a skleníkovú.

Otváracie hodiny:
Od 1. apríkla do 31. októbra:
Každý deň od 9:00 do 18:00
Posledný vstup o 17:30

Vstupné:
Dospelí 3,00 €
Deti, žiaci, dôchodcovia: 1,50 €
Deti do 6 rokov a ZŤP so sprievodom: zadarmo

Kontakt:
Botanická 3, 841 04 Bratislava
Tel: (02) 654 21 311, (02) 654 25 440
Fax: (02) 654 21 311
e-mail: jaroslav.bella(at)rec.uniba.sk
web: uniba.sk

Lesnícke arborétum Kysihýbel pri Banskej Štiavnici

Foto: Dzeny / ilustračná fotografia

Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici bolo založené na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných drevín. Založili ho v r. 1900-1913, bezprostredne po vzniku Ústrednej lesníckej výskumnej stanice (1898).

Otváracie hodiny:
Streda - Nedeľa: 8:00 - 15:00 (V tomto čase bude v arboréte vždy prítomný pracovník NLC)
Pondelok - Utorok: Vstup do arboréta je možný len so sprievodcom po dohode s poverenými pracovníkmi Národného lesníckeho centra. Záujem o návštevu treba ohlásiť minimálne 3 dni vopred.

Vstupné:
Dospelí: 2,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia: 1,00 €

Kontakt:
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Odbor pestovania a produkcie lesa
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Telefón: +421 045 531 41 36, +421 911 938 235, +421 905 602 874
e-mail: slavik@nlcsk.org
web: nlcsk.sk

Arborétum Mlyňany

TASR

Zdroj: TASR

Otváracie hodiny:

Od 26.10. do 31.3.
Pondelok - piatok: 8:00 - 17:00 Sobota, nedeľa, sviatok: 8:00 - 17:00
Od 1.4 do 25.10.
Pondelok - piatok: 7:00 - 18:00
Sobota, nedeľa, sviatok: 8:00 - 18:00

Vstupné:

Deti do 6 rokov: zadarmo
Deti základných škôl: 1,50 €
Organizované zájazdy pre deti ZŠ: 1,00 €
Výučbový program pre ZŠ a centrá voľného času (cena na žiaka): 1,50 €
Študenti, dôchodcovia: 2,50 €
Organizované zájazdy pre študentov stredných a vysokých škôl: 1,50 €
Dospelí: 3,50 €
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s deťmi do 6 rokov): 6,50 €
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s dieťaťom od 6 do 15 rokov): 7,50 €
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s dvoma a viac deťmi od 6 do 15 rokov): 8,50 €

Kontakt:

ARBORÉTUM MLYŇANY SAV
Vieska nad Žitavou, č.178, 951 52 pošta Slepčany
Telefón: 037/633 42 11, 037/633 45 71
Fax: 037/642 69 31
E-mail: arboretum.mlynany@savba.sk Web: arboretum.sav.sk

Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Foto: Kamila

Botanická záhrada UPJŠ vznikla v roku 1950, pri zriadení sa rozkladala na 36 hektáro a mala 2400 m2 vykurovaných zasklených objektov. Od roku 1959 je súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a jej momentálne rozloha je 30 hektárov. Každý rok navštívi botanickú záhradu asi 50 tisíc ľudí.

Otváracie hodiny:
skleníky:
09.00 - 15.00 hod. | celoročne
vonkajší areál:
09.00 - 15.00 hod. | 1. 10. - 30. 4
09.00 - 18.00 hod. | 1. 5. - 30. 9.

Vstupné:
Vstupné dospelí 3 €
Vstupné deti, žiaci, dôchodcovia, ZŤP: 2,00 €
deti do 6 rokov: zadarmo
Podrobný cenník vstupného, zliav a prenájmov nájdete na upjs.sk

Kontakt:
Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mánesova 23, 043 52 Košice, Slovenská republika
Telefón: : +421 55 234 1676 (sekretariát), +421 55 234 1667 (vrátnica) e-mail: botgard@upjs.sk
web: upjs.sk

Botanická záhrada Nitra

Botanická záhrada je pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Bola založená 1. 1. 1982. V jej zbierkach sa nachádzajú tropické, subtropické druhy rastlín, ale aj domáca flóra a flóra mierneho pásma.  Súčasťou botanickej záhrady aj univerzitné Vivárium, v ktorom chovajú hady, gekony, korytnačky, žaby a iné živočíchy.

Otváracie hodiny:
Okrasné skleníky:
V pracovnej dobe 8:30h- 15:00h

Park
V zimnom období (1.10. do 30.4.) v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00
V letnom období (1.5. do 31.9.)   v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, počas víkendov od 10:00 do 18:00
Vivárium
Pondelok 8:30 - 15:30
Utorok 8:30 - 15:30
Streda 8:30 - 18:00
Štvrtok 8:30 - 15:30
Piatok 8:30 - 15:30
Nedeľa 14:00 - 16:00

Vstupné:
Platené je len vivárium - 1 € / neoverené info

Kontakt:

Botanická záhrada - UV SPU

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

Tel.: + 421 (37) 641 4737

Fax: + 421 (37) 741 2626

e-mail: botzah@uniag.sk

web: bz.uniag.sk

 

Arborétum Liptovský Hrádok

Foto: Dzeny / ilustračná fotografia

 

Snahy o založenie arboréta siahajú až do roku 1796 a súvisa so založením lesníckeho školstva v Liptovskom Hrádku. Už vtedy začali budovať anglický park s 200 lipami. Po zániku prvej lesníckej školy park schátral. Súčasný botanický park bol založený v roku 1886 – 1888 a jeho pôvodná výmera bola 27,17 ha. Začiatkom 20. storočia pribudlo v parku jazierko zásobované riečkou Belá. Momentálne sa v arboréte nachádza okolo 740 taxónov drevín ( 155 ihličnatých a 588 listnatých).

 

Otváracie hodiny:

24 hodní denne, ale ako uvádzajú na viacerých stránkach, v noci toho veľa neuvidíte:)

Vstupné: zadarmo

Kontakt:

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska
Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok
Tel: 00421 44 5222 147
e-mail: slslhr@slslhr.sk
web: slslhr.sk

Botanická záhrada - Expozícia Tatranskej prírody - Tatranská Lomnica

Zdroj: Pixabay

V Expozícii tatranskej prírody sa nachádza aj malá geologická plocha a pamätné miesto venované tým, ktorí presadzovali a uskutočnili myšlienku Tatranského národného parku, významným botanikom a zoológom. Nachádza sa na severovýchodnom okraji Tatranskej Lomnice pri Hoteli Titris. Rozprestiera sa na ploche 3,2 hektára v nadmorskej výške 850 m.

Otváracie hodiny:
6.5. – 31.5.:  9:00 – 15:00
1.6. – 31.8.:  9:00 – 17:00
1.9. – 15.9.: 9:00 – 15:00

Vstupné: 
od 6.5. do 17.9.2017
Základné vstupné: 2,00 €
Žiaci a študenti – držitelia študentských preukazov (ISIC a i.), seniori nad 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP: 1,50 €
Deti do 6 rokov, akreditovaní sprievodcovia cestovného ruchu so skupinou, 1 učiteľ ako sprievod školskej skupiny nad 15 detí: zadarmo

Kontakt: 
Tatranská Lomnica - pri Hoteli Titris.
web: lesytanap.sk

Botanický park Lednické Rovne

Foto: Dzeny / ilustračná fotografia

Park v obci neďaleko Púchova založil vtedajší majiteľ lednického panstva gróf Aspremont. Park vytvoril spoločne so svojim osobným lekárom Antonom Rochelom, ktorý bol aj botanikom . Park vybudovali podľa anglického vzoru, nechýbali umelé zrúcaniny a sochy. V súčasnej dobe kaštieľ spolu s nádvorím vlastní Rona a.s. a park s rozlohou 16,5 ha obec Lednické Rovne. V parku sa nachádza krásna šesťramenná chránená lipy, alej gaštanov, platny, magnĺie, ale aj japonské javory, rododendrony a mnoho iných nádherných drevín, kríkov a iných rastlín. Po druhej svetovej vojne park upadal, prelom nastal v roku 1997, kedy sa začalo s jeho obnovou.

web: lednickerovne.sk

Park v Turčianskej Štiavničke

Foto: Pixabay.com / ilustračná fotografia

Park v Turčianskej Štiavničke je obecným anglickým parkom, v ktorom sa nachádza viac ako 400 druhov stromov. Park vznikol na prelome 18. a 19. storočia v okolí Révayovského kaštieľa. Pôvodný park bol obdĺžnikovou záhradou obkolesenou lipami.

V  19. stroročí ju premenili na anglický krajinársky park s rybníkmi, množstvom drevín a živých stien. Na začiatku 20. storočia tu vznikol aj tenisový dvorec, altánok a secesná fontána.

Aj keď kaštieľ aj park trpia nedostatkom financií a starostlivosti, obci sa darí udržiavať aspoň park.

Otváracie hodiny: non stop

Vstupné: zadarmo

Kontakt: turcianskastiavnicka.sk

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.