Nie všetky aktívne a energické deti, sú hyperaktívne

Pojmom hyperaktivita sme si dnes laicky zvykli označovať akékoľvek energické živelné správanie dieťaťa. To je dôvod, prečo slovo hyperaktivita stratilo na vážnosti, napriek tomu, že ide o skutočnú diagnózu, ktorú musia určiť odborníci z oblasti psychiatrie, psychológie a neurológie. V podstate je hyperaktivita detí diagnózou našej modernej spoločnosti.

Pri liečbe, resp. pri odbornom zmierňovaní aktivity nie je pomoc poskytnutá len samotným deťom, ale aj ich rodičom, ktorí sa naučia, ako hyperaktívne dieťa zvládať, ako k nemu pristupovať a zistia, ako mu lepšie porozumejú. Pre zaujímavosť spomeňme, že v súčasnosti poznáme mnohé prostriedky, ktoré napomáhajú zmierňovaniu aktivity, od liekov (ktoré by však nemali byť jediným prístupom liečby), cez výživové doplnky, doplnky stravy, vitamíny až po rôzne metódy telesného cvičenia, relaxačné programy či masáže.

Dôležité je uviesť veci na správnu mieru- hyperaktivita nie je ochorenie, ide o mozgovú dysfunkciu, kedy je mozog nastavený na nadmernú aktivitu. Dôvody vzniku hyperaktivity môžu byť rôzne - či už na tom nesú svoj podiel gény, životospráva a stravovacie návyky dieťaťa alebo v niektorých prípadoch aj traumatický zážitok.

Ako spoznať, či je vaše dieťa hyperaktívne?

 • Hyperaktívne dieťa býva často na prvý pohľad považované za nedisciplinované a neposlušné, no vy si uvedomujete, že pravý opak je skutočnosťou - je veľmi bystré, inteligentné, má rozvinutú predstavivosť a fantáziu.
 • Nedokáže sa sústrediť, je nepozorné.
 • Nezapadá do kolektívu, je impulzívne.
 • Ťažko sa prispôsobuje čomukoľvek a kdekoľvek - či už v škole alebo pri voľnočasových aktivitách.
 • Jeho nadmerná aktivita sa časom nestráca, neustupuje, ale ostáva aj v priebehu času na tej istej úrovni, prípadne sa zvyšuje.
  Pokiaľ máte dieťa, ktoré touto poruchou trpí, musíte vedieť ako k nemu pristupovať. Uvedomte si, že ako rodič nenesiete vinu za hyperaktivitu vášho dieťaťa, preto výčitky zo zanedbanej či príliš liberálnej výchovy v tomto prípade nie sú na mieste.

  Povedzme si aspoň pár základných rád, ako k hyperaktívnemu dieťaťu pristupovať.

  • Sprísňovanie režimu nepomáha, situáciu sťažujete sebe i vášmu dieťaťu, navyše si môžete všimnúť, že je vo vašej domácnosti napäté a nervózne prostredie.
  • Pozorujte svoje dieťa – všímajte si, aký je jeho prirodzený režim a tomu prispôsobte jeho pracovný poriadok.
  • Definujte, aký je typ povahy odhliadnuc od hyperaktivity a pristupujte k nemu individuálne a špecificky na základe jeho povahy.
  • Buďte mu príkladom v oblasti správnej životosprávy. Pre úplnosť nezabudnime dodať, že nevhodnou zlúčeninou pre hyperaktívne deti sú salicyláty a kyselina benzoóvá a jej soli, preto vylúčte všetky potraviny ktoré ich obsahujú. Ich výskyt je najčastejší v sladených nápojoch a malinovkách, ktoré sú, žiaľ, u detí tak obľúbené.
  • Nezabudnite dieťa neustále chváliť aj za maličkosti a podporovať ho v činnostiach, na ktoré má talent.
  • Najdôležitejšia je trpezlivosť a výchova s veľkou láskou.
   V úvode článku sme spomínali, ako a z akého dôvodu klesá vážnosť slova hyperaktivita. Kým dieťa označíme za hyperaktívne, je potrebná diagnostika odborníkov.

  Niektorí rodičia majú vážne pochybnosti a preto sa rozhodnú zveriť diagnostiku do rúk odborníkov, ktorá im môže jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť hyperaktivitu dieťaťa.

  Iným rodičom síce veľmi energické a aktívne deti robia vrásky, no už vedia, že príčinou nie je táto mozgová dysfunkcia, ale jednoducho hravosť a živá povaha ich ratolestí. V tomto prípade je pre mnohých možno ešte ťažšie zvládať takúto situáciu. Dôvodom môže byť uvedomenie si faktu, že povahu a základné črty dieťaťa nezmeníme ani pod odborným dohľadom (samozrejme, netýka sa to určitých nekonvenčných spôsobov správania apod., ktoré je nutné konzultovať na sedeniach s psychológom či psychiatrom).

  Rodičom energického dieťaťa ostáva len čakať, kedy začne dieťa strácať hravú a aktívnu povahu a postupne sa začne v tomto smere upokojovať. Na druhej strane, rodičia by sa mali pripraviť na to, že keď dieťa vyrastie, bude im jeho hravosť a energia, ktorá ich predtým tak vyčerpávala, zrazu chýbať.

  Kým im však jeho aktivita a energickosť ešte robí vrásky, je užitočné pokúsiť sa na správanie dieťaťa pozrieť aj z iného uhla.

  Napríklad:

  • Keď je dieťa „urozprávané“, skúste to skôr vnímať ako jeho schopnosť pohotovej reakcie a komunikácie.
  • Keď je nepokojné, má jednoducho živý temperament.
  • Pokiaľ si neustále niečom vymýšľa, je vnímavé a má vynikajúcu fantáziu.
  • Pokiaľ má sklon k impulzívnemu správaniu, berte ho ako spontánneho človiečika.
  • Pokiaľ sa vám zdá roztržité, všimnite si, že možno je to tým, že dokáže zvládať viac vecí naraz.

  Ak je neporiadne, neposedné a nepredvídateľné, výhodu môžete vidieť v jeho praktickosti (keďže sa nezameriava na maličkosti ako je upratovanie, možno ho budú zaujímať dôležité veci), hravosti a schopnosti nikdy sa nenudiť na rozdiel od jeho rovesníkov a chuť neustále objavovať nové veci.

 • Vo vašom okolí môžete vidieť mnoho schopných energických ľudí, ktorí vám vždy radi pomôžu, zvládajú obrovské množstvo povinností a sú v živote veľmi úspešní. Možno je to predurčené aj vášmu dieťaťu a práve to je dôvod, prečo dostalo do vienka toľko energie.

  Zoznam použitej literatúry

  ČAPUCHOVÁ, A. Rady pre rodičov, učiteľov [online]. [cit. 2014- 06- 12].

  Detská hyperaktivita. Femme[online]. © 2001-2008 [cit. 2014- 06- 12].

  Autor:

  Silvia Langermann

  Power coaching

  coaching-poradna.sk

  Foto: Fotolia.com

Iné deti Naničmama.sk: 

Komentáre

Dobrý den,
ja by som chcela reagovat ako tu už bolo spomenuté na liečbu porúch ADHD a iných biofeedbackom, je to veľmi ucinna pomocka pri lieceni roznych poruch od poruchy pozornosti az po lahku formu autizmu.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.