Stavová správa

Chyba pri vkladaní obrázka 22447

Konferencia PODPORA DOJČENIA

Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenský výbor pre UNICEF
Občianske združenie MAMILA

PODPORA DOJČENIA

Baby Friendly Hospital Initiative

s účasťou svetového odborníka

Dr. Jacka Newmana, FRCPC

Podujatie je zaradené do kreditového systému SACCME,
každý deň účasti: 5 kreditov.

5. – 6. júna 2010
Detská fakultná nemocnica – veľká poslucháreň, Limbová 1, Bratislava

Prednášajúci: Jack Newman MD, FRCPC

Kanadský pediater, svetový expert v oblasti dojčenia. Založil prvú kliniku na podporu dojčenia v najväčšej nemocnici na svete Toronto´s Hospital for Sick Children. Je poradcom pre UNICEF pre Iniciatívu nemocníc priateľských k deťom (BFHI) v Afrike.

Program konferencie

SOBOTA – 5. 6.
8:30 – 9:00 Registrácia
9:15 – 9:30 Privítanie a príhovor: Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc, MUDr. Viera Haľamová

9:30 – 10:30 The Baby Friendly Hospital Initiative v 3 častiach
Praktické kroky zabezpečenia úspechu dojčenia, 1.časť
Dr. Jack Newman + diskusia
10:30 - 11:00 PRESTÁVKA
11:00 – 12:00 Praktické kroky zabezpečenia úspechu dojčenia, 2. časť
Dr. Jack Newman + diskusia
12:00 – 13:30 OBED
13:30 – 14:15 Praktické kroky zabezpečenia úspechu dojčenia, 3. časť
Dr. Jack Newman + diskusia
14:15 – 14:45 Skupinová diskusia k prednášanej téme
14:45 – 15:15 PRESTÁVKA
15:15 – 17:15 Keď dojčené dieťa nepriberá
Dr. Jack Newman

NEDEĽA – 6. 6.
9:00 – 10:00 Dojčenie versus umelé mlieko a kŕmenie z fľaše
Dr. Jack Newman + diskusia
10:00 - 10:30 PRESTÁVKA
10:30 – 11:15 Skupinová diskusia k prednesenej téme
11:15 – 12:00 Kŕmenie podľa časového rozvrhu – prípadová štúdia
Dr. Jack Newman + diskusia
12:00 – 13:30 OBED
13:30 – 14:45 Dojčenie predčasne narodených detí
Dr. Jack Newman + diskusia
14:45 - 15:00 PRESTÁVKA
15:00 – 16:00 Blok otázok účastníkov na ľubovoľné témy z oblasti dojčenia
Dr. Jack Newman a ďalší odborníci
16:00 Ukončenie konferencie

Doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc.,
vedecká sekretárka SPS SLS
Prof. MUDr. T. Šagát, CSc.,
predseda SPS SLS
Mgr. Monika Veselská,
Podpredsedníčka o. z. Mamila MUDr. Viera Haľamová,
koordinátorka MBFHI v SR

REGISTRÁCIA
Vzhľadom na obmedzený počet miest, zašlite prihlášku na kurz čo najskôr (najneskôr však do 20. mája 2010) na emailovú adresu: mamila.dojcenie@gmail.com. Prosíme, aby ste pri prihlasovaní uviedli meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mail. Následne Vám potvrdíme Vašu prihlášku. Cestovné, stravu a ubytovanie si každý účastník zabezpečuje sám na vlastné náklady. Na konferencii bude zabezpečené tlmočenie z angličtiny do slovenčiny. Pre účastníkov bude k dispozícii občerstvenie.
Vzhľadom na vysoké náklady spojené s účasťou zahraničného lektora, zašlite spolu s ňou na účet OZ MAMILA: 5999925/5200 (OTP banka) 20,- € ako registračný poplatok, ktorý bude použitý výlučne na náklady spojené s organizáciou kurzu. Cena pre členov OZ MAMILA je 13,- €. Špeciálna ponuka pre nemocnice: V prípade účasti 5 zdravotníkov z jednej nemocnice, šiesty účastník zdarma. Ako variabilný symbol uvádzajte svoj telefonický kontakt. Do správy pre prijímateľa treba uviesť „registračný poplatok za... (meno účastníka, prípadne počet osôb)“. Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku.
V prípade nutnosti, môžete organizátorov kontaktovať na uvedenej emailovej adrese alebo na tel. čísle: 0910-147 223.
Možnosť zakúpiť si DVD Dr. Newmana
Ak máte záväzný záujem zakúpiť si inštruktážne DVD Dr. Newmana o dojčení v angličtine so slovenskými titulkami, uveďte to, prosím, v prihláške a k poplatku za konferenciu pridajte 10,- €.
Možnosti ubytovania
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava (oproti Detskej fakultnej nemocnici), tel.: 02-59370671, približná cena: 2-lôžk. izba 12,- €/1 lôžko (plus 1,- €/noc poplatok pre mesto BA).

Možnosti dopravy na miesto konania
Zo železničnej hlavnej stanice: autobus č. 32; trolejbus č. 204 a č. 209 – zo zastávky „SAV“ pod Hlavnou stanicou. Vystúpiť treba na zastávke „Magurská“.
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: trolejbus č. 206. Vystúpiť treba na zastávke „Magurská“.

Diskusie Naničmama.sk: 

Sezónne recepty

 

Naničmama.sk

Každá z nás sa občas cíti nanič. S nami ten pocit prekonáte!
Zvládnite spolu s nami deti, manžela, domácnosť, varenie, prácu, zdravie, krásu ... Všetko vrámci hesla - Som krásna, múdra, úspešná a už len občas v "depresii" ;). Podeľte sa o svoje zážitky, skúsenosti v blogu, požiadajte o radu v diskusnom príspevku, alebo v právnej poradni, podeľte sa so svoj recept, pridajte obrázok