M. Scott Peck - Nevyšľapanou cestou

Kniha uznávaného amerického psychoterapeuta je hlbokým zamyslením nad tradičnými hodnotami a kvalitami ľudského života. Kniha o disciplíne, láske, viere a milosti na dlhej a ťažkej ceste k duchovnému rastu. Autor vychádza z vlastnej psychoterapeutickej praxe a svoje myšlienky spája s radom ilustratívnych príbehov.

Kniha je rozdelená na štyri základné časti.

SlnkoSlnkoSlnkoKázeň

Když se postavíme čelem k problému a začneme jej řešit, není to nikdy bezbolestné; právě proto je život těžký. Problémy různé povahy v nás vyvolávají různé emoce: zklamání, žal, smutek, osamělost, provinilost, lítost, hněv, strach, úzkost, zoufalství. To jsou nepříjemné pocity, často velmi nepříjemné, a srovnatelné s fyzickou bolestí, někdy dokonce s tou nejhorší možnou.

Je to však právě tento proces střetávání s problémy a jejich řešení, jenž dává životu smysl. Jsou ostřím nože, které odděluje úspěch od neúspěchu. Mobilizují naši odvahu a moudrost; dokonce lze říci, že naši moudrost a odvahu vytvářejí. Učíme se díky bolesti, jenž provází naše setkání s problémy a jejich řešení. Právě proto nemají moudří lidé z problémů hrůzu, ale naopak je vítají - dokonce i s bolestí, která je provází.

Věčšina z nás tak moudrá není. Skoro všichni se této bolesti více či méně obáváme a snažíme se proto problémům vyhnout. Odkládáme jej ze dne na den v naději, že zmizí. Nevšímáme si jich, zapomínáme na ně a předstíráme, že neexistují. Pokoušíme se je obcházet, místo abychom se k nim postavili čelem. Pokoušíme se jim utéci, místo abychom je protrpěli.

Základním souborem nástrojů potřebným ke zvládnutí problému v živote je kázeň. Bez kázne nemůžeme vyřešit nic. S trochou kázne můžeme vyřešit jen některé problémy. S naprostou kázní můžeme zvládnou všechny.

Ako základné nástroje na rozvoj sebadisciplíny (po česky kázně) autor uvádza: odklad uspokojenia, správny rodičovský vzor a rodičovská láska, trpezlivosť (dožičiť si dostatok času na riešenie množstva intelektuálnych, sociálnych a duchovných problémov života - nič naozaj dôležité nedosiahneme/nenaučíme sa za tri dni), zodpovednosť, oddanosť realite a pravde, priebežné aktualizácie svojich "máp", hľadanie rovnováhy a nebáť sa slobody (vlastnej i druhých ľudí).

(Každému nástroju je venovná minimálne jedna kapitola tejto časti.)

SlnkoSlnkoSlnkoLáska

Prostředkem duchovního rozvoje člověka, jak už bylo řečeno, je kázeň. Jsem přesvědčen, že zdrojem kázně, co jí poskytuje motivaci a energii, je láska. Plně si uvědomuji, že pokouším-li se analyzovat lásku, zahrávám si s něčím tajemným. Je to pokus prozkoumat neprozkoumatelné a poznat nepoznatelné. Láska je cosi příliš rozlehlého a hlubokého na to, abychom to dokázali skutečně pochopit, změřit, nebo vymezit slovy. Nepsal bych to, kdybych si myslel, že můj pokus nemá cenu; pristupuji však k němu s vědomím, že jakkoli se zdaří, zůstane v jistém smyslu nedokonalým.

Definuji lásku takto: je to vůle rozšířit své "já" ve prospěch duchovního růstu, ať už vlastního, nebo cizího.

Za druhé si lze povšimnout, že láska má pozoruhodnou tendenci ke kruhovému vývoji, neboť rozšíření vlastního "já" je procesem evolučním. Když úspěšně posuneme své hranice o kus dále, dospějeme k vyššímu stupni bytí. Proto každý čin motivovaný láskou rozvíjí milujícího i tehdy, když jeho cílem je rozvoj někoho jiného.

Za třetí: tato "univerzální" definice lásky zahrňuje kromě lásky k druhým i sebelásku. Vy i já jsme lidé, a proto milovat lidi znamená milovat i sebe, nejen druhé. Dokonce je známo, že nejsme schopni milovat jiného, dokud nemilujeme sebe, právě tak, jako nejsme schopni naučit své děti sebekázni, pokud ji sami nemáme.

Za štvrté: k tomu, abych posunul hranice svého "já", je potřeba úsilí. Hranice sebe sama mohu posunout jen tehdy, když je přerostu, a to vyžaduje snahu. Když někoho milujeme, stává se naše láska reálnou a zjevnou jen díky vynaložené námaze - díky tomu, že pro někoho (nebo pro sebe) uděláme krok navíc nebo ujdeme celý kilometr. Láska vždy stojí úsilí; bez námahy se k ní dospět nedá.

Konečne použitím slove "vůle" jsem se pokusil překlenout rozdíl medzi úmyslem a skutkem. Úmysl totiž není vždy převeden v čin. Vůle je úmysl takové intenzity, že se opravdu uskuteční. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je stejný jako mezi tím, řekneme-li "dnes bych si šel zaplavat" nebo "dnes půjdu plavat."

V naší kultuře každý aspoň do jisté míry chce být člověkem milujícím, ale mnozí ve skutečnosti nejsou. Můj závěr je proto následující: úmysl milovat ještě sám o sobě láskou není. Rozhodují skutky. Láska je projevem vůle; zahrňuje úmysl i čin. Ke slovu vůle patří i možnost volby. Milovat nemusíme; záleží na tom, jak se rozhodneme. Pokud nemilujeme, je to proto, že jsme se tak rozhodli - jakkoli se třeba sami považujeme za milující bytosti s těmi nejlepšími úmysly. A naopak, když skutečne vyvineme úsilí směrující k duchovnímu růstu, je to také výsledkem naší volby. Prostě jsme se rozhodli milovat.

V ďalších kapitolách druhej časti autor rozoberá zamilovanosť, mýtus romantickej lásky, závislosť (ako spôsob pokrivenej "lásky"), sebaobetovanie, riziko straty a riziko nezávislosti, záväzku a konfrontácie. Píše tiež o tom, že naozajstná láska je ukáznená a patrí k nej samostatnosť.

SlnkoSlnkoSlnkoDuchovný rast a viera

Pokud roste naše sebekázeň, láska a životní zkušenost, prohlubuje se současně i naše chápání světa a vlastního místa v něm. Naopak u lidí, jejichž růst se zastavil, i toto porozumění stagnuje. Proto jsou mezi lidmi tak obrovské rozdíly v šíři a hloubce vnímaní toho, jaký má vlastne život smysl.

Toto chápaní smyslu života je naším náboženstvím. Každý má nějakou představu o světe, světonázor, ať je jakkoli omezený, nepřesný a přimitivní; každý má své náboženství. Tato skutečnost není všeobecně známa, ale její význam je nesmírný.

Jsem přesvědčen, že děláme chybu, když se pokoušíme definovat náboženství příliš úzce. Obvykle se domníváme, že k náboženství patří víra v Boha, nějaké rituální praktiky nebo příslušnost ke společnosti veřících (cirkvi). O někom, kdo nechodí do kostela ani nevěří na vyšší moc, říkáme: "Není nábožensky založený." Máme sklon vidět náboženství jako něco monolitního a uniformního, což je představa velice zjednodušená; pak bývame zaskočení tím, jak odlišní lidé se svorně nazývají křesťany nebo židy, a překvapí nás, že ateista může mít vyvinutější smysl pro křesťanskou morálku než katolík, který chodí pravidelně na mši.

Autor píše aj o náboženstve vedcov a ich tunelovom videní. Ďalej na príkladoch zo svojej praxe ukazuje, ako je viera u jedného prekážkou jeho duchovného rastu, u druhého je však tou prekážkou zase neprítomnosť viery a až popieranie všetkého "medzi nebom a zemou".

SlnkoSlnkoSlnkoMilosť

Pod pojmem milost je celá škála jevů, které se zhodují v následujících znacích:

a) Jejich smyslem je ochrana, podpora a povzbuzení lidského života a duchovního růstu.

b) Podle současného chápání přírodních zákonů je mechanizmus jejich činnosti buď nedokonale známý (například u snů nebo u fyzické imunity), anebo zcela nejasný (jako v případé paranormálních jevů).

c) Objevují se často a pravidelně; v lidském světě jsou v podstatě všudypřítomné.

d) I když jsou potencionálně ovlivnitelné naším vědomím, jejich původ je mimo naši vůli, mimo procesy uvědomelého rozhodování.

Okrem milosti a o spôsoboch, ako ju odmietame či prijímame, je v tejto časti reč aj o nevedomí, serendipite, entropii, zle, povahe moci a tiež o prvotnom hriechu, ktorý autor definoval ako lenivosť a strach zo zmeny.

SlnkoSlnkoSlnko

A ešte jeden úryvok:

Jako psychoterapeuti víme, že k nám sice pacienti přicházejí s touhou po té či oné změně, ale ve skutečnosti se změny děsí - děsí se dřiny, kterou představuje. Právě proto valná věčšina z těch, kteří do psychoterapeutického procesu vstoupí, snad devět z deseti, zanechá terapie dřív, než je dovršena. Většinou odcházejí (utíkají) už po prvních sezeních. Typicky k tomu dochází tehdy, jestliže pacient zjistí, že jeho manželství je v strašlivém nepořádku a má na něj destruktivní vlyv, takže k záchraně jeho duševního zdraví se bude muset rozvést, nebo vztah od základu přebudovat, což je proces velmi obtížný a strastiplný.

Ve skutečnosti to tito pacienti mnohdy tuší už předtím, než vůbec vyhledají psychoterapii, a prvních pár sezení jim pouze potvrdí, co už vlastně vědeli a čeho se obávali. V každém případě je přemůže strach ze zdánlivě nepředstavitelných obtíží, které by jim přinesl osamocený život nebo naopak dlouhé měsíce a roky snahy o společné vybudování radikálně vylepšeného vztahu. Proto odcházejí a dávají tak přednost žalostnému status quo před obrovským úsilím, jehož by bylo potřeba, aby každý z nich našel cestu ven ze své pasti.

Kniha sa nedá čítať na dúšok, v každom riadku totiž čitateľ nachádza dôvody na zastavenie sa, premýšľanie a hľadanie súvislostí vo vlastnom živote.

Veľmi podnetné, veľmi krásne čítanie, odporúčam všetkým SlnkoSlnko (sun).

Komentáre

Dakujem, uz je v e-booku ÁnoÚsmev

Rado sa stalo, Buba - táto knižka rozhodne stojí za prečítanie Áno

vďaka za tip Mrkám kuknem kde ju majú ...

apropo chýbala si tu MrkámObjímam

Dá sa bežne kúpiť, aj s voľnými pokračovaniami - na tie sa ešte len chystám ÚsmevÚsmevÚsmev
A som stále tu MrkámPohoda

rada ta tu vidím Anka.. Úsmev

Posledne dni som uvazovala, kde si geo. Chybali mi tvoje prispevky.
Dakujem
SlnkoKvietok

Som rada,že si sa ukázala

Ale ja som vážne stále tu ÚsmevÚsmevÚsmev

jeeej scott peck bol dlho moj oblubenec. citala som od neho nevyslapanou cestou, dale nevyslapanou cestou, nevyslapana cesta nekonci, lide lzi, odmitnuti duse :-). vsetko to mam v e-bookoch keby niekto chcel :-). este ma aj beletriu: nebo a krasnu detsku knihu: o pratelskej snehovej vlocke (pre deti, najma dievcata tak okolo sedem rokov). scott peck a bert hellinger su skvele inspiracie k duchovnemu rastu. KvietokKvietokKvietok peck je taky velmi prakticky do zivota. ked to clovek zvladne, moze sa ocitnut na zaciatku spiritualnej cesty. aspon u mna to tak bolo.

Veľmi praktický - presne Áno
A súčasne je to krásne napísané ÚsmevÚsmevÚsmev

Ponukas knihy, o ktore mam velky zaujem , neviem , ako by sme sa skontaktovali. Rada by som aj e-verziu, a ak mas niektoru len v paieri, tak by som aj tu (kopia?).Hellingera som necitala, ale viem , ze ho Peck vo svojich knihach spomina. Vdaka za ponuku a ochotu. Váľam sa od smiechu po podlahe naopis , mi prosim , ako by si mi mohla pomoct. Zatial Ti dakujem a cakam na odpoved - nechodim na ziadne blogy a myslim , ze neviem , ako to tu funguje, len dufam , ze si to precitas a zareagujes. Si zlata. Pekny den, M.

zaujimave citanie. verim, ze je treba cas a volu na stravenie precitaneho.
okrem ineho ma zaujal ten posledny uryvok o postoji ludi k rieseniu problemov. tiez sa stretavam casto s tym, ze ludia sa nechcu pozriet realne na problem, ktory maju, radsej zahmlievaju, zotrvavaju v nom, alebo utekaju. a taketo postoje od rodicov casto preberaju aj deti. vidim vela prikladov u nas v polepsovni.
myslim, ze zakladom riesenia problemu je pozriet sa nan, pomenovat ho a mat volu ho riesit. inac to nejde.
Eva Slnko

Presne, Evka - bez toho, aby si človek priznal problém (a nezvaľoval dokola vinu na druhých, na okolnosti, na výchovu, na osud....), sa nikam nepohne.

A hlavne - ako často v knihe zdôrazňuje aj autor - je často potom treba dlho a trpezlivo riešiť.
Zázračné prútiky totiž v našej realite neexistujú a ani "instantné" riešenia nefungujú.

Mna zaujal uryvok od Georginy z z tejto knihy a trochu som googlila. Nasla som ju iba v cestina. Nevie nahodou niekto, ci je vydana aj v slovenskom jazyku?

Táto kniha zatiaľ v slovenskom preklade nevyšla.

ahojte dievata. Potesilo ma, ze niektora z vas ma kihy a eknihy od Scota Pecka, rada by som sa k nim dostala. Mam ho velmi rada a spominane knihy uz neviem zohnat .Keby ste mi mohli poskytnut (predaj, kopia...) budem velmi happy, tie, co som citala ma posunuli o kusok vyssie. Slnko

Sezónne recepty

 

Naničmama.sk

Každá z nás sa občas cíti nanič. S nami ten pocit prekonáte!
Zvládnite spolu s nami deti, manžela, domácnosť, varenie, prácu, zdravie, krásu ... Všetko vrámci hesla - Som krásna, múdra, úspešná a už len občas v "depresii" ;). Podeľte sa o svoje zážitky, skúsenosti v blogu, požiadajte o radu v diskusnom príspevku, alebo v právnej poradni, podeľte sa so svoj recept, pridajte obrázok