Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň,

som študentkou 3. ročníka na VŠ a chcela by som sa poradiť, ako by som mala postupovať pri žiadaní výživného na plnoleté dieťa. Moja matka je invalidná dôchodkyňa, ktorá poberá príspevok vo výške 115 eur a otec je na SR dobrovoľne nezamestnaný, je dlhodobo v zahraničí, kde však momentálne poberá sociálne dávky cca 800 eur mesačne. Po odrátaní výdavkov, súvisiacich so živobytím mu ostane cca 500 eur, z ktorých posiela aj matke na SR. Vysokú školu mi teda nemajú z čoho platiť.

Za odbornú radu vopred ďakujem.

S pozdravom Zuzana.

Komentáre

Dobrý deň,
Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
Pokiaľ Vám Váš otec nechce dobrovoľne prispievať na výživu a nie ste schopná sama sa živiť, máte možnosť obrátiť sa na súd a žiadať, aby súd určil výživné. Výšku výživného je potrebné určiť s prihliadnutím na Vaše náklady na život a otcov príjem a jeho náklady na život. Aj keby otec nepracoval, aj v tomto prípade by musel uhrádzať výživné. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov.
V zmysle § 63 Zákona o rodine Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh. To znamená, že je nutný návrh na súd, ak Vám nechce prispievať bez súdneho konania. V návrhu musíte uviesť účastníkov konania (meno, priezvisko, bydlisko, občianstvo, prípadne aj dátum narodenia), preukázať výšku výdavkov (bývanie, strava, oblečenie, lekár, hobby a iné). Dôležité je aj správne formulovanie petitu návrhu. Ak žijete s matkou, priložte aj potvrdenie o poberaní príspevku. Pri skoncipovaní žaloby Vám odporúčam kontaktovať advokáta vo svojom okolí, ktorý Vám poradí a usmerní Vás, ako presne sformulovať návrh na určenie výživného a ako postupovať v konaní pred súdom. Na súde sa vo veciach určovania výživného môžete zastupovať aj sama, prípadne Vás môže zastupovať advokát. Pokiaľ nemáte dostatok finančných prostriedkov na zastupovanie advokátom, môžete požiadať Centrum právnej pomoci o pridelenie advokáta zdarma.

JUDr. Milan Ficek, Bratislava, advokátska kancelária

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.