Manipulátor – ako ho spoznať a odzbrojiť

Už zas vás partner obviňuje z toho, že v dome nie je upratané, a porovnáva vás s manželkami svojich kamarátov, ktoré údajne nemajú na podlahe ani smietku? Je šéf ironický, posmieva sa vám a kolegovia vám, naopak, neustále lichotia?

Veľmi pravdepodobne je načase uvedomiť si, že všetci títo ľudia vami manipulujú a mali by ste sa proti tomu brániť. V nasledujúcom článku vám poradíme ako.

Čo je manipulácia

Manipulácia je (vedomé alebo nevedomé) nekalé, nečestné konanie, ktoré poškodzuje druhého a poskytuje určité výhody manipulátorovi. Manipulácia má schopnosť ovplyvňovať myšlienky, emócie, telesné fungovanie a hlavne správanie manipulovaného tak, aby zodpovedalo potrebám manipulátora. Manipulácia teda evokuje zdanie kontroly nad vzťahom, nad správaním druhého.

Niektoré texty, ktoré sa venujú manipulácii, tvrdia, že ide o zaobchádzanie s druhými ako s vecami. Manipulujúci človek totiž nevníma alebo nechce vnímať a rešpektovať želania, túžby, zámery a osobnosť druhého človeka.

Najčastejšie formy manipulácie

1. Lichotenie

Ak vám niekto lichotí a vzápätí vás o niečo žiada, môžete si byť takmer istí, že jeho komplimenty nie sú úprimné. Lichôtku spoznáte okrem iného podľa toho, že je prehnaná a všeobecná.

2. Výčitky, obviňovanie a zvaľovanie zodpovednosti

Vo chvíli, keď je človek obviňovaný a niečo sa mu vytýka, má pocit, že zlyhal, a ani mu nenapadne rozmýšľať o tom, že ním vlastne manipulujú.

3. Vytváranie závislosti a „pseudoaltruizmus“

Ak nám druhý človek vraví, že je od nás závislý, v podstate nás k sebe pripútava. Hoci nám môže prejavovať vďaku, v skutočnosti od nás skôr či neskôr začne niečo žiadať, a ak to nesplníme, zahrnie nás výčitkami a obviňovaním.

4. Technika nedobrovoľného výberu

Už keď vyslovíme napríklad vetu „Dáš si čaj alebo kávu?“, tlačíme tým človeka, ktorého sa pýtame, do nevýhodnej pozície, pretože ho nútime rozhodnúť sa medzi dvoma alternatívami. Správna otázka by bola: „Čo si dáš na pitie?“

5. Technika neverbálnych prejavov

Túto techniku často využívajú deti, napríklad keď sa rozplačú, aby dosiahli, čo chcú. Využívajú ju však aj dospelí, napríklad keď mlčia namiesto toho, aby jasne povedali, čo ich na druhom človeku rozčúlilo.

K ďalším formám manipulácie patrí napríklad porovnávanie s inými, poučovanie, moralizovanie, zastrašovanie a vyhrážanie, irónia a dešpekt...

Ako vyzerá manipulátor

Najčastejšie ostatnými manipulujú ľudia, ktorí si neveria, a predovšetkým tí, čo neveria, že majú pre druhého dostatočnú hodnotu na to, aby si mohli dovoliť riskovať vzťah založený na dôvere. Títo ľudia majú často strach z vlastného zlyhania alebo z nejakej straty. Mnohí ľudia však manipulujú aj z neznalosti, pretože jednoducho nepoznajú efektívnejší spôsob konania.

Ako sa brániť manipulácii

Ak chceme manipuláciu odhaliť, musíme sa v prvom rade sústrediť na odhalenie manipulatívnych techník.

Používanie týchto techník môže často ľahko prezradiť mimika manipulátora, jeho gestá alebo hlas, a takisto náš vlastný pocit neslobody alebo nepohody počas samotného aktu manipulácie. Manipulátor má dve zbrane: vzbudzovanie pocitu viny a strachu.

Medzi efektívne nástroje proti manipulácii patrí nečakaná reakcia, kladenie otázok, zastavovací výrok a odmietanie.

1. Nečakaná reakcia znamená zaskočiť manipulátora odpoveďou, ktorú nepredpokladal, a na jeho slová povedať niečo, čo by z vašich úst neočakával ani vo sne.

2. Úlohou kladenia otázok je zapojiť druhého do rozhovoru.

3. Zastavovacím výrokom dáte najavo, že v konverzácii nechcete pokračovať. Môže ísť napríklad o slovné spojenia typu „keď myslíš“, „nemám čo dodať“, „je to uzavretá kapitola“ a podobne.

4. Odmietnutie je možné niekoľkými spôsobmi (čiastočné odmietnutie, návrh alternatívneho riešenia, empatické odmietnutie, obyčajné odmietnutie...).

Došlo vám po prečítaní článku, že vami ľudia vo vašom okolí manipulujú? Pretrhnite to a uvidíte, že váš život bude šťastnejší.

Zostavil som viac techník na odrazenie manipulátora a jeho totálne odzbrojenie. Ak vás táto téma zaujíma viac, môžete si vypočuť môj audioprogram na CD Ako zneškodniť manipulátora.

Aleš Kalina

www.ales-kalina.cz

Jsem člověkem, který rád pomáhá lidem s jejich nepříjemnými myšlenkami. Již v 17 letech se ve mně probudila touha ptát se lidí kolem sebe, jak se mají a proč se necítí dobře. Rád se starám o životy druhých jako o svůj vlastní a jsem přesvědčený, že každý člověk má nárok na skvělý život a naplnění svých tužeb a vizí. 

Prožil jsem ne příliš lahodné dětství, z čehož mi vzniklo mnoho nepříjemných emočních programů, které mi pozdeji mnohokrát komplikovaly život. Když jsem na pokraji zoufalství nad svojí životní cestou objevil Emoční rovnice, jako programy ovládající naše chování a formující vše, co kolem sebe vidíme, bylo mi jasné, proč jsem právě já musel jít údolím stínů.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.